);

Pisma: Ko je kriv za poplavljen Bor

Bor, 24. jul

Već duži niz godina unazad naš grad ima problem sa vodama nastalim od atmosferskih padavina, pogotovu ako su ove padavine većeg intenziteta.

Tako je i u sredu 23.07. ove godine, dobar deo grada Bora bio paralizovan usled kiše u prepodnevnim časovima koja je trajala oko sat vremena.

Glavne saobračajnice u gradu, ulice „Moše Pijade“ i „3. Oktobar“ bile su pune vode i nanosa, ispred muzičke škole formiralo se jezero, a iz velikog broja šahti u gradu izlivala se kanalizacija!

Za ovakvo stanje infrastrukture zaslužni su kako sadašnja, tako i prethodne vlasti u našem gradu.

Dugi niz godina unazad, nije preduzimano skoro ništa da se izgrade kanali i rigole za zaštitu od voda koje padaju na slivne površine sa kojih gravitiraju ka višim delovima grada (Staro i Novo Selište). Veliki broj ulica u gradu uopšte nema kanale, a i tamo gde ih ima ne održavaju se u funkcionalnom stanju. Zato i nije čudno kada se voda iz viših delova grada koja umesto kanalima teče kolovozom, akumulira u nižim delovima, stvarajući jezera i ostrva od nanosa rizle, zemlje i raznog otpada.

Posebna priča je kanalizaciona mreža koja se redovno izliva i pri manjim padavinama.

Krajnje je vreme da neko ozbiljno sagleda ovaj problem i sistematski počne da ga rešava, jer je sramota da se ovakve slike svake godine ponavljaju.

Svetlana Rajković

Share

Ostavite odgovor

×

Klik Like Facebook i budimo u stalnom kontaktu !