);
Breaking News

APEL BORSKOJ, MAJDANPEČKOJ I SRPSKOJ JAVNOSTI POVODOM NAJAVE RASPRODAJE RUDNIH RESURSA RTB BOR

Bor, 11. avgust

GENERALNA DIREKCIJA RTBa BORPoštovani građani Bora, Majdanpeka i Srbije,

Ovaj tekst je napisan od strane kompetentnih stručnjaka u krajnje pozitivnoj nameri, uz poštovanje kriterijuma struke i nauke, prvenstveno zbog toga da bi se našoj javnosti predočile moguće pogubne posledice po RTB Bor, gradove Bor i Majdanpek, kao i čitavu naciju od sulude pljačkaške rasprodaje neobnovljivih rudnih resursa naše zemlje.

RTB-om Bor već šestu godinu gospodari visokoorganizovana korupcionaška mafija, čiji koreni sežu do srca sistema, a čiji je prvenstveni cilj da se preko navodnog „Programa revitalizacije rudničkih i rekonstrukcije metalurških kapaciteta RTB Bor“ pljačka budžet Republike Srbije. Od 350 miliona €, koliko je do sada u taj program uloženo, za trećinu nema realnog pokrića, odnosno ne zna se gde su potrošeni.

Za tih šest godina RTB Bor je potpuno upropašćen. Tehnološki, finansijski, društveno – socojalno i ekološki.Osim kredita za razvoj od 350 miliona €, RTB Bor je opterećen neispunjenjem Biznis planom zacrtanih proizvodnih planova, kao i zaostalom raskrivkom u količini od 50 miliona tona, čiji je ekvivalenat 125 miliona USD. Ima ozbiljnih nagoveštaja da je avansna prodaja bakra dostigla alarmantan nivo, što, ako je tačno, iznosi dug od novih stotinak miliona USD. Osim toga, prilikom zadnje posete Aleksandra Vučića Boru u drugoj polovini jula ove godine, nagoveštena su nova investiciona sredstva u visini od 30 do 40 miliona €. Kada se sva ta sredstva saberu, dobije se nivo zaduženosti novim kreditima od skoro 600 miliona €.

Uzmu li se u obzir stara kreditna zaduženja pre 2008. godine u iznosu od 860 miliona €, koja se kroz konverziju kapitala u vlasništvo i „kupovinu“ duga mogu svesti na realnih 120 do 160 miliona €, onda realan trenutni nivo zaduženosti RTB Bor iznosi neizbežnih 700 do 750 miliona €, bez zaračunatih kamata. Sa kamatama to je realnih milijardu €. Taj dug RTB Bor neće moći da vrati, već država Srbija. Da uprostimo: kroz konverziju kapitala u vlasništvo država će postati većinski vlasnik kompanije i u miraz će dobiti i dug od milijardu €, koji će ona morati da vrati u narednih sedam do deset godina.

U takvoj, apsolutno bezizlaznoj situaciji, sistemska korupcionaška mafija, koja vlada RTB –om Bor, setila se da se kurtališe bede kroz navodno strateško partnerstvo sa inostranim kompanijama. I to je pre neki dan generalni direktor RTB Bor objavio. Vrlo brzo, do kraja avgusta ili početka septembra ove godine, biće raspisan tender za ustupanje rudnih resursa „Cerovo“, „Čoka Marin“ i „Borska Reka“ strateškim partnerima. Strateški partneri bi imali dominantnu ulogu u menadžmentu i odlučivanju, dok bi država Srbija imala manjinski paket vlasništva. Jedina obaveza bi bila da se proizvedeni koncentrat bakra isporuči na preradu u novoizgrađenu (ako se izgradi?) topionicu u Boru. Nivo ulaganja strateškog partnera bi bio po 100 miliona USD u rudna ležišta „Cerovo“ i „Borska Reka“ i 30 miliona USD u rudno ležište „Čoka Marin“.

Na pomolu je pljačka neviđenih razmera. Prodajom pomenutih rudnih resursa ( ako do toga dođe) ispod žita strancima (ili navodno „strancima“, a u stvari pojedincima u domaćoj korupcionaškoj mafiji) omogućiće se da se ostvari profit od skoro desetak milijardi USD!

Ovo treba objasniti ovako:

  1. Rudno ležište „Cerovo primarno“ je ležište vrlo niske potencijalnosti i nema ekonomskih osnova za njegovu eksploataciju u narednih bar desetak godina. Zbog toga bi bilo dobro kada bi se za njegovu eksploataciju zainteresovao neki inostrani strateški partner, ali šanse za to su više nego minimalne.
  1. Rudno ležište „Čoka Marin“ je jedno malo, prebogato rudno ležište polimetalične rude petnaestak kilometara jugoistočno od Majdanpeka, tj. na teritoriji opštine Majdanpek i organizaciono pripada Rudniku bakra Majdanpek (RBM). Zbog velikog učešća otrovnih materija, pomenutu rudu je nemoguće tretirati u borskim metalurškim postrojenjima, i starim i novim. Dugo godina je isto ovo poslovodstvo plasiralo tezu da će se eksploatacijom tog rudnog tela stvoriti profit koji će poslužiti kao osnova za razvoj posustalog rudarskog kompleksa RBM. Prodajom rudnog ležišta „Čoka Marin“ uništava se budućnost RBM i grada Majdanpeka.
  1. I na kraju, rudno ležište „Borska Reka“ je priča za sebe. Ono je jedina budućnost RTB Bor na zdravim ekonomskim osnovama. To je najpotencijalniji resurs kojim RTB Bor raspolaže. Sadrži 600 miliona tona eksploatabilne rude iz kojih se uz proizvodnju od 20 miliona tona rude godišnje u narednih trideset godina može proizvesti 2.800.000 t bakra, 68.000 kg zlata, 432.000 kg srebra, 11.700 t molioksida i drugih retkih metala. Ukupna valorizaciona vrednost iznosi oko 22,9 milijardi USD, što daje prihod po toni proizvedenog bakra od 8.140 USD/t.

Najnovija istraživanja eminentnih basenskih stručnjaka pokazuju da bi se uz primenu savremenih metoda otkopavanja, koje su vrlo razvijene u svetu, iz pomenutog resursa, mogao dobijati bakar sa cenom koštanja od maksimalnih 5000 USD/t. To znači da bi eksploatacijom tog resursa ukupni troškovi proizvodnje bili na nivou od oko 14,5 milijardi dolara. Kada se od prihoda odbiju troškovi, dobija se profit u iznosu od: 22,9 milijardi USD – 14, 5 milijardi USD = 8,4 milijardi USD. Toliki profit će otići strateškom partneru, a nama, odnosno poreskim obveznicima Srbije, ostaće da vraćamo postojeće dugove u iznosu od milijardu €. Prodajom rudnog ležišta „Borska reka“ uništava se budućnost celog RTB Bor i grada Bora.

SPREČIMO KORUPCIONAŠKU MAFIJU DA RASPRODAJOM RUDNIH RESURSA RTB BOR UČINI NAJVEĆU PLJAČKU U ISTORIJI SRBIJE, A GRADOVE BOR I MAJDANPEK ZAVIJE U CRNO!

U Boru, 8.8.2014.

Apel sačinila grupa stručnjaka iz   Bora. ( Autori su poznati redakciji  Medija centra Bor.)

Оставите одговор