Ovako će izgledati prinudna naplata

Bor, Beograd, 25. avgust

Izvor: B92

Prinudna naplata zaostalih dugova za struju za oko 100.000 potrošača koji imaju dug zaključno sa novembrom 2013. godine, počinje danas.

Za sve koji nisu izmirili dug za struju, dug će biti naplaćen prinudnim putem, poručili su iz EPS snabdevanja i najavili da će predmeti za prinudnu naplatu biti birani po slučajnom rasporedu.

Svetlana Manić, zamenik predsednika Komore izvršitelja kaže za B92 da je plenidba imovine dužnicima krajnji korak.

„Pošto su zaprimili predmete od „EPS snabdevanja“ izvršitelji će prvo doneti zaključke o izvršenju koje će uručivati dužnicima. Taj zaključak će uručiti dužniku, ali ako to ne uspe iz prvog puta, to će ponovo pokušati za 15 dana. Ako ni tada ne uspeju da im uruče zaključak, uručiće im se preko oglasne table suda i to će se smatrati kao da je dužnik primio zaključak“, objašnjava Manić.

Kako je objasnila, tek tada se stiču uslovi za prinudno sprovođenje izvršenja naplate.

„Plenidba imovine će se dešavati u krajnjem slučaju. Postoji više sredstava za sprovođenje izvršenja prinudne naplate. Popisu imovine se pribegava u krajnjem slučaju ukoliko ne bude nađena neka druga imovina koja je prikladna za sprovođenje izvršenja“, kaže Manić.

Ona dodaje da dužnici nakon prijema zaključka o izvršenju prinudne naplate imaju pravo prigovora u roku od pet radnih dana od dana prijema zaključka.

„Takođe se od prijema zaključka dužnicima ostavlja i rok od osam dana da plate dug zajedno sa troškovima postupka i kamatom. U u tom slučaju bi takođe platili samo pola nagrade izvršitelju“, kaže Manić.

Prema njenim rečima, nagrada izvršitelja zavisi od visine duga i određena je tarifom koju je propisalo Ministarstvo pravde i izvršitelji su obavezni da tu tarifu primenjuju prilikom odbračuna nagrade.

„Ono što je takođe važno jeste da dužnik u svakom trenutku i nakon isteka ovih rokova može da plati dug. Takođe, dužnici mogu da se jave kancelariji Komore Izvršitelja i da ako žele da izmire dug plate taj dug na rate“, rekla je Manić.

Kako je Manić navela, izvršitelji sami idu na teren ali ako se ustanovi da za tim postoji potreba, mogu da traže i asistenciju policije.

 

Share

Ostavite odgovor