Zaštita područja „Geološka staza u Brestovačkoj banji“

Bor, 26. avgust

OBAVEŠTENJE O IZLAGANJU NA JAVNI UVID I JAVNOJ RASPRAVI O PREDLOGU AKTA O PROGLAŠENJU ZAŠTIĆENOG PODRUČJA I STUDIJI ZAŠTITE PODRUČJA „GEOLOŠKA STAZA U BRESTOVAČKOJ BANJI“

Na osnovu člana 42. Zakona o zaštiti prirode („Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 36/09, 88/10, 91/10-ispravka), Zavod za zaštitu prirode Srbije je dostavio predlog akta o proglašenju zaštićenog područja i izradio studiju zaštite područja „Geološka staza u Brestovačkoj banji“.

Na osnovu člana 43. istog zakona, nadležni organ jedinice lokalne samouprave za donošenje akta o proglašenju zaštićenog područja obaveštava javnost. Za upravljača predloženog zaštićenog dobra predlaže se JP „Borski turistički centar“.

U prostorijama Kancelarije za zaštitu životne sredine, br. 41, u opštini Bor, izložen je na uvid predlog akta o proglašenju zaštićenog područja i Studija zaštite područja „Geološka staza u Brestovačkoj banji“ na teritoriji opštine Bor.

Javni uvid organizovan je od 6.avgusta. do 26. avgusta 2014. god. svakog radnog dana od 10 do 14 časova, u zgradi Opštinske uprave Bor, Moše Pijade 3, (kancelarija 41, sprat IV).

Zainteresovana lica mogu tokom javnog uvida dostaviti svoje mišljenje, primedbe i predloge Kancelariji za zaštitu životne sredine opštinske uprave Bor, najkasnije do 26. avgusta 2014. godine do 14 časova.

Javna rasprava o predlogu akta o proglašenju zaštićenog područja i Studiji zaštite područja „Geološka staza u Brestovačkoj banji“ održaće se 27. avgusta 2014. godine u sali broj 2 opštinske uprave Bor sa početkom u 13 časova.

Share

Ostavite odgovor