);

Prva u Srbiji zaštićena geološka staza od Brestovačke banje do Borskog jezera

Bor, 28. avgust

Autor: M.P.

Opština Bor prva u Srbiji imaće geološku stazu sa stenama vulkanskog porekla kao spomenik prirode treće kategorije. Staza je dužine 15 km od Brestovačke banje do Borskog jezera i izabrano je šest najreprezentativnijih lokaliteta predviđenih za rekreativne ture i istraživanje studenata. Te stene-magmatiti su „odgovorne“ za rudnike u Boru i termalne vode u Brestovačkoj banji. Akt i studiju o zaštiti područja uradio je Zavod za zaštitu prirode i dostavio na uvid javnosti od 6. avgusta. U prostorijama opštine Bor juče je održana javna rasprava o predlogu akta sa predstavnicima Zavoda, lokalne samouprave i zainteresovanim stranama. Zaključeno je da borska opština ima veliku budućnost u geoturizmu, jer geoloških fenomena ima i na Dubašnici, u Lazarevom kanjonu i na Stolu. Za upravljača zaštićenog dobra predložen je JP Borski turistički centar.

Оставите одговор