);
Breaking News

Skupština Saveza bubrežnih invalida

Bor, 9. septembar

SABEZ ORGANIZACIJA BUBREŽNIH INVALIDA REPUBLIKE SRBIJE

Poziva 14.septembra 2014.godine (nedelja) u 11,00 časova na sednicu Skupštine Saveza koja će se održati u hotelu “ Albo“ u Boru.
Za ovu sednicu predlažen je  sledeći

DNEVNI RED

 • Izbor radnih tela Skupštine:
  • Radno predsedništvo
  • Verifikaciona komisija
  • Zapisničar i dva overivača zapisnika
  • Usvajanje Zapisnika sa prethodne Skupštine Saveza
  • Usvajanje izveštaja o materijalno-finansijskom poslovanju Saveza u 2013.godini
  • Izbor:
  • Predsednika Saveza
  • Potpredsednika Saveza
  • Izvršnog odbora Saveza
  • Nadzornog odbora Saveza
  • Sekretara Saveza
  • Razmatranja inicijative Pokrajinskog Saveza o promeni sedišta Saveza organizacija bubrežnih invalida Republike Srbije.
  • Razmatranje inicijative Udruženja bubrežnih invalida Podrinje-Loznica
  • Razmatranje predloga nefrološkog protokola KC Srbije
  • Razno
  Svaka organizacija bubrežnih invalida, članica Saveza, delegira po jednog delegata na svakih sto bubrežnih invalida koji su redovni članovi.
  Putne troškove podmiruje Savez i to na nivou autobuske karte u oba smera, ili ako delegat dolazi sopstvenim prevozom 10 litara goriva na svakih pređenih 100 kilometara

S poštovanjem,

Predsednik Saveza

Nikola Gruber s.r.

 

Share

Оставите одговор

×

Klik Like Facebook i budimo u stalnom kontaktu !