);
Breaking News

Privatizacija medija

Бор, Београд. 19.09.2014. Извор: УНС

У Агенцију за приватизацију стигла 74 захтева за  приватизацију медија

ШТА ЈЕ СА РТВ БОР ? „ПРИВАТИЗОВАНИ“ МЕДИЈИ СЕ НЕ ПРИВАТИЗУЈУ !!!

Рок за подношење иницијатива за покретање поступака приватизације медија у Србији је истекао, а досад је у Агенцију за приватизацију пристигло захтева за укупно 74 медија, међу којима и за новинску агенцију Танјуг. Недавно је објављен јавни позив за приватизацију 502 предузећа у Србији, међу којима су 63 медија. У међувремену, у року прописаном Законом о јавном информисању пристигло је иницијатива за још 11 медија. Иницијатива за Танјуг „заведена“ је у петак 12. септембра.

„Законом о јавном информисању и медијима предвиђено је да уколико није покренут поступак приватизације издавача, одговорно лице у издавачу дужно је да поднесе иницијативу за покретање поступка приватизације у року од 30 дана од дана ступања на снагу овог закона, и та се иницијатива подноси Агенцији за приватизацију.

Имајући у виду да је Закон ступио на снагу 13. августа 2014. године, рок за подношење иницијативе је истекао“, речено је у Агенцији за приватизацију.

Подсетимо, рок за приватизацију медија је 1. јул 2015. године, а уколико медиј не буде продат до тада поступак се обуставља, а капитал се приватизује преносом акција запосленима без накнаде.

Ако запослени не прихвате пренос бесплатних акција медиј престаје да постоји и брише се из регистра, а одлуку о промени делатности издавача или укидању издавача доноси оснивач издавача.

Закон је предвидео и да се приватизација медија врши на начин којим се обезбеђује континуитет у производњи медијских садржаја од јавног интереса, у периоду од пет година од дана закључивања уговора о продаји капитала.

 • Преглед предузећа:

 • Дневник холдинг ад, Нови Сад

  Подаци од значаја Опис и вредност имовине (000 RSD) Структура капитала
  Матични број: 08049815
  Претежна делатност: Издавање књига (шифра 5811)
  Правна форма: Акционарско друштво
  Број запослених: 45
  Адреса: Булевар Ослобођења 81, Нови Сад
  Број телефона: 021/6613-783
  Директор: Светозар Карановић
  31.12.2012 31.12.2013
  Стална имовина: 623.645 1.016.419
  Обртна имовина: 345.940 218.832
  Укупна актива: 969.585 1.235.251
  Град Нови Сад 1,90%
  Локалне самоуправе 0,50%
  Национална служба за запошљавање 0,53%
  АП Војводина 48,65%
  Република Србија 48,42%
  Вредност капитала (000 RSD)
  Капитал 1.022.197
  Подаци о зависним друштвима
  Матични број Назив Седиште
  08582840 Дневник Пољопривредник ад Нови Сад
  Структура капитала
  Дневник холдинг ад 100,00%
 • Политика ад, Београд

  Подаци од значаја Опис и вредност имовине (000 RSD) Структура капитала
  Матични број: 07021747
  Претежна делатност: Издавање новина (шифра 5813)
  Правна форма: Акционарско друштво
  Број запослених: 300
  Адреса: Цетињска 1, Београд
  Број телефона: 011/337-3031
  Директор: Зефирино Граси
  31.12.2012 31.12.2013
  Стална имовина: 4.445.482 4.114.180
  Обртна имовина: 339.974 304.394
  Укупна актива: 4.785.456 4.418.574
  Остали 43,16%
  Република Србија 31,06%
  ПИО Фонд 4,33%
  Акционарски фонд 21,45%
  Вредност капитала (000 RSD)
  Капитал 1.337.986
  Подаци о зависним друштвима
  Матични број Назив Седиште
  17372424 Политика новине и магазини доо Београд
  Структура капитала
  Политика ад 50,00%
  Остали 50,00%
 • Завод за уџбенике јп, Београд

  Подаци од значаја Опис и вредност имовине (000 RSD) Структура капитала
  Матични број: 20216255
  Претежна делатност: Издавање књига (шифра 5811)
  Правна форма: Јавнo предузеће
  Број запослених: 262
  Адреса: Обилићев Венац 5, Београд
  Број телефона: 011/2637-463
  Директор: Драгољуб Којчић
  31.12.2012 31.12.2013
  Стална имовина: 781.128 748.206
  Обртна имовина: 3.645.067 3.302.700
  Укупна актива: 4.426.195 4.050.906
  Државни капитал 100,00%
  Вредност капитала (000 RSD)
  Капитал 3.802.317
 • Рад ад, Београд

  Подаци од значаја Опис и вредност имовине (000 RSD) Структура капитала
  Матични број: 07012209
  Претежна делатност: Издавање књига (шифра 5811)
  Правна форма: Акционарско друштво
  Број запослених: 12
  Адреса: Дечанска 12, Београд
  Број телефона: 011/3235776
  Директор: Небојша Николић
  Привремени заступник капитала: Мирослав Лазовић
  31.12.2012 31.12.2013
  Стална имовина: 504.565 491.381
  Обртна имовина: 37.843 25.995
  Укупна актива: 542.408 517.376
  Остали 30,15%
  Агенција за приватизацију 69,85%
  Вредност капитала (000 RSD)
  Капитал 438.466
 • Просвета ад, Београд

  Подаци од значаја Опис и вредност имовине (000 RSD) Структура капитала
  Матични број: 07022107
  Претежна делатност: Издавање књига (шифра 5811)
  Правна форма: Акционарско друштво
  Број запослених: 22
  Адреса: Кнеза Михаила 12, Београд
  Број телефона: 011/2625240
  Директор: Драган Миленковић
  Привремени заступник капитала: Небојша Горановић
  31.12.2012 31.12.2013
  Стална имовина: 258.507 251.044
  Обртна имовина: 126.361 115.931
  Укупна актива: 384.868 366.975
  Остали 15,65%
  Агенција за приватизацију 69,46%
  Акционарски фонд 14,89%
  Вредност капитала (000 RSD)
  Капитал 177.614
 • Југославијапублик ад, Београд

  Подаци од значаја Опис и вредност имовине (000 RSD) Структура капитала
  Матични број: 07008325
  Претежна делатност: Издавање књига (шифра 5811)
  Правна форма: Акционарско друштво
  Број запослених: 12
  Адреса: Кнеза Михаила 10, Београд
  Број телефона:
  Директор: Зоран Рикаловић
  31.12.2012 31.12.2013
  Стална имовина: 302.711 234.236
  Обртна имовина: 49.637 35.943
  Укупна актива: 352.348 270.179
  Акцијски капитал 8,61%
  Друштвени капитал 91,39%
  Вредност капитала (000 RSD)
  Капитал 151.092
 • Дневник – Новине и часописи доо, Нови Сад

  Подаци од значаја Опис и вредност имовине (000 RSD) Структура капитала
  Матични број: 08582858
  Претежна делатност: Издавање часописа и периодичних издања(шифра 5814)
  Правна форма: Друштво са ограниченом одговорношћу
  Број запослених: 19
  Адреса: Булевар ослобођења 81, Нови Сад
  Број телефона: 021/6613-783
  Директор: Борислав Волчевић
  31.12.2012 31.12.2013
  Стална имовина: 365 86
  Обртна имовина: 14.542 16.651
  Укупна актива: 221.058 200.530
  Остали 5,32%
  Национална служба за запошљавање 18,52%
  Република Србија 76,16%
  Вредност капитала (000 RSD)
  Губитак изнад висине капитала -183.793
 • Студио Б јп, Београд

  Подаци од значаја Опис и вредност имовине (000 RSD) Структура капитала
  Матични број: 07010109
  Претежна делатност: Производња и емитовање телевизијског програма (шифра 6020)
  Правна форма: Јавнo предузеће
  Број запослених: 243
  Адреса: Масарикова 5, Београд
  Број телефона:
  Директор: Ивана Вучићевић
  31.12.2012 31.12.2013
  Стална имовина: 81.936 70.534
  Обртна имовина: 71.115 51.854
  Укупна актива: 153.051 124.296
  Град Београд 100,00%
  Вредност капитала (000 RSD)
  Капитал 18.810
 • Радио-телевизија Крагујевац јп, Крагујевац

  Подаци од значаја Опис и вредност имовине (000 RSD) Структура капитала
  Матични број: 06875793
  Претежна делатност: Производња и емитовање телевизијског програма (шифра 6020)
  Правна форма: Јавнo предузеће
  Број запослених: 94
  Адреса: Бранка Радичевића 9, Крагујевац
  Број телефона: 034/330-300
  Директор: Јованка Маровић
  31.12.2012 31.12.2013
  Стална имовина: 19.408 16.692
  Обртна имовина: 10.872 11.408
  Укупна актива: 54.105 58.405
  Државни капитал 100,00%
  Вредност капитала (000 RSD)
  Губитак изнад висине капитала -30.305
 • Наш глас доо, Смедерево

  Подаци од значаја Опис и вредност имовине (000 RSD) Структура капитала
  Матични број: 07654120
  Претежна делатност: Издавање новина (шифра 5813)
  Правна форма: Друштво са ограниченом одговорношћу
  Број запослених: 10
  Адреса: Трг Републике 6, Смедерево
  Број телефона: 026/462-2319
  Директор: Горо Реџић
  Привремени заступник капитала: Мика Момчиловић
  31.12.2012 31.12.2013
  Стална имовина: 39.185 39.016
  Обртна имовина: 6.627 7.478
  Укупна актива: 45.812 46.494
  Остали 16,83%
  Агенција за приватизацију 83,17%
  Вредност капитала (000 RSD)
  Капитал 39.213
 • Глас Подриња ад, Шабац

  Подаци од значаја Опис и вредност имовине (000 RSD) Структура капитала
  Матични број: 07121962
  Претежна делатност: Издавање новина (шифра 5813)
  Правна форма: Акционарско друштво
  Број запослених: 18
  Адреса: Кнеза Лазара 1, Шабац
  Број телефона: 015/305-861
  Директор: Драган Мирковић
  Привремени заступник капитала: Драган Мирковић
  31.12.2012 31.12.2013
  Стална имовина: 12.119 39.802
  Обртна имовина: 6.864 6.093
  Укупна актива: 27.959 45.895
  Остали 11,96%
  Агенција за приватизацију 71,36%
  Акционарски фонд 16,68%
  Вредност капитала (000 RSD)
  Капитал 22.395
 • РТВ Панчево јп, Панчево

  Подаци од значаја Опис и вредност имовине (000 RSD) Структура капитала
  Матични број: 08393346
  Претежна делатност: Производња и емитовање телевизијског програма (шифра 6020)
  Правна форма: Јавнo предузеће
  Број запослених: 63
  Адреса: Димитрија Туцовића 2, Панчево
  Број телефона: 013/351-353
  Директор: Светлана Ђедовић
  31.12.2012 31.12.2013
  Стална имовина: 22.937 25.997
  Обртна имовина: 14.939 12.375
  Укупна актива: 37.876 38.372
  Локалне самоуправе 100,00%
  Вредност капитала (000 RSD)
  Капитал 10.608
 • Радио телевизија Шабац јп, Шабац

  Подаци од значаја Опис и вредност имовине (000 RSD) Структура капитала
  Матични број: 20198397
  Претежна делатност: Производња и емитовање телевизијског програма (шифра 6020)
  Правна форма: Јавнo предузеће
  Број запослених: 39
  Адреса: Кнеза Лазара 1, Шабац
  Број телефона: 015/353-242
  Директор: Александар Радовановић
  31.12.2012 31.12.2013
  Стална имовина: 31.429 29.241
  Обртна имовина: 6.738 5.933
  Укупна актива: 38.167 35.174
  Локалне самоуправе 100,00%
  Вредност капитала (000 RSD)
  Капитал 7.403
 • Нови пут јп, Јагодина

  Подаци од значаја Опис и вредност имовине (000 RSD) Структура капитала
  Матични број: 07114931
  Претежна делатност: Производња и емитовање телевизијског програма (шифра 6020)
  Правна форма: Јавнo предузеће
  Број запослених: 76
  Адреса: Вука Караџића 5, Јагодина
  Број телефона: 035/8150-400
  Директор: Љубиша Вујић
  31.12.2012 31.12.2013
  Стална имовина: 17.442
  Обртна имовина: 11.341
  Укупна актива: 28.783
  Локалне самоуправе 100,00%
  Вредност капитала (000 RSD)
  Капитал 13.049
 • Нишка телевизија јп, Ниш

  Подаци од значаја Опис и вредност имовине (000 RSD) Структура капитала
  Матични број: 17427458
  Претежна делатност: Производња и емитовање телевизијског програма (шифра 6020)
  Правна форма: Јавнo предузеће
  Број запослених: 85
  Адреса: Војводе Мишића 50, Ниш
  Број телефона: 018/521-172
  Директор: Бобан Рајковић
  31.12.2012 31.12.2013
  Стална имовина: 10.118 8.716
  Обртна имовина: 10.222 16.845
  Укупна актива: 24.247 25.993
  Локалне самоуправе 100,00%
  Вредност капитала (000 RSD)
  Губитак изнад висине капитала -432
 • РТВ Врњачка Бања ад, Врњачка Бања

  Подаци од значаја Опис и вредност имовине (000 RSD) Структура капитала
  Матични број: 17019864
  Претежна делатност: Производња и емитовање телевизијског програма (шифра 6020)
  Правна форма: Затворено акционаско друштво
  Број запослених: 8
  Адреса: Војвођанска бб, Врњачка Бања
  Број телефона:
  Директор: Драган Марковић
  Привремени заступник капитала: Душан Јовановић
  31.12.2012 31.12.2013
  Стална имовина: 2.194 1.738
  Обртна имовина: 4.386 6.734
  Укупна актива: 17.277 21.409
  Остали 14,95%
  Агенција за приватизацију 69,96%
  Акционарски фонд 15,09%
  Вредност капитала (000 RSD)
  Губитак изнад висине капитала -12.937
 • ЈП Радио телевизија Крушевац, Крушевац

  Подаци од значаја Опис и вредност имовине (000 RSD) Структура капитала
  Матични број: 07194455
  Претежна делатност: Производња и емитовање телевизијског програма (шифра 6020)
  Правна форма: Јавнo предузеће
  Број запослених: 92
  Адреса: Трг косовских јунака 6, Крушевац
  Број телефона: 037/438-491
  Директор: Ђорђе Ковачевић
  31.12.2012 31.12.2013
  Стална имовина: 13.592 12.039
  Обртна имовина: 9.946 6.362
  Укупна актива: 23.538 18.401
  Локалне самоуправе 100,00%
  Вредност капитала (000 RSD)
  Капитал 8.245
 • Шумадија јп, Аранђеловац

  Подаци од значаја Опис и вредност имовине (000 RSD) Структура капитала
  Матични број: 07122802
  Претежна делатност: Емитовање радио-програма (шифра 6010)
  Правна форма: Јавнo предузеће
  Број запослених: 24
  Адреса: Кнеза Михајла 108, Аранђеловац
  Број телефона: 034 722 886
  Директор: Мирослава Гушић
  31.12.2012 31.12.2013
  Стална имовина: 12.179 11.852
  Обртна имовина: 2.779 1.916
  Укупна актива: 16.336 18.156
  Локалне самоуправе 100,00%
  Вредност капитала (000 RSD)
  Губитак изнад висине капитала -4.388
 • Радио Зрењанин ЈП, Зрењанин

  Подаци од значаја Опис и вредност имовине (000 RSD) Структура капитала
  Матични број: 20054042
  Претежна делатност: Емитовање радио-програма (шифра 6010)
  Правна форма: Јавнo предузеће
  Број запослених: 29
  Адреса: Народне омладине 1, Зрењанин
  Број телефона: 023/511-178
  Директор: Горан Старчевић
  31.12.2012 31.12.2013
  Стална имовина: 9.578 12.152
  Обртна имовина: 3.138 5.858
  Укупна актива: 12.716 18.010
  Локална самоуправа 100,00%
  Вредност капитала (000 RSD)
  Капитал 7.035
 • Радио Лесковац јп, Лесковац

  Подаци од значаја Опис и вредност имовине (000 RSD) Структура капитала
  Матични број: 07207255
  Претежна делатност: Емитовање радио-програма (шифра 6010)
  Правна форма: Јавнo предузеће
  Број запослених: 33
  Адреса: Масариков трг 7, Лесковац
  Број телефона: 016/254-511
  Директор: Томислав Стевановић
  31.12.2012 31.12.2013
  Стална имовина: 2.037 1.771
  Обртна имовина: 1.430 1.280
  Укупна актива: 16.357 17.041
  Локална самоуправа 100,00%
  Вредност капитала (000 RSD)
  Губитак изнад висине капитала -13.990
 • ТВ Смедерево јп, Смедерево

  Подаци од значаја Опис и вредност имовине (000 RSD) Структура капитала
  Матични број: 06847242
  Претежна делатност: Производња и емитовање телевизијског програма (шифра 6020)
  Правна форма: Јавнo предузеће
  Број запослених: 31
  Адреса: Горанска бб, Смедерево
  Број телефона: 026/462-4037, 060/022-3672
  Директор: Татјана Ђурић
  31.12.2012 31.12.2013
  Стална имовина: 241 146
  Обртна имовина: 14.793 13.883
  Укупна актива: 17.109 16.953
  Локалне самоуправе 100,00%
  Вредност капитала (000 RSD)
  Губитак изнад висине капитала -2.924
 • Аполо јп, Нови Сад

  Подаци од значаја Опис и вредност имовине (000 RSD) Структура капитала
  Матични број: 08691193
  Претежна делатност: Производња и емитовање телевизијског програма (шифра 6020)
  Правна форма: Јавнo предузеће
  Број запослених: 75
  Адреса: Трг Слободе 3, Нови Сад
  Број телефона: 021/472-2353
  Директор: Емилија Марић
  31.12.2012 31.12.2013
  Стална имовина: 11.691 11.660
  Обртна имовина: 3.550 4.767
  Укупна актива: 15.241 16.427
  Локална самоуправа 100,00%
  Вредност капитала (000 RSD)
  Капитал 9.506
 • Радио телевизија Инђија јп, Инђија

  Подаци од значаја Опис и вредност имовине (000 RSD) Структура капитала
  Матични број: 08169101
  Претежна делатност: Производња и емитовање телевизијског програма (шифра 6020)
  Правна форма: Јавнo предузеће
  Број запослених: 20
  Адреса: Војводе Степе 1, Инђија
  Број телефона: 022/561-211
  Директор: Цвијетко Тадић
  31.12.2012 31.12.2013
  Стална имовина: 10.670 10.460
  Обртна имовина: 5.224 5.495
  Укупна актива: 15.894 15.955
  Локалне самоуправе 100,00%
  Вредност капитала (000 RSD)
  Капитал 13.697
 • Телевизија Пирот доо, Пирот

  Подаци од значаја Опис и вредност имовине (000 RSD) Структура капитала
  Матични број: 20156830
  Претежна делатност: Производња и емитовање телевизијског програма (шифра 6020)
  Правна форма: Друштво са ограниченом одговорношћу
  Број запослених: 15
  Адреса: Бранка Радичевића бб, Пирот
  Број телефона: 010/313-800
  Директор: Зоран Савић
  Привремени заступник капитала: Зоран Савић
  31.12.2012 31.12.2013
  Стална имовина: 13.925 6.615
  Обртна имовина: 8.091 8.482
  Укупна актива: 22.016 15.097
  Агенција за приватизацију 77,92%
  Акционарски фонд 22,08%
  Вредност капитала (000 RSD)
  Капитал 5.962
 • ЈП Врбас, Врбас

  Подаци од значаја Опис и вредност имовине (000 RSD) Структура капитала
  Матични број: 08061122
  Претежна делатност: Производња и емитовање телевизијског програма (шифра 6020)
  Правна форма: Јавнo предузеће
  Број запослених: 39
  Адреса: Маршала Тита 105, Врбас
  Број телефона: 021-700-355
  Директор: Мирна Пароци
  31.12.2012 31.12.2013
  Стална имовина: 3.433 3.053
  Обртна имовина: 2.209 1.429
  Укупна актива: 12.940 15.087
  Локалне самоуправе 100,00%
  Вредност капитала (000 RSD)
  Губитак изнад висине капитала -10.605
 • Радио телевизија Врање јп, Врање

  Подаци од значаја Опис и вредност имовине (000 RSD) Структура капитала
  Матични број: 07285531
  Претежна делатност: Производња и емитовање телевизијског програма (шифра 6020)
  Правна форма: Јавнo предузеће
  Број запослених: 54
  Адреса: Партизанска 17 а, Врање
  Број телефона: 017/422-632
  Директор: Зоран Величковић
  31.12.2012 31.12.2013
  Стална имовина: 11.873 0
  Обртна имовина: 14.356 14.272
  Укупна актива: 26.229 14.272
  Локалне самоуправе 100,00%
  Вредност капитала (000 RSD)
  Капитал 7.487
 • Радио Пирот јп, Пирот

  Подаци од значаја Опис и вредност имовине (000 RSD) Структура капитала
  Матични број: 20156813
  Претежна делатност: Производња и емитовање телевизијског програма (шифра 6020)
  Правна форма: Јавнo предузеће
  Број запослених: 6
  Адреса: Трг пиротских ослободилаца 30, Пирот
  Број телефона: 010/313-890, дир. 010/320-903
  Директор: Оливера Китановић
  31.12.2012 31.12.2013
  Стална имовина: 9.390 9.390
  Обртна имовина: 4.299 4.457
  Укупна актива: 13.689 13.847
  Локална самоуправа 100,00%
  Вредност капитала (000 RSD)
  Капитал 11.697
 • Радничка штампа дп, Београд

  Подаци од значаја Опис и вредност имовине (000 RSD) Структура капитала
  Матични број: 07012284
  Претежна делатност: Издавање књига (шифра 5811)
  Правна форма: Друштвено предузеће
  Број запослених: 7
  Адреса: Трг Николе Пашића 5, Београд
  Број телефона: 011/333-5381
  Директор: Слободан Лаловић
  31.12.2012 31.12.2013
  Стална имовина: 3.854 3.745
  Обртна имовина: 1.055 1.379
  Укупна актива: 7.294 12.415
  Друштвени капитал 100,00%
  Вредност капитала (000 RSD)
  Губитак изнад висине капитала -7.291
 • Радио телевизија Младеновац доо, Младеновац

  Подаци од значаја Опис и вредност имовине (000 RSD) Структура капитала
  Матични број: 17569325
  Претежна делатност: Производња и емитовање телевизијског програма (шифра 6020)
  Правна форма: Друштво са ограниченом одговорношћу
  Број запослених: 10
  Адреса: Краља Петра Првог 175, Младеновац
  Број телефона: 011/823-2338
  Директор: Предраг Алексендрић в.д. директор
  Привремени заступник капитала: Марина Протић
  31.12.2012 31.12.2013
  Стална имовина: 1.947 1.411
  Обртна имовина: 1.831 695
  Укупна актива: 11.695 12.374
  Остали 14,79%
  Агенција за приватизацију 70,41%
  Акционарски фонд 14,80%
  Вредност капитала (000 RSD)
  Губитак изнад висине капитала -10.268
 • Радио Шид јп, Шид

  Подаци од значаја Опис и вредност имовине (000 RSD) Структура капитала
  Матични број: 08126437
  Претежна делатност: Производња и емитовање телевизијског програма (шифра 6020)
  Правна форма: Јавнo предузеће
  Број запослених: 25
  Адреса: Карађорђева 9, Шид
  Број телефона: 022/712-939
  Директор: НИКОЛА ВИДИЋ
  31.12.2012 31.12.2013
  Стална имовина: 8.100 7.600
  Обртна имовина: 9.705 3.879
  Укупна актива: 17.805 11.479
  Локалне самоуправе 100,00%
  Вредност капитала (000 RSD)
  Капитал 2.648
 • ЈНИП Панчевац ад, Панчево

  Подаци од значаја Опис и вредност имовине (000 RSD) Структура капитала
  Матични број: 08393354
  Претежна делатност: Издавање новина (шифра 5813)
  Правна форма: Акционарско друштво
  Број запослених: 19
  Адреса: Трг краља Петра Првог 11, Панчево
  Број телефона: 013/300-820
  Директор: Драгана Кожан
  Привремени заступник капитала: Александар Вучковић
  31.12.2012 31.12.2013
  Стална имовина: 2.784 5.785
  Обртна имовина: 6.799 5.472
  Укупна актива: 9.583 11.257
  Остали 9,71%
  Агенција за приватизацију 78,30%
  Акционарски фонд 11,99%
  Вредност капитала (000 RSD)
  Капитал 5.176
 • Информативни центар Кикинда јп, Кикинда

  Подаци од значаја Опис и вредност имовине (000 RSD) Структура капитала
  Матични број: 08020981
  Претежна делатност: Емитовање радио-програма (шифра 6010)
  Правна форма: Јавнo предузеће
  Број запослених: 21
  Адреса: Генерала Драпшина 20, Кикинда
  Број телефона: 023/425-734
  Директор: Синиша Бошков
  31.12.2012 31.12.2013
  Стална имовина: 4.860 4.531
  Обртна имовина: 4.217 4.838
  Укупна актива: 9.077 9.369
  Локална самоуправа 100,00%
  Вредност капитала (000 RSD)
  Капитал 3.535
 • Радио и телевизија Бап јп, Бачка Паланка

  Подаци од значаја Опис и вредност имовине (000 RSD) Структура капитала
  Матични број: 08779384
  Претежна делатност: Емитовање радио-програма (шифра 6010)
  Правна форма: Јавнo предузеће
  Број запослених: 37
  Адреса: Жарка Зрењанина 74/4, Бачка Паланка
  Број телефона: 021/750-665
  Директор: Јулија Ристић Сремац
  31.12.2012 31.12.2013
  Стална имовина: 381 3.281
  Обртна имовина: 4.568 6.046
  Укупна актива: 5.234 9.327
  Локална самоуправа 100,00%
  Вредност капитала (000 RSD)
  Капитал 1.140
 • НИПД Реч народа ад, Пожаревац

  Подаци од значаја Опис и вредност имовине (000 RSD) Структура капитала
  Матични број: 20153091
  Претежна делатност: Делатности новинских агенција (шифра 6391)
  Правна форма: Акционарско друштво
  Број запослених: 14
  Адреса: Таковска 5, Пожаревац
  Број телефона: 012/532-309
  Директор: Драган Миленковић
  Привремени заступник капитала: Драган Миленковић
  31.12.2012 31.12.2013
  Стална имовина: 733 4.927
  Обртна имовина: 3.721 3.435
  Укупна актива: 4.454 8.362
  Остали 4,59%
  Агенција за приватизацију 75,66%
  Акционарски фонд 19,75%
  Вредност капитала (000 RSD)
  Капитал 5.385
 • Радио Суботица јп, Суботица

  Подаци од значаја Опис и вредност имовине (000 RSD) Структура капитала
  Матични број: 08009309
  Претежна делатност: Емитовање радио-програма (шифра 6010)
  Правна форма: Јавнo предузеће
  Број запослених: 45
  Адреса: Парк Рајхл Ференца 1-8, Суботица
  Број телефона: 024/654-100
  Директор: Љубиша Степановић
  31.12.2012 31.12.2013
  Стална имовина: 810 1.495
  Обртна имовина: 3.983 6.509
  Укупна актива: 4.793 8.004
  Локалне самоуправе 100,00%
  Вредност капитала (000 RSD)
  Капитал 420
 • Радио Сомбор ад, Сомбор

  Подаци од значаја Опис и вредност имовине (000 RSD) Структура капитала
  Матични број: 08046280
  Претежна делатност: Производња и емитовање телевизијског програма (шифра 6020)
  Правна форма: Акционарско друштво
  Број запослених: 6
  Адреса: Трг Светог Ђорђа 1, Сомбор
  Број телефона: 025/412-732
  Директор: Стипан Бенић
  Привремени заступник капитала: Бојан Ђуровић
  31.12.2012 31.12.2013
  Стална имовина: 2.278 2.040
  Обртна имовина: 1.067 881
  Укупна актива: 6.579 6.233
  Остали 8,53%
  Агенција за приватизацију 69,99%
  Акционарски фонд 21,48%
  Вредност капитала (000 RSD)
  Губитак изнад висине капитала -3.312
 • Tерра филм ад, Нови Сад

  Подаци од значаја Опис и вредност имовине (000 RSD) Структура капитала
  Матични број: 08169055
  Претежна делатност: Производња кинематографских дела, аудио-визуелних производа и телевизијског програма(шифра 5911)
  Правна форма: Отворено акционарско друштво
  Број запослених: 1
  Адреса: Футошка 66, Нови Сад
  Број телефона: 021/548-633
  Директор: Желимир Жилник Петровић
  31.12.2012 31.12.2013
  Стална имовина: 3.141 2.979
  Обртна имовина: 141 252
  Укупна актива: 5.920 6.116
  Акцијски капитал 0,53%
  Друштвени капитал 99,47%
  Вредност капитала (000 RSD)
  Губитак изнад висине капитала -2.885
 • Параћин јп, Параћин

  Подаци од значаја Опис и вредност имовине (000 RSD) Структура капитала
  Матични број: 07832699
  Претежна делатност: Производња и емитовање телевизијског програма (шифра 6020)
  Правна форма: Јавнo предузеће
  Број запослених: 18
  Адреса: Николе Пашића бб, Параћин
  Број телефона: 035/569-601
  Директор: Слободан Танић
  31.12.2012 31.12.2013
  Стална имовина: 2.512 4.003
  Обртна имовина: 1.723 1.960
  Укупна актива: 4.235 5.963
  Локалне самоуправе 100,00%
  Вредност капитала (000 RSD)
  Капитал 4.321
 • Емка дп, Београд

  Подаци од значаја Опис и вредност имовине (000 RSD) Структура капитала
  Матични број: 07748094
  Претежна делатност: Издавање књига (шифра 5811)
  Правна форма: Друго/непознат правни статус
  Број запослених: 3
  Адреса: Малопољска 46, Лештане, Београд
  Број телефона: 064/611-6268
  Директор: Александар Маринковић
  31.12.2012 31.12.2013
  Стална имовина: 5.704 5.147
  Обртна имовина: 185 318
  Укупна актива: 5.889 5.465
  Друштвени капитал 100,00%
  Вредност капитала (000 RSD)
  Капитал 5.337
 • Радио Обреновац доо, Обреновац

  Подаци од значаја Опис и вредност имовине (000 RSD) Структура капитала
  Матични број: 20213116
  Претежна делатност: Производња и емитовање телевизијског програма (шифра 6020)
  Правна форма: Друштво са ограниченом одговорношћу
  Број запослених: 6
  Адреса: Краља Александра Првог 63, Обреновац
  Број телефона:
  Директор: Валентина Пешовић
  Привремени заступник капитала: Божо Бузејић
  31.12.2012 31.12.2013
  Стална имовина: 180 89
  Обртна имовина: 1.248 2.960
  Укупна актива: 6.098 5.367
  Агенција за приватизацију 70,00%
  Акционарски фонд 30,00%
  Вредност капитала (000 RSD)
  Губитак изнад висине капитала -2.318
 • Радио Пожаревац јп, Пожаревац

  Подаци од значаја Опис и вредност имовине (000 RSD) Структура капитала
  Матични број: 20153113
  Претежна делатност: Емитовање радио-програма (шифра 6010)
  Правна форма: Јавнo предузеће
  Број запослених: 19
  Адреса: Таковска 5, Пожаревац
  Број телефона: 012/541-656
  Директор: Марко Савић
  31.12.2012 31.12.2013
  Стална имовина: 3.069 2.929
  Обртна имовина: 2.215 1.939
  Укупна актива: 5.284 4.868
  Локалне самоуправе 100,00%
  Вредност капитала (000 RSD)
  Капитал 4.011
 • Лука-consulting дп, Београд

  Подаци од значаја Опис и вредност имовине (000 RSD) Структура капитала
  Матични број: 07906838
  Претежна делатност: Рачунарско програмирање (шифра 6201)
  Правна форма: Друштвено предузеће
  Број запослених: 1
  Адреса: Немањина 4/1, Београд
  Број телефона: 011/ 2643 -220
  Директор: Драгица Пикула
  31.12.2012 31.12.2013
  Стална имовина: 4.874 4.698
  Обртна имовина: 126 87
  Укупна актива: 5.000 4.785
  Друштвени капитал 100,00%
  Вредност капитала (000 RSD)
  Капитал 4.638
 • Реч радника јп, Алексинац

  Подаци од значаја Опис и вредност имовине (000 RSD) Структура капитала
  Матични број: 07187564
  Претежна делатност: Производња и емитовање телевизијског програма (шифра 6020)
  Правна форма: Јавнo предузеће
  Број запослених: 28
  Адреса: Душана Тривунца 5-11, Алексинац
  Број телефона: 018/800-904
  Директор: Александра Симић
  31.12.2012 31.12.2013
  Стална имовина: 2.517 3.779
  Обртна имовина: 544 454
  Укупна актива: 3.061 4.233
  Локалне самоуправе 100,00%
  Вредност капитала (000 RSD)
  Капитал 2.560
 • Радио Ваљево јп, Ваљево

  Подаци од значаја Опис и вредност имовине (000 RSD) Структура капитала
  Матични број: 06121179
  Претежна делатност: Емитовање радио-програма (шифра 6010)
  Правна форма: Јавнo предузеће
  Број запослених: 11
  Адреса: Војводе Мишића 21, Ваљево
  Број телефона: 014/293-606
  Директор: Предраг Обућина
  31.12.2012 31.12.2013
  Стална имовина: 1.315 2.129
  Обртна имовина: 1.746 1.057
  Укупна актива: 3.061 3.472
  Локална самоуправа 100,00%
  Вредност капитала (000 RSD)
  Губитак изнад висине капитала -286
 • БЦ Инфо ЈП, Бела Црква

  Подаци од значаја Опис и вредност имовине (000 RSD) Структура капитала
  Матични број: 08724598
  Претежна делатност: Производња и емитовање телевизијског програма (шифра 6020)
  Правна форма: Јавнo предузеће
  Број запослених: 5
  Адреса: Пролетерска 4, Бела Црква
  Број телефона: 013/854-000
  Директор: Радојица Мали
  31.12.2012 31.12.2013
  Стална имовина: 2.064 2.599
  Обртна имовина: 1.169 869
  Укупна актива: 3.233 3.468
  Локалне самоуправе 100,00%
  Вредност капитала (000 RSD)
  Капитал 833
 • Телевизија Пожега јп, Пожега

  Подаци од значаја Опис и вредност имовине (000 RSD) Структура капитала
  Матични број: 20297972
  Претежна делатност: Производња и емитовање телевизијског програма (шифра 6020)
  Правна форма: Јавнo предузеће
  Број запослених: 12
  Адреса: Николе Пашића 4, Пожега
  Број телефона: 031/812-333; 031/811-425
  Директор: Дука Илић
  31.12.2012 31.12.2013
  Стална имовина: 1.530 2.906
  Обртна имовина: 935 473
  Укупна актива: 2.465 3.379
  Локална самоуправа 100,00%
  Вредност капитала (000 RSD)
  Капитал 1.123
 • ИПЦ Кула доо, Кула

  Подаци од значаја Опис и вредност имовине (000 RSD) Структура капитала
  Матични број: 08138117
  Претежна делатност: Издавање новина (шифра 5813)
  Правна форма: Друштво са ограниченом одговорношћу
  Број запослених: 7
  Адреса: Максима Горког 1, Кула
  Број телефона:
  Директор: Миланка Поповић
  Привремени заступник капитала: Весна Ковач
  31.12.2012 31.12.2013
  Стална имовина: 433 345
  Обртна имовина: 3.085 2.801
  Укупна актива: 3.518 3.146
  Остали 14,60%
  Агенција за приватизацију 70,40%
  Акционарски фонд 15,00%
  Вредност капитала (000 RSD)
  Капитал 180
 • Радио Лазаревац јп, Лазаревац

  Подаци од значаја Опис и вредност имовине (000 RSD) Структура капитала
  Матични број: 17061259
  Претежна делатност: Производња и емитовање телевизијског програма (шифра 6020)
  Правна форма: Јавнo предузеће
  Број запослених: 9
  Адреса: Карађорђева 20, Лазаревац
  Број телефона: 011/812-1791
  Директор: Гордана Поповић
  31.12.2012 31.12.2013
  Стална имовина: 626 2.212
  Обртна имовина: 981 880
  Укупна актива: 1.607 3.092
  Локалне самоуправе 100,00%
  Вредност капитала (000 RSD)
  Капитал 2.607
 • Радио станица Деспотовац доо, Деспотовац

  Подаци од значаја Опис и вредност имовине (000 RSD) Структура капитала
  Матични број: 17104209
  Претежна делатност: Емитовање радио-програма (шифра 6010)
  Правна форма: Друштво са ограниченом одговорношћу
  Број запослених: 1
  Адреса: Деспота Стевана Лазаревића 2, Деспотовац
  Број телефона: 035/612-999
  Директор: Владан Гицић
  Привремени заступник капитала: Бранко Трифуновић
  31.12.2012 31.12.2013
  Стална имовина: 865 698
  Обртна имовина: 1.057 732
  Укупна актива: 4.015 2.867
  Агенција за приватизацију 70,00%
  Акционарски фонд 30,00%
  Вредност капитала (000 RSD)
  Губитак изнад висине капитала -1.437
 • Радио Нови Бечеј јп, Нови Бечеј

  Подаци од значаја Опис и вредност имовине (000 RSD) Структура капитала
  Матични број: 08662959
  Претежна делатност: Емитовање радио-програма (шифра 6010)
  Правна форма: Јавнo предузеће
  Број запослених: 7
  Адреса: Маршала Тита 8, Нови Бечеј
  Број телефона: 023/771-741
  Директор: Слађана Ђорђијев
  31.12.2012 31.12.2013
  Стална имовина: 336 1.290
  Обртна имовина: 1.454 1.521
  Укупна актива: 1.790 2.811
  Локалне самоуправе 100,00%
  Вредност капитала (000 RSD)
  Капитал 2.149
 • Недељне новине ад, Бачка Паланка

  Подаци од значаја Опис и вредност имовине (000 RSD) Структура капитала
  Матични број: 08779392
  Претежна делатност: Издавање новина (шифра 5813)
  Правна форма: Акционарско друштво
  Број запослених: 8
  Адреса: Краља Петра Првог 21, Бачка Паланка
  Број телефона: 021/604-1576
  Директор: Мирко Агић
  Привремени заступник капитала: Зоран Баћина
  31.12.2012 31.12.2013
  Стална имовина: 96 91
  Обртна имовина: 1.766 992
  Укупна актива: 5.249 2.437
  Остали 4,99%
  Агенција за приватизацију 87,78%
  Акционарски фонд 7,23%
  Вредност капитала (000 RSD)
  Губитак изнад висине капитала -1.354
 • Радио Рашка јп, Рашка

  Подаци од значаја Опис и вредност имовине (000 RSD) Структура капитала
  Матични број: 17034243
  Претежна делатност: Производња и емитовање телевизијског програма (шифра 6020)
  Правна форма: Јавнo предузеће
  Број запослених: 35
  Адреса: Душанова 6, Рашка
  Број телефона: 036/734-887
  Директор: Ђорђе Гогић
  31.12.2012 31.12.2013
  Стална имовина: 1.679 1.301
  Обртна имовина: 709 1.126
  Укупна актива: 2.388 2.427
  Локалне самоуправе 100,00%
  Вредност капитала (000 RSD)
  Капитал 236
 • Радио Дрина доо, Мали Зворник

  Подаци од значаја Опис и вредност имовине (000 RSD) Структура капитала
  Матични број: 17315811
  Претежна делатност: Производња и емитовање телевизијског програма (шифра 6020)
  Правна форма: Друштво са ограниченом одговорношћу
  Број запослених: 1
  Адреса: Краља Петра Првог 38, Мали Зворник
  Број телефона: 065/877-9000
  Директор: Љиљана Ристановић
  Привремени заступник капитала: Гордана Гвозденовић
  31.12.2012 31.12.2013
  Стална имовина: 1.266 1.335
  Обртна имовина: 71 198
  Укупна актива: 1.779 2.160
  Остали 22,50%
  Агенција за приватизацију 70,00%
  Акционарски фонд 7,50%
  Вредност капитала (000 RSD)
  Губитак изнад висине капитала -627
 • Сечањ јп, Сечањ

  Подаци од значаја Опис и вредност имовине (000 RSD) Структура капитала
  Матични број: 08685657
  Претежна делатност: Производња и емитовање телевизијског програма (шифра 6020)
  Правна форма: Јавнo предузеће
  Број запослених: 10
  Адреса: Партизански пут 56, Сечањ
  Број телефона: 023/842-050
  Директор: Братислав Шуловић
  31.12.2012 31.12.2013
  Стална имовина: 494 1.402
  Обртна имовина: 276 430
  Укупна актива: 1.979 1.832
  Локалне самоуправе 100,00%
  Вредност капитала (000 RSD)
  Капитал 586
 • РТВ Пруга јп, Лајковац

  Подаци од значаја Опис и вредност имовине (000 RSD) Структура капитала
  Матични број: 17257153
  Претежна делатност: Производња и емитовање телевизијског програма (шифра 6020)
  Правна форма: Јавнo предузеће
  Број запослених: 13
  Адреса: Војводе Мишића 2, Лајковац
  Број телефона: 014/ 3433-086
  Директор: Гордана Пауновић Живановић
  31.12.2012 31.12.2013
  Стална имовина: 944 914
  Обртна имовина: 257 252
  Укупна актива: 1.201 1.166
  Локалне самоуправе 100,00%
  Вредност капитала (000 RSD)
  Капитал 1.047
 • Радио Пожега јип, Пожега

  Подаци од значаја Опис и вредност имовине (000 RSD) Структура капитала
  Матични број: 20297999
  Претежна делатност: Производња и емитовање телевизијског програма (шифра 6020)
  Правна форма: Јавнo предузеће
  Број запослених: 7
  Адреса: Француска 1, Пожега
  Број телефона: 031/811-595
  Директор: Саша Петровић
  31.12.2012 31.12.2013
  Стална имовина: 438 631
  Обртна имовина: 974 520
  Укупна актива: 1.430 1.151
  Локална самоуправа 100,00%
  Вредност капитала (000 RSD)
  Капитал 260
 • Радио Барајево доо, Барајево

  Подаци од значаја Опис и вредност имовине (000 RSD) Структура капитала
  Матични број: 17141775
  Претежна делатност: Емитовање радио-програма (шифра 6010)
  Правна форма: Друштво са ограниченом одговорношћу
  Број запослених: 2
  Адреса: Миодрага Вуковића 2, Барајево
  Број телефона: 011/8301-415
  Директор: Дејан Николић
  Привремени заступник капитала: Бранислава Марковић
  31.12.2012 31.12.2013
  Стална имовина: 695 95
  Обртна имовина: 405 204
  Укупна актива: 1.100 840
  Остали 2,40%
  Агенција за приватизацију 70,00%
  Акционарски фонд 27,60%
  Вредност капитала (000 RSD)
  Губитак изнад висине капитала -541
 • Победа доо, Крушевац

  Подаци од значаја Опис и вредност имовине (000 RSD) Структура капитала
  Матични број: 20149680
  Претежна делатност: Издавање новина (шифра 5813)
  Правна форма: Друштво са ограниченом одговорношћу
  Број запослених: 0
  Адреса: Трг косовских јунака 6, Крушевац
  Број телефона: 065/912-9999
  Директор: Никола Поповић
  Привремени заступник капитала: Небојша Раденковић
  31.12.2012 31.12.2013
  Стална имовина: 20
  Обртна имовина: 1.779
  Укупна актива: 12.008
  Агенција за приватизацију 73,90%
  Акционарски фонд 26,10%
  Вредност капитала (000 RSD)
  Капитал
 • Нови Пазар јп, Нови Пазар

  Подаци од значаја Опис и вредност имовине (000 RSD) Структура капитала
  Матични број: 17384244
  Претежна делатност: Производња и емитовање телевизијског програма (шифра 6020)
  Правна форма: Јавнo предузеће
  Број запослених: 81
  Адреса: С. Бачанин 29, Нови Пазар
  Број телефона: 020/312-735
  Директор: Денис Маврић
  31.12.2012 31.12.2013
  Стална имовина:
  Обртна имовина:
  Укупна актива:
  Локална самоуправа 100,00%
  Вредност капитала (000 RSD)
  Капитал
 • Радио-телевизија Трстеник јп, Трстеник

  Подаци од значаја Опис и вредност имовине (000 RSD) Структура капитала
  Матични број: 17021354
  Претежна делатност: Производња и емитовање телевизијског програма (шифра 6020)
  Правна форма: Јавнo предузеће
  Број запослених: 32
  Адреса: Кнегиње Милице бб, Трстеник
  Број телефона: 037/711-200
  Директор: Јован Маринковић
  31.12.2012 31.12.2013
  Стална имовина:
  Обртна имовина:
  Укупна актива:
  Локалне самоуправе 100,00%
  Вредност капитала (000 RSD)
  Капитал
 • Информативни центар Тутин јп, Тутин

  Подаци од значаја Опис и вредност имовине (000 RSD) Структура капитала
  Матични број: 17425242
  Претежна делатност: Производња и емитовање телевизијског програма (шифра 6020)
  Правна форма: Јавнo предузеће
  Број запослених: 15
  Адреса: Богољуба Чукића 9, Тутин
  Број телефона: 020/811-103
  Директор: Албин Гегић
  31.12.2012 31.12.2013
  Стална имовина:
  Обртна имовина:
  Укупна актива:
  Локалне самоуправе 100,00%
  Вредност капитала (000 RSD)
  Капитал
 • Радио Медвеђа јп, Медвеђа

  Подаци од значаја Опис и вредност имовине (000 RSD) Структура капитала
  Матични број: 17363751
  Претежна делатност: Производња и емитовање телевизијског програма (шифра 6020)
  Правна форма: Јавнo предузеће
  Број запослених: 12
  Адреса: Јабланичка 63, Медвеђа
  Број телефона: 016/891-900
  Директор: Радован Раденковић
  31.12.2012 31.12.2013
  Стална имовина:
  Обртна имовина:
  Укупна актива:
  Локална самоуправа 100,00%
  Вредност капитала (000 RSD)
  Капитал
 • Петровац на Млави јп, Петровац

  Подаци од значаја Опис и вредност имовине (000 RSD) Структура капитала
  Матични број: 07631383
  Претежна делатност: Производња и емитовање телевизијског програма (шифра 6020)
  Правна форма: Јавнo предузеће
  Број запослених: 12
  Адреса: Бате Булића бб, Петровац
  Број телефона: 012/331-194
  Директор: Раса Стојановић
  31.12.2012 31.12.2013
  Стална имовина:
  Обртна имовина:
  Укупна актива:
  Локална самоуправа 100,00%
  Вредност капитала (000 RSD)
  Капитал
 • Телевизија Блаце јп, Блаце

  Подаци од значаја Опис и вредност имовине (000 RSD) Структура капитала
  Матични број: 20367865
  Претежна делатност: Производња и емитовање телевизијског програма (шифра 6020)
  Правна форма: Јавнo предузеће
  Број запослених: 3
  Адреса: Краља Петра Првог 70, Блаце
  Број телефона:
  Директор: Жаклина Милутиновић
  31.12.2012 31.12.2013
  Стална имовина:
  Обртна имовина:
  Укупна актива:
  Локална самоуправа 100,00%
  Вредност капитала (000 RSD)
  Капитал
 • Радио телевизија Цариброд јп, Димитровград

  Подаци од значаја Опис и вредност имовине (000 RSD) Структура капитала
  Матични број: 20275430
  Претежна делатност: Производња и емитовање телевизијског програма (шифра 6020)
  Правна форма: Јавнo предузеће
  Број запослених: 20
  Адреса: Трг Др Зоран Ђинђић 2, Димитровград
  Број телефона: 010/360 – 777
  Директор: Емил Томов
  31.12.2012 31.12.2013
  Стална имовина:
  Обртна имовина:
  Укупна актива:
  Локалне самоуправе 100,00%
  Вредност капитала (000 RSD)
  Капитал
 • Цинк јп, Нови Кнежевац

  Подаци од значаја Опис и вредност имовине (000 RSD) Структура капитала
  Матични број: 08758069
  Претежна делатност: Издавање новина (шифра 5813)
  Правна форма: Јавнo предузеће
  Број запослених: 7
  Адреса: Трг Моше Пијаде 11, Нови Кнежевац
  Број телефона: 023/83-918
  Директор: Деже Чејтеи
  31.12.2012 31.12.2013
  Стална имовина:
  Обртна имовина:
  Укупна актива:
  Локалне самоуправе 100,00%
  Вредност капитала (000 RSD)
  Капитал
 • Радио телевизија Брус јп, Брус

  Подаци од значаја Опис и вредност имовине (000 RSD) Структура капитала
  Матични број: 17214217
  Претежна делатност: Производња и емитовање телевизијског програма (шифра 6020)
  Правна форма: Јавнo предузеће
  Број запослених: 20
  Адреса: Братиславе Петровић 15, Брус
  Број телефона: 037/827-027 037/826-066
  Директор: Драгослав Вучековић
  31.12.2012 31.12.2013
  Стална имовина:
  Обртна имовина:
  Укупна актива:
  Локална самоуправа 100,00%
  Вредност капитала (000 RSD)
  Капитал
 • Југословенски лексикографски завод, Београд

  Подаци од значаја Опис и вредност имовине (000 RSD) Структура капитала
  Матични број: 07748345
  Претежна делатност: Издавање књига (шифра 5811)
  Правна форма: Друго/непознат правни статус
  Број запослених: 0
  Адреса: Кнеза Михаила 40, Београд
  Број телефона:
  Директор: Живојин Јанковић
  31.12.2012 31.12.2013
  Стална имовина:
  Обртна имовина:
  Укупна актива:
  Остали 0,40%
  Друштвени капитал 99,60%
  Вредност капитала (000 RSD)
  Капитал
 • РТВ Ћуприја јп, Ћуприја

  Подаци од значаја Опис и вредност имовине (000 RSD) Структура капитала
  Матични број: 06876331
  Претежна делатност: Производња и емитовање телевизијског програма (шифра 6020)
  Правна форма: Јавнo предузеће
  Број запослених: 40
  Адреса: Лоле Рибара 1, Ћуприја
  Број телефона: 035/847-6513
  Директор: Бојан Кнежевић
  31.12.2012 31.12.2013
  Стална имовина:
  Обртна имовина:
  Укупна актива:
  Локалне самоуправе 100,00%
  Вредност капитала (000 RSD)
  Капитал
 • Радио Бачка јп, Бач

  Подаци од значаја Опис и вредност имовине (000 RSD) Структура капитала
  Матични број: 08223467
  Претежна делатност: Производња и емитовање телевизијског програма (шифра 6020)
  Правна форма: Јавнo предузеће
  Број запослених: 10
  Адреса: Трг Маршала Тита 4, Бач
  Број телефона: 021/771-444
  Директор: Александра Малиновић
  31.12.2012 31.12.2013
  Стална имовина:
  Обртна имовина:
  Укупна актива:
  Локалне самоуправе 100,00%
  Вредност капитала (000 RSD)
  Капитал
 • Радио телевизија Стара Пазова јп, Стара Пазова

  Подаци од значаја Опис и вредност имовине (000 RSD) Структура капитала
  Матични број: 08015252
  Претежна делатност: Производња и емитовање телевизијског програма (шифра 6020)
  Правна форма: Јавнo предузеће
  Број запослених: 26
  Адреса: Краља Петра И Ослободиоца 10, Стара Пазова
  Број телефона: 022/310-011
  Директор: Јовица Гагрица
  31.12.2012 31.12.2013
  Стална имовина:
  Обртна имовина:
  Укупна актива:
  Локалне самоуправе 100,00%
  Вредност капитала (000 RSD)
  Капитал
 • Бачка Топола јп, Бачка Топола

  Подаци од значаја Опис и вредност имовине (000 RSD) Структура капитала
  Матични број: 08744360
  Претежна делатност: Емитовање радио-програма (шифра 6010)
  Правна форма: Јавнo предузеће
  Број запослених: 12
  Адреса: Дунавска 8/3, Бачка Топола
  Број телефона: 024/715-910
  Директор: Диана Домањ Дудаш
  31.12.2012 31.12.2013
  Стална имовина: 5.790
  Обртна имовина: 1.685
  Укупна актива: 7.475
  Локалне самоуправе 74,55%
  АП Војводина 25,45%
  Вредност капитала (000 RSD)
  Капитал
 • Радио Бујановац јп, Бујановац

  Подаци од значаја Опис и вредност имовине (000 RSD) Структура капитала
  Матични број: 17032917
  Претежна делатност: Производња и емитовање телевизијског програма (шифра 6020)
  Правна форма: Јавнo предузеће
  Број запослених: 41
  Адреса: Крађорђев трг бб, Бујановац
  Број телефона: 017/653-380
  Директор: Адеми Хајредин
  31.12.2012 31.12.2013
  Стална имовина:
  Обртна имовина:
  Укупна актива:
  Локална самоуправа 100,00%
  Вредност капитала (000 RSD)
  Капитал
Share

Оставите одговор

×

Klik Like Facebook i budimo u stalnom kontaktu !