);

Privatizacija TV Bor

Bor, 09.10.2014.

ЈАВНИ ПОЗИВ

за прsrif logoикупљање писама o заинтересованости за субјекте приватизације
из портфеља Агенције за приватизацију
1.    Агенција позива све заинтересоване инвеститоре да доставе писмо о заинтересованости за учествовање у поступку приватизације субјеката приватизације из портфеља Агенције (у даљем тексту: Заинтересовани инвеститори), којим ће исказати своје интересовање за приватизацију одређеног субјекта приватизације у Републици Србији (у даљем тексту: Писмо о заинтересованости).
2.    Писмо о заинтересованости мора да носи назнаку: „Писмо o заинтересованости – матични број субјекта приватизације (напомена: наводи се матични број)“ и да садржи следеће елементе:
–          основне податке о заинтересованом инвеститору
–          основне податке о субјекту приватизације (пословно име, седиште, матични број)
–          исказивање интереса за учествовање у поступку приватизације одређеног субјекта и предлог модела приватизације у складу са Законом о приватизацији (уколико је инвеститор заинтересован за модел продаје имовине, навести која имовина представља предмет интересовања)
–          предлог индикативне цене, инвестиционог програма, оквирног плана пословања и броја запослених из субјекта приватизације и ван субјекта приватизације које је инвеститор спреман да запосли на неодређено време.
Образац писма о заинтересованости који заинтересовани инвеститори могу користити, може се преузети овде. Предложена форма писма заинтересованости није обавезујућа.
3.    Писма о заинтересованости се достављају поштом или непосредном предајом на писарници Агенције, Теразије 23 или путем електронске поште на адресу loi@priv.rs,
4.    Агенција задржава право на измену и допуну свих елемената овог јавног позива и не сноси било какву одговорност за евентуалне трошкове, или штете које би такве измене проузроковале заинтересованим инвеститорима или трећим лицима.
Приказани подаци су преузети из редовних годишњих финансијских извештаја предатих Агенцији за привредне регистре уз корекцију одступања у броју запослених.
5.    За сва питања у вези са овим јавним позивом можете се обратити  Агенцији на следећу адресу:
  
АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈУ
БЕОГРАД, ТЕРАЗИЈЕ 23
Телефон: 011/3020-800
e-mail: loi@priv.rs
Штампа, радио и филм Бор јп, Бор
Подаци од значаја Опис и вредност имовине (000 RSD) Структура капитала
Матични број: 07147317
Претежна делатност: Производња и емитовање телевизијског програма (шифра 6020)
Правна форма: Јавнo предузеће
Број запослених: 50
Адреса: Моше Пијаде бр. 19, Бор
Број телефона: 030 424587
Директор: Владан Нововић
31.12.2012 31.12.2013
Стална имовина: 42.632 45.247
Обртна имовина: 10.322 9.901
Укупна актива: 52.954 55.148
Локална самоуправа 100,00%
Вредност капитала (000 RSD)
Капитал 31.678
Share

Оставите одговор

×

Klik Like Facebook i budimo u stalnom kontaktu !