);

Zakon o socijalnoj zaštiti

Bor, Babušnica,

POZIV ZA UČEŠĆE NA OKRUGLOM STOLU

 Babušnica, 16. oktobar 2014. godine u 12 časova

Sala 2 Opštine Babušnica, Ratka pavlovića 1, Babušnica

Javna rasprava o  predloženim odredbama „Zakon o socijalnoj zaštiti (dostupnost usluga, socijalna davanja, pluralizam  pružaoca usluga)“ biće osnovna tema rasprave na Okruglom stolu koji će se 16. Oktobra održati u Babušnici u organizaciji  Lužničke rukotvorine-ženski etno centar iz Babušnice.Ovaj okrugli sto, koji je zakazan za 12 časova u Sali 2 opštine Babušnica, je ustvari deo javnog zagovaranja za reformu socijalne zaštite koju podržava Trag fondacija i USAID a sa ciljem kritičkog razmatranja predloženih rešenja u odnosu na karakteristike i potrebe korisničkih grupa, karaktersitike aktuelnih i specijalizovanih pružalaca usluga, kao i u odnosu na međunarodne standarde i ugovore koje je Republika Srbija potvrdila. Prema agendi okruglog stola biće  razmatrano zakonsko rešenje o  definiciji korisnika socijalnih usluga, postupak za ostvarivanje ovog prava kao  i ograničenja u ostavarivanju ovog prava.Istovremeno rasprava treba da donose više jasnoća u definiciju pružaoca usluge i razmotri probleme oko dostupnosti pružanja usluga i pomoći u kući. Očekuje se da će u radu okruglog stola učestvovati predstavnici opštine, Centra za socijalni rad, Doma zdravlja ,  Crvenog krsta , Narodne kuhinje,  Službe za pružanje usluga socijalne zaštite, svi iz opštine Babušnica  kao i predstavnici Centra za socijalni rad iz Pirota, Crvenog krsta iz Pirota i nevladinih organizacija.  Poseban doprinos kritičkom razmatranju predloženih odredbi Zakona o socijalnoj zaštiti očekuje se od uviodničara dr Lidije Kozarčanin iz  Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu, mr Nadežde Satarić Udruženje građana „Snaga prijateljstva“ – Amity iz Beograda , Marije Vasić, direktorke Centra za socijalni rad iz Pirota i Adrijane Jovanović, direktorke Centra za socijalni rad iz Babušnice.

Share

Оставите одговор

×

Klik Like Facebook i budimo u stalnom kontaktu !