);

RBB Bor: Ima nekih netačnosti u informaciji sindikata“Nezavisnost“

Bor, 18. novembar

Reagovanje poslovodstva Rudnika bakra Bor o saopštenju sindikata“Nezavisnost“ RBB-a Bor od 13. novembra

U vezi predmetnog saopštenja a u cilju istinitog obaveštavanja javnosti, svih sindikata i zaposlenih, poslovodstvo RBB-Bor iznosi činjenice zasnovane na podacima Sektora BZNR i ZOP-a RBB-a Bor i izveštajima rudarske inspekcije.
U cilju stvaranja uslova za bezbedan i zdrav rad i smanjenja rizika i opasnosti kojc mogu dovesti do povredjivanja i oštećenja zdravlja zaposlenih rukovodstvo RBB Bor je preduzelo sve mere koje proizilaze iz Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu , Zakona o rudarstvu i Akta o proceni rizika.

Predstavnici zaposienih u sindikatu Nezavisnost imaju pravo da izaberu svoje predstavnike u Odbor za bezbednost i zdravlje na radu a, oni to nisu učinili iz prostog razloga jer su bili svesni svoje odgovornosti u sprovođenju mera bczbednosti i zdravlja na radu.
Odbor za bezbednost i zdravije na radu shodno Zakonu ima značajnu ulogu u kontroli sprovođenja mera u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.
U skladu sa svojom ulogom predstavnici „Nezavisnost“ su bili dužni da ukažu poslodavcu na eventualno uočene propuste i nedostatke što u prošlom periodu nlje bio slucaj.

U svom saopštenju Glavni poverenik sindikata „Nezavisnost“Gavrić iznosi netačne poodatke:
1. Netačan je podatak o broju povreda u RBB Bor;
2. Netačan je podatak da poslodavac ne brine o bezbednosti i zdravlju zaposlenih jer se u RBB Bor sprovode sve potrebne mere iz ove oblasti u skladu sa propisima čemu govore i nalazi Rudarske inspekcije;
3. Netačan je podatak da se u RBB Bor sprovode torture u smislu stalnih tenzija i pritiska. Ako su torture i tenzije zahtevi za sprovođcnje propisa onda je Nezavisnost u pravu.

U RBB Bor su se desile dve smrtne povrede i to na pogonima:
– Pov .kop Cerovo.stradao je električar koji je radio u zabranjenoj zoni i bio pod uticajem alkohola.
– U Krečani Zagrađe smrtno je stradao zaposleni koji je samoinicijativno obavljao poslove na koje nije rasporedjen. Pri uviđaju je konstatovano da je rukovodstvo preduzelo sve mere bezbednosti.
Poslednja povreda koja se desila u Jami Bor je uzrokovana uslovima rudarske eksploatacije što jc dokazano i inspekcijskim nadzorom. Zdravstveni centar Bor je to okarakterisao kao tešku povredu a ne kao laku kako se to navodi u saopštenju Nezavisnosti. Do danas poslodavac nema zvanično saopštenje da li je smrt nastupila u Kliničkom centru Beograd kao posledica povrede ili pogoršanog zdravstvenog stanja na šta poslodavac nije mogao da utlče.

Poslovodstvo RBB-a postavilo je sebi kao prioritetni zadatak da stalno ulaže maksimalnc napore za preduzimanje preventivnih mera za bezbedan i zdrav rad zaposlenih sa ciljem maksimalno mogućeg smanjenja pojava koje mogu dovesti do povreda na radu.Takav pristup pitanju bezbednosti i zdravlju na radu zahteva se od organizatora procesa rada na Svim nivoima rukovođenja ali i od svih zaposlenih pa i predstavnika sindikata.

POSLOVODSTVO RBB-a Bor

 

Share

Ostavite odgovor

×

Klik Like Facebook i budimo u stalnom kontaktu !