);

USKORO OTKRIVAMO: Da li je samo ( i kako) Bogićevićev Farmakom 10 godina dobijao sumpornu kiselinu iz Bora?

Bor, 18. novembar

 Autor: M.C.

Blic Bogicevic

Medija centar Bor dobio je pismo sa pečatom iz Beograda u kojem predlaže da “nastavimo priču o šabačkom Farmakomu i borskom RTB”. Autor, sa zadovoljstvom i neskrivenim optimizmom, predlaže da se pozovemo na Zakon o slobodnom pristupu infromacijama od javnog značaja i zatražimo “sledeću dokumentaciju”: Nabrojano je šest, sedam najvažnijih dokumenata. Navšćemo samo prva četiri, iz poznatih razloga…

1. Tehnički izveštaj Fabrike sumprne kisline ( po mesecima i godišnje) od 2004. do 2014. godine.
2. Sve fakture koje su emitovane prema Farmakomu Šabac od 2004. do 2014.
3. Sve otpremnice sa železničke i drumske vage RTB Bor
4. Ugovore i protokole ( ako ih ima!) koji su sklopljeni između TIR-a Bor i Farmakoma Šabac.

Istovremeno, od Farmakoma treba – i učinićemo to – najhitnije zatražiti:

1. Ulazne fakture TIR-a za sumpornu kislinu od 2004. do 2014.
2. Izlazne fakture Farmakoma Šabac za sumponu kislinu od 2004. do 2014

I kada se ova dokumentacija uporedi, – i ona koju nismo naveli – naglašava naš izvor, lako će se utvrditi koliku je dobit ostvario Farmakom. MEĐUTIM: neophodno je da se proveri i koji su sve bili povlašćeni kupci sumporne kisline. A bilo ih je, još kako. Moguće je da se oni i DANAS pojavljuju, kao, na primer: Interkomerc Beograd ( gazda Perčević je ovog leta bio specijalni gost u hotelu sa četiri zvzedice na Borskom jezeru), Petrohemija Pančevo… Da li o ovim tako važnim pitanjima imaju pojma nekadašnji, i poneki sadašnji, rukovodioci prodaje i komercijale, kao i jedan referent prodaje sumporne kisline? UKOLIKO nadležne slzužbe to nisu do sada učinile, eto, moraćemo mi, čisto novinarski, da se zanimamo, mada imamo i prečih poslova. RECIMO: imamo zadatak da dobijemo odgovor i na pitanje: Da li će jedina preostala Fabrika sumoprne kiseline u RTB Bor, nakon nedavne havarije, moći uopšte da nastavi proizvodnju? Neke informacije nisu ohrabrujuće, a to znači – da ćemo se zaista, kako rekoše u RTB, vratiti u 1903., ali sa preradom sirovina – kao na ledini. Hoće li i taj mogući udes građani Bora i okoline – izdržati, s obzirom da je reč o izuzetno teškom ekološkom problemu. Na ovo pitanje dobićemo već sutra precizne odgovore od najmerodavnijih državnih, ne i RTB-ovih, zvaničnika. Naravno, ukoliko u RTB ne prekinu praksu elegantnog prećutkivanja životnih problema i kompanije i grada Bora?

Оставите одговор