);

STRATEŠKIM PARTNERSTVOM DO NOVE KOMPANIJE – JAVNO, A NE TAJNO

Bor, 20. novembar

nezavisnost header

Sindkat Nezavisnost TIR-a Bor dostavio je Agenciji za privatizaciju svoje stavove o mogućem modelu privatizacije RTB Bor o čemu je, 19. neovambra, u Beogradu razgovarano na sastanku sindikata preduzeća koja se privatizuju i Granskog sindikata IER.

Pre svega: izražavamo nezadovoljstvo zbog kršenja Zakona o privatizaciji (član 4, tačka 3. obezbeđivanje javnosti i transparentnosti) koja se odnosi na odsustvo javnosti i tansparentnosti u procesu privatizacije po pitanju pisama zainteresovanih investitora i nedostupnosti informacije o njima, a sa kojima bi trebalo upoznati predstavnike zaposlenih. Za predstavnike sindikata bitna je namera zaintersovanih invenstitora o očekivanom broju zaposlenih, socijalnom programu, ulaganja i kupcu o kojem se radi, jer nije svejedno da li će kupac postati sunmjiva kompanija sa ,,nekih ostrva“ ili profitabilna kompanija koja se pridržava zakona. I to, pre svega, Zakona o radu , te zakona i pravilnika iz oblasti o bezbednosti na radu i uredbe iz oblasti o zaštiti životne sredine, kao i Zakona o privatizaciji i kolektivnih ugovora u preduzećima.

Kako ističe rok da sindikati daju svoj predlog o modelu privatizacije, Odbor sindikata Nezavisnost Topionice i rafinacije RTB-a Bor – predlaže najbolju metodu privatizacije za zaposlene, za grad Bor i Srbiju sve imajući u vidu da se RTB Bor zbog proizvodnje, ne samo bakra, već i zlata i ostalih plemenitih metala, može svrstati u preduzeća od strateškog značaja za privredu Srbije i to po sledećem modelu :
1.STRATEŠKO PARTNERSTVO
Strateško partnerstvo ( Član 66 Zakon o privatizaciji, SL Glasnik RS, br.83/2014)
podrazumeva: -obezbeđenje finansiranja, -povećanje produktivnosti i zaposlenosti, -profesionalizacija menadžmenta, -stvaranje uslova za proizvodnju ili pružanje usluga krajnjim korisnicima Način sprovođenja strateškog partnerstva:

1a. ZAJEDNIČKO ULAGANJE PUTEM OSNIVANJA NOVOG PRIVREDNOG DRUŠTVA .
(Član 71 Zakona o privatizaciji) Zahtevamo da po Zakonu o privatizaciji član 4.tačka 3, obezbedite javnost i transparentnost po pitanju svih procesa privatizacije, kao i intersesu zaposlenih , kompanije i srpske privrede.

20.11.2014 .

Odbor sindikata Nezavisnost TIR-a, .
predsednik, Dragan Jankucić, dipl.ing.tehn.

nezavisnost

Share

Ostavite odgovor

×

Klik Like Facebook i budimo u stalnom kontaktu !