SINDIKAT NEZAVISNOST: Preduzeća u restruktuiranju predstavljaju socijalni i politički izazov

Bor, 3. decembar

Logo Granski sindikat


 INFORMOCIJA ZA JAVNOST SINDIKATA NEZAVISNOST

U najvećem broju najrazvijenijih država članica Evropske unije, razvoj demokratskog društva i participativne demokratije, skoro da je nezamisliv bez uloge sindikata, kao organizacije koja predstavlja svet rada. Učešće predstavnika sindikata u radu parlamentarnih odbora je važan segment u poboljšanju kvaliteta socijalnog dijaloga i jačanju parcitipativne demokratije, jer na taj način radnici preko svojih sindikalnih predstavnika dobijaju priliku da posredno učestvuju u radu najvišeg zakonodavnog tela u našoj zemjli.
U toku su aktivnosti radnih grupa na jednom od najsloženijih problema sa kojima se suočava Vlada Republike Srbije. Rešavanje pitanja stečaja i privatizacije preko 500 preduzeća koja se godinama nalaze u postupku restrukturiranja, predstavlja ozbiljan socijalni i politički izazov, na šta već duže vreme upozorava i premijer Aleksandar Vučić. Najavljuje se takođe reorganizacija najveće državne kompanije JP EPS. U svim tim aktivnostima biće neophodno da u radu parlamentarnog Odbora učestvuju predstavnici reprezentativnog Granskog sindikata IER „Nezavisnost“. Na taj način će država Srbija pokazati da unapređuje socijalni dijalog, a istovremeno ćemo zajedničkim radom Vlade, Skupštine Srbije i sindikata, doći do neophodnog konsenzusa o socijalnoj ceni privatizacije navedenih preduzeća.
Država Srbija je u obavezi da u narednom periodu implementira Akcioni plan za rešavanje socijalnih posledica Energetske zajednice, koji usvojen 2009.g. i upućen Evropskoj komisiji i Sekretarijatu Energetske zajednice. Informisani ste da su u toku pregovori sa Evropskom unijom oko Poglavlja 15 Energetike u kojima takođe učestvuje naš Granski sindikat.
Mi smo se u nekoliko navrata obraćali predsedniku Odbora, gospođi prof.dr Aleksandri Tomić, kao i sekretaru Odbora, gospodinu Dušanu Laziću, dobijali smo uveravanja da će predstavnici reprezentativnog Granskog sindikata industrije, energije i rudarstva „Nezavisnost“ biti pozivani na sastanak radi dogovora o učešću u radu Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku.
Predlažemo Vam da nas preko sekretara Odbora, gospodina Dušana Lazića, pozovete na prvu narednu sednicu Odbora, kako bismo osim upoznavanja postigli dogovor oko učešća u radu Odbora.
Očekujući Vaš poziv za sastanak, srdačno Vas pozdravljamo

U Beogradu, 1. 12. 2014.

Granski sindikat potpis

Share

Ostavite odgovor