);
Breaking News

EKSKLUZIVNO: SVETSKI USPEH: Borski Institut i Japanci dobijaće bakar i gvožđe iz rudničkog otpada i ostavljati čistu zemlju i zdravu vodu

Bor, 4. decembar

INFORMACIJA o početku realizacije Projekta između Republike Srbije i Japana
„Research on the integration system of spatial environment analyses and advanced metal recovery to ensure sustainable resource development“
(Istraživanje na uvođenju integralnog sistema upravljanja rudničkim otpodom)

1024 (6)

 


Institut za Rudarstvo i Metalurgiju (IRM) Bor je 21.11.2014. god. sa predstavnicima Kancelarije za Balkan Japanske agencije za međunarodnu saradnju (JICA), Ministarstva rudarstva i energetike, Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine i Tehničkog Fakulteta Bor, potpisao R/D dokumenat, čime je zvanično omogućen početak realizacije Projekta „Research on the integration system of spatial environment analyses and advanced metal recovery to ensure sustainable resource development“ između Republike Srbije i Japana. Prijava ovog Projekta, koju je u saradnji sa Akita Univerzitetom iz Japana, pripremio Institut za Rudarstvo i Metalurgiju Bor prošla je trostepenu evaluaciju u Japanu nakon koje je projekat prihvaćen za realizaciju, kao jedini od 27 prijavljenih iz celog sveta.
Projekat je ugovoren na period od 5 godina sa budžetom od 4,8 miliona $, koje donira Japan. Predmet istraživanja je izrada integralnog modela upravljanja rudarskim otpadom u cilju uvođenja održivih rudarskih procesa proizvodnje po najvišim svetskim kriterijumima. Tako će u okviru Projekta biti definisani:
– Precizna geohemijska mapa oblasti Bora i Majdanpeka sa identifikovanim rudarskim otpadnim materijalima za čiju izradu će biti iznajmljeno dva satelita;
– Tehnologije za održivi rudarski razvoj u oblasti Bora i Majdanpeka koje bi se mogle primeniti i na ostale rudarske oblasti u Srbiji. Izlazni proizvodi iz novih tehnologija bili bi: metalni bakar, koncentrati Fe za korišćenje u industriji gvožđa, materijali za primenu u industriji cementa, čista voda koja se slobodno može ispuštati u okolne vodotokove i primeniti za poljoprivredu itd.
Pored toga, u okviru Projekta predviđeno je usavršavanje za nešto više od 30 srpskih stručnjaka u Japanu i to preko doktorskih studija u trajanju od po 3 godina na Univerzitetu Akita, specijalističkih obuka u trajanju do 2 meseca i obuka za obradu satelitskih snimaka pri mapiranju terena u japanskoj svemirskoj agenciji – J-spacesystems. Predviđena vrednost različitih laboratorijskih uređaja koji će preko Projekta biti instalisani u laboratorijama IRM Bor iznosi oko 1.000.000,00 $, a same laboratorije Instituta biće umrežene za dalji rad sa srodnim laboratorijama u Kanadi i Japanu.
Vodeća Institucija tokom realizacije Projekta biće Institut za Rudarstvo i Metalurgiju Bor dok su partneri sa srpske strane Univerzitet Beograd – Tehnički fakultet Bor, Ministarstvo rudarstva i energetike i Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine. Partneri sa japanske strane su:
– Akita University: Centar za Geo-ekološke nauke (CGES), Međunarodni Centar za istraživanje i obrazovanje mineralnih i energetskih resursa (ICREMER), Odsek za inženjerstvo u primenjenoj hemiji, Fakultet za inženjerstvo i resursne nauke,
– Mitsui Mineral Development Engineering Co., Ltd. (MINDECO),
– Japanska svemirska agencija (J-spacesystems).
Tokom Decembra 2014. god. očekuje se dolazak delegacije iz Japana sa predstavnicima partnerskih Institucija na realizaciji Projekta. Tom prilikom će se svečano obeležiti početak, ovog za Borski Region ali i celu Republiku Srbiju, izuzetno značajnog Projekta. S obzirom da se po obuhvaćenoj tematici i obimu predviđenih aktivnosti, radi o prvom i jedinstvenom Projektu u Republici Srbiji, tada će se organizovati i detaljno predstavljanje Projekta široj javnosti.

 

Projekt Menadžer / Izvršni direktor IRM Bor

Dr Zoran Stevanović, dipl.ing.

Potpis Zoran Stevanovic institut

Share

Оставите одговор

×

Klik Like Facebook i budimo u stalnom kontaktu !