);
Breaking News

IRM BOR: Promocija Projekta o integralnom tretmanu rudarskog otpada

Bor, 15. decembar 2014

Stručna javnost je u okviru okruglog stola održanog u Institutu za rudarstvo i metalurgiju Bor upoznata sa dosadašnjim rezultatima projekta: UTICAJ RUDARSKOG OTPADA IZ RTB-A BOR NA ZAGAĐENJE VODOTOKOVA SA PREDLOGOM MERA I POSTUPAKA ZA SMANJENJE ŠTETNOG DEJSTVA NA ŽIVOTNU SREDINU. Projekat ima za cilj da se ispita mogućnost integralnog tretmana čvrstog i tečnog rudarskog otpada iz RTB-a Bor čime bi se smanjio njihov štetni uticaj na okolne vodotokove i postigao značajan ekološki, a delom i ekonomski doprinos valorizacijom bakra iz navedenih materijala. Širi ekološki značaj projekta odnosi se na sprečavanje zagađenja slivnog područja reke Timok i dalje Dunava što predstavlja problem međunarodnog karaktera.

Projekat finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije za ugovoreni period 2011-2014. god., iz programa Tehnološkog razvoja, oblast: Uređenje, zaštita i korišćenja voda, zemljišta i vazduha.

Naučno-istraživačke organizacije, realizatori su:

  • Institut za rudarstvo i metalurgiju Bor
  • Univerzitet u Beogradu, Tehnički Fakultet u Boru
  • Univerzitet u Beogradu, Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju u Beogradu
  • Institut tehničkih nauka Srpske akademije nauka i umetnosti u Beogradu
  • Univerzitet u Beogradu, Tehnološko-metalurški fakultet u Beogradu

Rukovodilac je dr Mile Bugarin, naučni savetnik, zaposlen u Institutu za rudarstvo i metalurgiju Bor. Angažovano je 22 istraživača iz navedenih naučno-istraživačkih organizacija i 2 inostrana saradnika iz Bugarske Akademije nauka, Geološki institut “Strashimir Dimitrov”.

 Učesnici okruglog stola su naučni radnici iz nabrojanih naučno-istraživačkih organizacija iz Srbije i predstavnici Instituta Niproruda A.D. Sofija – Bugarska, Instituta IME Aachen – Nemačka i firme MEAB Aachen – Nemačka.

U prilogu je brošura koja sadrži osnovne podatke o projektu.

Share

Ostavite odgovor

×

Klik Like Facebook i budimo u stalnom kontaktu !

Skoči na traku sa alatkama