BIOMASA – potencijal za razvoj istočne Srbije

Bor, 17. decembar

biomasa 1

Beogradski fond za političku izuzetnost (BFPE) uz podršku Nemačkog društva za međunarodnu saradnju (GIZ), a u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština (SKGO) uz podršku Ambasade Finske u Srbiji, organizovaće u narednom periodu seriju okruglih stolova na lokalnom nivou za donosioce odluka na temu održivog korišćenja biomase.

Lokalne javne debate imaju za cilj da pokrene diskusiju lokalnih aktera 0 mogućnostima, načinima, preduslovima i prednostima korišćenja lokalno raspoložive biomase, kako u javnim objektima i uslugama, tako i u domaćinstvima, ali i da ukaže na važnost podizanja svesti 0 pravilnom i racionalnom korišćenju ovog energenta na održiv, efikasan i ekološki prihvatljiv način.

Drugi lokalni okrugli sto održan je juče, 16. decembra, u Boru, a rasprava je bila fokusirana na lokalne specifičnosti regiona istočne Srbije. Težište debate bilo je na korišćenju šumske biomase (kako iz privatnih šuma tako i šuma u nadležnosti JP Srbijašume) za potrebe toplotne energije, ugovornom snabdevanju biomasom, mogućnostima razvoja lokalne zajednice kroz ovakve projekte. Predstavljena su i iskustva i rezultati projekta „Mapiranje lokalnih prostornih, infrastrukturnih, resursnih i logističkih preduslova za proizvodnju električne i/ili toplotne energije iz biomase u Sremskom okrugu”, koji sprovodi Stalna konferencija gradova i opština.

Na okruglom stolu bili su predstavnici lokalne samouprave Borskog i Zaječarskog okruga, kao i relevantni lokalni akteri, predstavnici nevladinog sektora, medija, poslovnog sektora i stručnjaci iz ove oblasti.

Share

Ostavite odgovor