);
Breaking News

Sindikati RTB-a Bor: Radnici će izgubiti mnoga dosadašnja prava

Bor, 17. decembar

 

Objavljujemo kompletan tekst Samostalnog  sindikata i sindikata Nezavisnost TIR-a i Industrijskog sindikata  RBB-a u sastavu RTB-a Bor

sindikatiNa osnovu izmena i dopuna Zakona o radu do 29 januara 2015 godine potrebno je usaglasiti Kolektivni ugovor sa zakonom.Na zahtev rudarskog sindikata poslodavac nam je ponudio radnu verziju kolektivnog ukovora.

Ponuđeni tekst Kolektivniog ugovora je veoma štetan po radnika, neprihvatljiv u odnosu na postojeći jer daje znatno manja prava koja su već ostvarena postojećem Kolektivnom ugovorom i nisu ograničena novim Zakonom o radu.

Ponuđenim predlogom KU drastično se smanjuju prava radnika. Smanjuju se prava na uvećanu zaradu za rad na dan državnog i verskog praznika, za prekovremeni rad i rad nedeljom.Ukida se pravo na uvećanu zaradu za rad u drugoj smeni i subotom.Skraćuje se godišnji odmor, pravo na rekreaciju, rehabilitaciju, predlaže drastično smanjenje regresa, otpremnina za odlazak u penziju, jubilarnih nagrada .Poslodavac ,,ukida,, sve vidove solidarne pomoći jer umesto ,,poslodavac je dužan da odobri solidarnu pomoć…,, uvodi uslov ,,poslodavac može da odobri solidarnu pomoć u skladu sa mogućnostima..,,(što samo po sebi predstavlja diskriminaciju ). Pravo na novogodišnje dečije paketiće ukida se deci od 7 do 10 godina. Poslodavac je drastično povećao broj stavki za otkaz ugovora o radu sa 38 za još novih 17. Novim predlogom Kolektivnog ugovora bespotrebnim ograničavanjem uslova za rad sindikata teži se gušenju sindikalnih prava kako bi se radnici doveli u krajnje robovlasnički odnos.Bez zaštite sindikata i pravne zaštite advokata koje obezbeđuje sindikat radnici sa preko 60 stavki za otkaz Ugovora o radu postaće najugroženija kategorija i predmet iživljavanja, ucenjvanja i mobinga poslodavca. Poslodavac predlaže isplatu minimalne zarade u slučaju poremećaja u poslovanju, zbog teške finansijske situacije ili ako ne može da održi nivo zarade u ugovorenom nivou.

Ovakav štetno iniciran ponuđeni tekst kolektivnog ugovora nijedan odgovoran sindikat neće potpisati jer on nije usaglašavanje sa Zakonom o radu, već usaglašavanje sa nečijim ličnim željama.Dostavićemo primedbe poslodavcu i prihvatićemo samo one odredbe koje striktno propisuje a ne ograničava Zakon o radu !!! Radnici RTB-a generacijski od 1903 godine rade u najzagađenijim ekološkim uslovima .Tehnološki i ekološki poduhvat veka kroz modernizaciju topionice koji će ovih dana označiti početak kraja ekološkim nedaćama treba da bude i osnov i uslov za dobar napredan kolektivni ugovor kakav priliči kompaniji RTB Bor i radnicima koji od takvog projekta treba da osete boljitak što je napomenuo i premijer prilikom poseta RTB-u.

Sindikat se zalaže za rešavanje spornih pitanja kroz socijalni dijalog sa poslodavcem.Ukoliko ne uspemo pregovorima moraćemo da upotrebimo druge vidove sindikalne borbe u skladu sa zakonom i uz pomoć sindikalnih centrala .

sindikati

Share

Ostavite odgovor

×

Klik Like Facebook i budimo u stalnom kontaktu !

Skoči na traku sa alatkama