);

Festival obrazovanja odraslih

 

Bor, 21.12.2014.
mi-OBRAZOVANJE

VII FESTIVAL OBRAZOVANJA I  UČENJA ODRASLIH 2014.

 BOR GRAD KOJI UČI

IZAZOVI

    zajednicu na učenje !

    zajednice koja uči .

Poštovani,

Festivali obrazovanja i učenja odraslih, kao ključni instrumenti promocije kulture celoživotnog učenja, postali su u poslednje dve decenije tradicionalne manifestacije u sedamdeset zemalja sveta. Osnovni razlog za to je činjenica da je koncept celoživotnog učenja prepoznat kao preduslov aktivnog i kreativnog učešća svih građana u održivom razvoju dinamične i prosperitetne zajednice koja može da zadovolji potrebe svojih članova, ali i da odgovori na izazove vremena oslanjajući se na njihov doprinos. Sa tom idejom Društvo za obrazovanje odraslih Beograd i Društvo mladih istraživača Bor u saradnji sa partnerima, i ove godine organizuju VII Festival obrazovanja i učenja odraslih.

Kapacitet inicijativa koje želimo da pokrenemo u pravcu primene modela „Grad koji uči“ kroz partnerstvo javnog, privatnog i civilnog sektora i uz doprinos istaknutih pojedinaca, kroz susret korisnika i organizatora obrazovanja odraslih, naglašavamo i simbolično organizujući festival u praznične dane i pod nazivom

„Novogodišnji poklon mom gradu– BOR grad koji uči“ .

PROGRAM FESTIVALA

 

Od 12. do 23. decembra 2014.- prikupljanje izjava građana o njihovim potrebama i željama za obrazovanjem i učenjem

Ponedeljak, 22. decembar 2014. od 18,00 do 20,00 Narodna biblioteka Bor

Otvaranje festivala, Prezentacija dobrih primera programa obrazovanja odraslih, predlaganje tema za raspravu, dodela nagrada za najbolje izjave građana o obrazovnim potrebama i željama – koktel

Utorak, 23. decembar 2014. od 10,00 do 15,00 Narodna biblioteka Bor

Open spaceOtvoreni prostor za razmenu ideja i inicijativa zainteresovanih korisnika i organizatora programa obrazovanja odraslih – 6 radnih grupa koje će raspravljati o predloženim temama obrazovanja odraslih u dve sesije od 10,00 do 11,30 i od 12,00 do 13,30 – zaključci i preporuke – koktel

 Organizatori:

DRUŠTVO ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH BEOGRAD

DRUŠTVO MLADIH ISTRAŽIVAČA BOR

NARODNA BIBLIOTEKA BOR

ČITAONICA EVROPA BOR

Share

Оставите одговор

×

Klik Like Facebook i budimo u stalnom kontaktu !