);

15 dana do priključenja na energetsku mrežu

Bor, Beograd, 08. januar 2015.

ZAKONOM O ENERGETICI PODRŽANO USPOSTAVLJANJE
JEDNOŠALTERSKOG SISTEMA ZA IZDAVANJE GRAĐEVINSKIH DOZVOLA

  Narodna skupština Republike Srbije prihvatila je inicijativu Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj (NALED), USAID-a  i Ekonomskog kokusa i usvojila amandman koji će obezbediti usklađenost novog Zakona o energetici sa nedavno usvojenim Zakonom o planiranju i izgradnji. Time će biti omogućeno nesmetano funkcionisanje objedinjene procedure za izdavanje građevinskih dozvola koja će drastično skratiti vreme dobijanja dozvole za najmanje 164 dana.

Kako je najveći izazov reformi koordinacija institucija pri izradi propisa, ovim usaglašavanjem zakona u nadležnosti Ministarstava energetike i Ministarstva građevinarstva, demonstriran je jasan signal da je Vlada Srbije ozbiljna u nameri da uspostavi jednošalterski sistem za dobijanje odobrenja za gradnju i sprovede reformu do kraja kako bi konačno popravila poziciju Srbije na rang listi Svetske banke. Da podsetimo, naša zemlja po brzini izdavanja dozvola zauzima 186. mesto od 189 zemalja u svetu, što je dosad bila prva tačka spoticanja novim ulaganjima jer strani investitori, kada prave širu listu potencijalnih investicionih destinacija, prvo kreću upravo od međunarodnih lista konkurentnosti.

Nova procedura predviđa da investitor uslove i trošak priključenja na energetsku mrežu dobije u početnoj fazi izgradnje odnosno pri izdavanju lokacijskih uslova, dok su rokovi za odobrenje i priključenje skraćeni 3 puta, sa 45 na 15 dana. Prvobitna verzija Zakona o energetici propisivala je da se odobrenje za priključenje na mrežu dobije tek nakon građevinske dozvole što  bi za investitore značilo veliku pravnu i finansijsku nesigurnost.

– Iako je usaglašavanje dva zakona poslalo dobar signal,  Vlada bi trebalo da istraje u ovom poslu i osigura usklađivanje drugih sektorskih zakona (o vodama, šumama, putevima, zaštiti životne sredine itd.) sa novim Zakonom o planiranju i izgradnji. NALED apeluje na ministarstva u čijoj su nadležnosti ti propisi da što pre pristupe njihovom upodobljavanju jednošalterskom sistemu jer je to primarni interes domaće ekonomije – izjavio je predsednik Upravnog odbora NALED-a Vladan Atanasijević

Share

Оставите одговор

×

Klik Like Facebook i budimo u stalnom kontaktu !