);
Breaking News

Derbi: Bor – Partizan

Bor, 24.01.2015

baner

Saopštenje Policijske uprave Bor

U okviru Prve ženske košarkaške lige Srbije, odigraće se Prvenstvena košarkaška utakmica između ekipa ŽKK ,,PARTIZAN” iz Beograda i ŽKK ,,BOR”, u subotu 24. januara u ustanovi ,,Sportski Centar Bor”sa početkom u 19.00 časova.

Podsećamo građane da je na utakmici zabranjeno unošenje predmeta koji mogu da ugroze učesnike sportske priredbe (pirotehnička sredstva, alkohol, upaljači, metalni novac).

Nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi zakonom je kažnjivo. Kaznom zatvora od trideset do šezdeset dana i novčanom kaznom od 50.000 do 150.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice ako: baca predmete na sportski teren ili u gledalište, uništava imovinu, upotrebljava u sportskom objektu alkohol ili druga opojna sredstva, pirotehnička sredstva i druge predmete kojima može da se ometa tok sportske priredbe, pali navijačke rekvizite ili druge predmete, ne postupi po nalozima redarske službe.

Ko fizički napadne ili se fizički obračunava sa učesnicima sportske priredbe vrši nasilje ili oštećuje imovinu, unese predmet u sportski objekat ili ga baca na sportski teren, među gledaoce ili učesnike, pirotehnička sredstva ili druge eksplozivne, zapaljive supstance koje mogu da izazovu telesne povrede ili ugroze zdravlje učesnika, kazniće se zatvorom od šest meseci do pet godina i novčanom kaznom.

Ako je delo izvršeno od strane grupe, učinilac će se kazniti zatvorom od jedne do osam godina. Kolovođa grupe koja izvrši delo kazniće se zatvorom od tri do dvanaest godina. Ukoliko je nekom licu naneta teška telesna povreda ili je oštećena imovina veće vrednosti, učinilac će se kazniti zatvorom od dve do deset godina.

Učiniocu dela koje je izvršeno na sportskoj priredbi obavezno se izriče mera bezbednosti zabrane prisustvovanja određenim sportskim priredbama.

Policijski službenici će biti pojačano angažovani na ovom događaju. Apelujemo na građane da poštuju zakon, u slučaju da uoče bilo kakvo nedolično ponašanje prijave nadležnom policijskom službeniku.

Share

Оставите одговор

×

Klik Like Facebook i budimo u stalnom kontaktu !