);

Bor: Zašto je proizvedeno samo 33 000 tona katodnog bakra?

Bor, Beograd, 21.02.2015.  Piše: Branko Kecman, Beograd

RTB BOR: HRONOLOGOJA JEDNE GRADNJE I MOGUĆI SPAS BEZ AKTUELNOG (neuspešnog) MENADŽMENTA!

U Nedeljniku br. 154-155 od 25.12.2014. objavljen je  intervju sa Blagojem Spaskovskim (poznatim i kao borski Ronaldo), u kome su iznete mnoge  neistine-sasvim očekivano. Pošto poreski obveznici Srbije pokrivaju gubitke RTB Bor, red je i da budu bolje informisani. Podaci o poslovanju RTB Bor  navedeni u ovom tekstu su preuzeti iz lista Kolektiv RTB , koji izdaje ova kompanija, a „uređuje“ borski Ronaldo. Počnimo…

Izgradnja nove topionice nije završena na vreme 23.12.2014. kad je bio krajnji rok koji je odredio predsednik Vlade Republike Srbije  i kad je „puštena u rad“, jer nije kompletirana tehnološka linija. No, posebno je interesantna istorija izgradnje nove topionice.Odmah po dolasku na mesto generalnog direktora RTB-a  Bor, u novembru 2008. Spaskovski je definisao strategiju razvoja RTB-a Bor izjavom da treba izgraditi novu topionicu kapaciteta prerade 400.000 tona koncentrata bakra, tj. da proizvodi 80.000 katode bakra godišnje iz sopstvenog koncentrata. U tom periodu su se dešavale aktivnosti oko trećeg tendera za privatizaciju RTB-a Bor, tj. pronalaženja strategijskog partnera koji bi postao suvlasnik 67% RTB-a Bor dokapitalizacijom od 300 miliona dolara potrebnih za nabavku rudarske opreme velikog kapaciteta i izgradnju nove topionice. (Kolektiv, br. 2184 od 27.11.2008.) Ovaj  proces nije uspeo pa su dati novi uslovi za izbor strategijskog partnera da postane suvlasnik 40%  RTB-a  Bor za 116 miliona dolara, što se takođe završilo  neuspehom. Ministar Dinkić objavljuje 03.02. 2009. da država gradi novu topionicu koja treba da košta 130 miliona dolara. Izjavljuje da RTB Bor duguje milijardu dolara od čega je najveći deo prema državnim povericima(poreska uprava i javna preduzeća) Dug  prema inostranim komercialnim poveriocima je 134 miliona evra. ( Kolektiv, br. 2186 od 06.02.2009.)

REPORTAZA NOVA TOPIONICA (24)

Sa predstavnicima kanadske kompanije SNC Lavalin održan je 20. i 21.06.2009. sastanak  na kom su Kanađani prihvatili sugestiju i savet borskog Ronalda da je za uslove u RTB Bor  najoptimalnija finska  „Ototek“  fleš-smelting  tehnologija za modernizaciju topionice. (Kolektiv, br. 2190-2191 od 31.07.2009.)                                                     RTB Bor postaje „ uzdanica srpske privrede“  koja  planira da od  2014. godine  proizvodi 250-300.000 t  vlastitog koncentrata bakra godišnje, a posle 2016. i svih 350- 400.000 t koncentrata koliko treba  za novu topionicu?     ( Kolektiv, br. 2193-2194 od 31.12.2009.)

Nova Topionica 07

Ugovor o izgradnji nove topionice i nove fabrike sumporne kiseline je potpisan 10.06.2010. ( „Ugovor o rekonstrukciji topionice i izgradnji nove fabrike sumporne kiseline“– braunfild investicija). Vrednost investicije je 175 miliona evra ( 135 miliona evra je kredit EDC- Kanadske agencije za izvoz i razvoj sa rokom otplate od deset godina i grejs periodom od tri godine, za koji je garanciju dala država Srbija, a 40 miliona evra obezbeđuju Srbija i RTB Bor), a rok izgradnje je 36 meseci. Očekuje se dobit nove topionice od 26,2 miliona dolara godišnje.         ( Kolektiv br 2199-2200 od 17.06.2010.g)  

Nova Topionica 04 

                                  Rušenjem stare topionice 01.07.2010. zvanično  počinju radovi na izgradnji nove topionice, sa planom da se pusti u rad 01.11.2013. godine. Vlada  Republike Srbije je početkom 2013. dala saglasnost za dodatno zaduženje RTB Bor za rekonstrukciju topionice i izgradnju nove fabrike sumporne kiseline u vrednosti od 131.795.000 evra, što sa prethodnim zaduženjem od 170 miliona evra iznosi ukupno 301.795.000 evra : za rekonstrukciju topionice i novu fabriku sumporne kiseline treba 210.045.000 evra, a 91.750.000 evra za izgradnju  pogona za tretman šljake, pogona za tretman otpadnih voda i energanu, kako bi se kompletirala tehnološka celina. ( Kolektiv, br. 2231 od 28.02.2013.)        

Nova Topionica 06                                                            

Vlada Republike Srbije je 13.09.2014. dala saglasnost RTB-u Bor da se zaduži kod Fonda za razvoj  RS i uzme kredit od 30 miliona evra za završetak nove topionice i nove fabrike sumporne kiseline.(Kolektiv, br. 2250 od 06.10.2014.).                                                                               

RTB Bor je u 2013. godini  proizveo  oko 35.000t  katode bakra iz vlastitog koncentrata i ostvario profit od 11 miliona dolara. U 2014. je proizvedeno 29.000t katode bakra iz vlastite sirovine (  borski Ronaldo  je na konferenciji za štampu od 29.12.2014. izjavio da je u 2014.god proizvedeno iz sopstvenog koncentrata  4.000t katode bakra manje nego prethodne godine tj 35.000-29.000= 4.000- (ne da mu se pa mu se ne da da jednom kaže pravu istinu), a kompanija je poslovala bez profita.  Plan proizvodnje za 2014.god je bio 4o.792t katode bakra, a realizovan je sa 71% i  negativnim finansijskim  rezultatom poslovanja. ( Kolektiv, br. 2243 od 13.03.2014.)

Iz priloženog se vidi da su rezultati poslovanja RTB Bor katastrofalno loši ( što sam komentarisao u „ Novom magazinu“ br. 100 od 28.03.2013.) uprkos velikom angažovanju finansijskih sredstava i izuzetno povoljnoj ceni bakra na svetskom tržištu ( u 2011. prosečna prodajna cena katode bakra je bila 8.821$/t, u 2012.- 7.915, u 2014. ispod je 7.000$/t). RTB Bor u ovom veku nikad nije proizveo blizu 40 hiljada tona katode iz vlastitog koncentrata, kao što to tvrdi borski Ronaldo u „Nedeljniku“. U 2003. RTB Bor je proizveo oko 10 hiljda tona katode bakra i ostvario gubitak od 52 miliona dolara, jer je proizvodna cena bila previsoka a  prodajna oko 1.800$/t. Nema šanse da u skorije vreme RTB Bor proizvodi 53.000 tona katode bakra iz sopstvenih izvora, kao što  u intervju prognozira borski Ronaldo.( Videli smo sudbinu svih njegovih prognoza na našu veliku štetu i žalost). Da bi se to desilo potrebna su velika dodatna ulaganja u sledećih  nekoliko godina. Realno je očekivati da RTB Bor u sledećih par godina obezbeđuje vlastitog koncentrata za  30-35.000t katode bakra. Manji je problem što nova topionica kasni sa početkom proizvodnje više od godinu i po dana i što je vrednost investicije  tri puta veći od iznosa koji je najavio Dinkić. Ozbiljan problem je što RTB Bor  godinama neće moći da obezbedi ni 50% domaćeg koncentrata potrebnog kvaliteta za optimalni rad nove topionice.  Mantre koje borski Ronaldo  svakodnevno ponavlja „.. Da će RTB Bor biti motor industrijskog  razvoja Srbije…“ ili „..Zajedno smo izgradili novu snagu srpske privrede..“ i sl. su obična fikcija, demagogija i uvreda za zdrav razum. Kako može kompanija koja je dužna milijardu i po dolara, a ostvaruje minimalni profit ili  ga uopšte  ne ostvaruje na nivou godine, koja ne može ni jedan svoj plan da realizuje, da bude generator razvoja u Srbiji.

Topionica Bor

Iz navedenih rezultata poslovanja RTB-a  Bor se vidi da je strategija razvoja kompanije da se prvo rekonstruiše topionica pa tek  onda obezbedi potreban koncentrat, koju je definisao i realizovao borski Ronaldo, bila apsolutno  pogrešna.  Imamo narodnu poslovicu za to:„ Pravimo ražanj, a zec u šumi“. Trebalo je da se radi obrnuto: prvo obezbediti koncentrat pa onda graditi novu topionicu. Šta je tu je.  Treba spašavati kompaniju. Najlogičniji plan  je da se primene ekološke visokoprofitabilne tehnologije za proizvodnju bakra iz jalovine  jer se na taj način najbrže dolazi do kvalitetnog koncentrata bakra, uz najmanje investicije. Usput se rešava i istorijski ekološki problem. Ove svetske  tehnologije postoje u Srbiji i specijalno su razvijene za primenu u sistemu RTB Bor, i to za cerovsku mešanu sulfidno-oksidnu rudu bakra, kao i za tretman i preradu  flotacione jalovine u Majdanpeku.  Ovo su tehnologije koje je u periodu od deset godina  specijalno za uslove u RTB Bor razvilo preduzeće Aqua-Bor.

Nevolja je što borski Ronaldo godinama vrši totalnu opstrukciju vezano za njihovu primenu u Boru i Majdanpeku ( neće njega eksperti iz „kruga dvojke“ da uče kako se pravi bakar,  jasno je svima da on to zna najbolje – ima igrač znanje za dvadesetak doktorata, trebaju mu samo pare kao i njegovom pajtosu Dinkiću). Zbog toga najveću štetu ima RTB Bor, što se vidi iz rezultata poslovanja kompanije: umesto da pravi veliki profit i stvarno bude motor industrijsko razvoja Srbije, jedva pokriva svoje troškove poslovanja, a vrlo često i ne pokriva. Plasmanom ovih tehnologija u RTB Bor , ili samo njihovom verifikacijom u Srbiji, vrlo lako bi se  pronašao kvalitetan strategijski partner za RTB Bor.  Ove tehnologije mogu potom da se  uspešno plasiraju i u svetu, što može da bude interes strategijskog partnera za ulaganje u Srbiju.Jedino je  Vlade Republike Srbije nadležna i u mogućnosti  da razreši  ovu situaciju, jer ga ona i drži na tom mestu. Vladu ne opravdava neznanje ko je ON, jer svi u Timočkoj krajini misle da itekako znaju jer je taj lik perjanica najjače stranke u Srbiji. Oma, stranka, navodno ne bi bila toliko jaka bez borskog Ronalda, isto tako ne drži vodu. A bila bi mnogo jača: jača za istinu i jača za bolju Srbiju.

Šta nam je činiti? Neophodno je prvo angažovati Institut za rudarstvo i metalurgiju iz Bora, koji ima stručnjake, potrebnu opremu i licence za te poslove gde bi se verifikovale ove tehnologije. Struka treba da iznese svoje mišljenje o primeni ovih tehnologija u RTB Bor.Program  koji bi spasao RTB Bor od daljneg propadanja  treba da definiše i realizuje struka, a ne jedan ćovek kako je to bilo da sada, i to sa razornim  efektima  koje su rezultat njegovog rada. Takođe, treba  angažovati Institut za rudarstvo i metalurgiju da izvrši kontrolu ključnih parametara proizvodnje i sprečiti buduće  friziranje rezultata poslovanja (ovoga se borski Ronaldo plaši više nego đavo krsta!) u RTB Bor. Nemačka poslovica kaže „ Poverenje je dobro, ali je kontrola bolja“. Uostalom, ko još danas može išta verovati borskom Ronaldu? Valja  pod hitno formirati reprezentaciju Srbije za proizvodnju bakra. Ima sjajnih stručnjaka, eksperata, naučnih radnika, stratega,dokzanih privrednika u toj oblasti… Svi su oni predugo skrajnuti,a zna se i zbog koga i zašto!

 ZAKLJUČAK :                                                  

 Glavni problem u poslovanju RTB Bor je previsoka proizvodna cena po toni katode bakra. Razlog za ovakvu cenu je postojeći zastareli način rada čiji je rezultat  neobjašnjivo  slabo iskorišćenje bakra iz već siromašne rude ( za rudnik Cerovo u 2014. iznosi samo 47,27%, što je katastrofa jer treba i može da bude cca 80%) uprkos friziranju tih rezultata; loš kvalitet koncentrata bakra ( koji sadrži 16-17% bakra, a za novu topionicu treba da bude preko 20%), visoka energetska neefikasnost itd. Sa aktuelnom cenom katode bakra RTB Bor ne može profitabilno da posluje. RTB Bor gubi svakog dana 15-20 tona bakra koji ide u jalovinu, jer, recimo ne koristi tehnologije preduzeće Aqua- Bor. Preradom flotacione jalovine u Majdanpeku može sa najbrže, najefikasnije i najprofitabilnije obezbediti koncentrat bakra za novu topionicu, kao i ruda gvožđa za Železaru Smederevo. Može da bude bolje. Lako je nama – mi to znamo. Treba nam samo prilika da istrčimo na teren; onda neće biti ni priče o našem Rolandu,ni tom celom, apsolutno neuspešnom menadžmentu, ni komičnih izjava, ni bilo kakvih preterivanja, tek najvećih grešaka i najgrubljih neistina. RTB Bor zaslužuje ozbiljnije, stručnije, savesnije, odgovornije i – neispolitizovano rukovodstvo.

Оставите одговор