);

Šta krije Cerovo ?

Bor, Beograd, 24.02.2015. Autor: Branko Kecman,

Po Biznis planu koga je 2011. god. usvojila Vlada Srbije i na osnovu koga je u razvoj kompanije potrošeno 400 miliona eura iz kredita sa garancijama Vlade, u 2014. godini trebalo je proizvesti 68.792 tone katodnog bakra. Ostvareno je 33175 tona, što je 49 % od plana. Takođe je vrlo značajno da je proizvodnja bakra u 2014. god. za 3.500 t manja nego u 2013. god. Znači, krenuo je TREND PADA proizvodnje bakra i ovaj menadžment to niti može niti ume da zaustavi. Nemogu im pomoći ni slavospevi naručenih tekstova i kupljenih priznanja kao ni informacije o virtualnoj (čitaj: kobajagi ) proizvodnji. (B.M.F)

RUDNIK BAKRA CEROVO: ZAŠTO JE 20 MILIONA DOLARA „POJELA“ JALOVINA?

POSTOJI REŠENJE!

Rudnik Cerovo je otvoren 1993.godine i radio je do 2002. kada je konzerviran zbog nerentabilne proizvodnje. U Kolektivu br. 2222 od 3.maja 2012. tadašnji generalni direktor RTB Bor je naglasio da je u tom desetogodišnjem periodu to bio najprofitabilniji basenski rudnik i da se nada da će to biti i ubuduće – kad ponovo proradi. Rudnik Cerovo je ponovo svečano otvoren 9. maja 2012., na dan proslave 67 godina pobede protiv fašizma, u prisustvu Borisa Tadića i Nebojše Ćirića. Veliki naslov preko dve strane Kolektiv-a ( 8. jun 2012.) bio je: „ Biće to najprofitabilniji basenski rudnik“, koji će kompaniji donositi 100 miliona dolara prihoda godišnje, odnosno 45 miliona dolara dobiti godišnje.

Projektovano postrojenje ima iskorišćenje od 82%, a generalni direktor RTB Bor je garantovao da će biri bar 83%. Rude ima 150 miliona tona sa sadržajem bakra od 0,34%. Rudnik Cerovo treba da radi najmanje 30 godina sa znatno manjim troškovima proizvodnje.

Cerovo zagadjenost 1

Kakvi su stvarni pokazatelji rada Cerova- „najprofitabilnijeg basenskog rudnika“ u 2013.? Planiran je iskop suve rude od 2.842.100 t , sa 6.619t bakra u sebi.

Iskopano je 2.275.326 t suve rude sa 5.371t bakra, sa 0.233% sadržajem bakra.

Flotacija VK-Cerovo je preradila 2.092.005t suve rude sa sadržajem 0,209% bakra u sebi i obezbedila 15.289t suvog koncentrata sa 2.389t bakra u koncentratu (koncentrat sa 15,623% bakra). Malo su nelogični podaci vezano za sadržaj bakra u rudi na kopu ( 0,233%) i u flotaciji ( 0,209%); gde se izgubilo 11,48% bakra, tj. 428t bakra na putu od kopa do flotacije? Ili nešto nije u redu sa podacima RBB-a?

Iskorišćenje bakra iz cerovske rude na izlazu iz flotacije bilo je samo 49,02% !?

U 2014. planiran je iskop suve rude od 2.910.000t, sa 6.456t bakra u sebi.

Iskopano je 1.988.3747t suve rude sa 5.511t bakra, sa 0,277% sadržajem bakra.

Flotacija VK-Cerovo je preradila 1.918.948t suve rude sa sadržajem 0,252% bakra u sebi i obezbedila 19.777t suvog koncentrata sa 3.136t bakra u koncentratu ( koncentrat sa 15,857% bakra). Iskorišćenje bakra iz cerovske rude na izlazu iz flotacije je 59%. U TIR je na preradu otišlo 19.777t suvog koncenrata sa 3.136t bakra iz koga je TIR dobio 2.605t katode bakra, što je realizacija od 55,67% od godišnjeg plana. Za 2014. TIR je planirao da proizvede 4.679t katode bakra iz cerovske rude. Ako je TIR preradio kompletan cerovski koncentrat koji je primio, onda je iskorišćenje bakra iz cerovske rude na kraju proizvodnog procesa 49%.Trošak proizvodnje tone katode bakra iz cerovske rude znatno prelazi prodajnu cenu katode na tržištu , tako da rudnik Cerovo radi sa gubitkom.

Flajer Dosta

Firma Aqua-Bor ima svoju tehnologiju za tretman cerovske mešane sulfidno-oksidne rude bakra. Suština tehnologije je da mi odvajamo pre flotacije oksidni deo komponente bakra od sulfidnog dela; sulfidni ide na flotaciju a oksidni tretiramo našom metodom hidrometalurgije. Iskorišćenje bakra iz cerovske rude je kod nas preko 80%. Naša proizvodna cena po toni katode bakra iz oksidnog dela rude je ispod 3.000 dolara, pa se ostvaruje veliki profit. Nismo dobili ni jedan odgovor na mnoge dopise koje smo uputili RTB-u Bor povodom verifikacije i primene ove tehnologije u rudniku Cerovo. Treba pogledati dopise i mejlove koje smo uputili RTB Bor sa ponudom za saradnju. Bakar u vrednosti od preko 20 miliona dolara je otišao u jalovinu zbog neprimene naše tehnologije u ovom rudniku. Ovo se desilo zbog neverovatne neodgovornosti, bolesnog ega i totalne opstrukcije od strane generalnog direktora RTB Bor. Nije potrebna nikakva izmena u postojećem načinu prerade cerovske rude. Mi ubacujemo naš segment koji nikome ne smeta. Eksperti iz RTB Bor tvrde da nije moguće da se odvoji sulfidna komponenta bakra od oksidnog dela kako mi to tvrdimo, da to niko nije uradio na svetu. Naš odgovor je da treba samo potpisati ugovor sa RTB-om Bor da se zna da je to naša tehnologija i eksperimentom u Institututu za rudarstvo i metalurgiju u Boru dokazati da smo u pravu. Ne košta ništa RTB Bor, a može da mu priušti izuzetnu tehnologiju za mešanu sulfidno-oksidnu rudu.

RBM-VA dopis5.1.2015.g Aqua tehnologija

RBM-VA dopis5.1.2015.g Aqua tehnologija

Оставите одговор