8. april – Svetski dan Roma

Bor, 8.april.Bor  Autor: B. Filipović

local presscivil right difenders

 

 „Lokalni mediji za pravo Roma“

 

Svetski dan Roma i bez zdravstvenog kartona

romi za sajt2Svetski dan Roma obeležava se od 1971. godine kada je 8. aprila u Londonu održan Prvi svetski kongres Roma. Za romsku himnu proglašena je pesma „Đelem-đelem“ i ustanovljena zastava na kojoj točak kao centralni simbol predstalja stalno kretanje Roma i život na točkovima. U mnogim zemljama širom sveta ovaj dan se obeležava mnogobrojnim manifestacijama i tada čitav svet bar na trenutak razmišlja o Romima. To je dan kada države u kojima žive pokazuju interesovanje za unapređivanje položaja Roma.
Obeležavanje 8. aprila predstavlja mogućnost da se iskažu ostvareni rezultati u integraciji Roma. Strategija za poboljšanje položaja Roma je usvojena 2009. godine, kao i Akcioni plan za njeno sprovođenje od 13 oblasti od kojih su prioritetne: obrazovanje, stanovanje, zapošljavanje zdravstvena zaštita. Započete su pripremne aktivnosti na izradi nove Strategije za unapređivanje položaja Roma ( 2015-2020).
Nameće se pitanje – šta je do sada urađeno?
Dosadašnji pojedinačni uspesi na unapređenju zaštite prava Roma nisu bili dovoljni da otklone ili ublaže njihovo višegeneracijsko i strukturno siromaštvo, niti da smanje etničku distancu, izjavio je pred 8. paril Robert Sepi, zamenik zaštitnika građana za prava nacionalnih manjina. On je naglasio da su nepovratno propuštene šanse, prisutna je i nemogućnost pouzdanog i potpunog poboljšanja položaja Roma, mada su potrošena značajna finansijska sredstva. Izgubljeno je i dragoceno vreme. Upadljiv je , na primer, problem prijave prebivališta Roma koji poseduju nepokretnosti. Oni se, s obzirom da nemaju ulicu i broj, upućuju da prebivalište prijave na adresu Centra za socijalni rad. I dalje postoji problem pune i blagovremene zdravstvene zaštite, a trenutno je muka i nevolja broj jedan – vakcinacija dece.
I u oblasti obrazovanje ima nemalih teškoća, jer, pre svega – još nije donet podzakonski akt koji reguliše upis Roma u srednje škole. Ne postoji ni evidencija o broju upisane dece. Nedovoljan je i broj pedagoških asistenata koji bi Romima trebalo da pruže istu šansu prilikom školovanja. Zato su sve češće i pritužbe Roma Zaštitniku građana. Najveći broj tih pritužbi se odnosi na ostvarivanje ekonomskih i socijalnih prava, na prepreke za ostvarivanje prava iz oblasti socijalne zaštite i u pronalaženju zaposlenja. Ranijih godina najveći broj pritužbi se odnosio na “pravno nevidljivih lica“, kao i obezbeđivanje smeštaja nakon prinudnih iseljenja iz neformalnih romskih naselja. O oba problema, kako saznajemo, Zaštitnik građana je pripremio posebne izveštaje sa preporukama, što mu i nije bilo tako teško, jer dobro sarađuje sa Nacionalnim savetom Roma. A da bi taj posao bio što uspešniji, nastavljaju se obuke u sklopu sporazuma sa UNHCR-om, Ministarstvom za državnu upravu i lokalnu samoupravu za sudije, matičare, socijalne radnike i organizacije civilnog društva. Posebna pažnja ove godine biće posvećena primeni afirmativnih mera u obrazovnim ustanovama kako bi upis za školsku 2015/2016. protekao bez uobičajenih zamerki, kritika i zloupotreba.

Ovaj prilog je nastao u okviru projekta „Lokalni mediji za pravo Roma“

Share

Ostavite odgovor