Mediji: Ko šta kupuje i prodaje ?

Bor, Kladovo, Zaječar, 22.05.2015. Izvor: UNS

За медиа је по Закону о доступности информација од јавног значаја од општине Кладово добила партнерски пројекат „Агенције за консалтинг и менаџмет Ист медиа“ и „Јавног предузећа штампа радио и филм Бор“, коме су додељена средста на Конкурсу за суфинансирање пројеката из области јавног информисања у општини Кладово.

Да би указали на очигледно кршење Закона о јавном информисању и медијима приликом доделе средстава решили смо да спорни пројекат дамо јавности на увид (линк:http://www.zamedia.rs/stranice/vesti-drustvo/1729/opstina-kladovo-ne-sufinansira-javno-informisanje-vec-ga-kupuje).

Увидом у апликациони формулар и буџет, дошли смо до сазнања да је општина Кладово преко „Агенције за консалтинг и менаџмент Ист медиа“, заправо купила производњу и емитовање телевизијског програма од „Јавног предузећа штампа радио и филм Бор“ (ТВ Бор). То се види из буџета пројекта у коме се наводе само три ставке од којих су две представљене као учешће подносиоца пријаве, а трећа која је заправо укупан износ тражених средстава (1.440.000,00 динара) је наведена као „производња и емитовање“!!!

ТВ продукција За медиа упозорава да је куповина производње и емитовања медијских садржаја намењених јавном информисању грађана у супротности са кодексима наше професије, али и са законом. Када се купује производња и емитовање то је маркетинг или плаћени термин, а не јавно информисање. Ова појава је нарочито опасна када то раде државни органи на конкурсима за јавно информисање као што је случај у општини Кладово.

Покушавајући да сазнамо шта купује општина Кладово погледали смо апликациони документ, из кога смо једино могли да видимо неспретан покушај да се изигра нови Закон о медијима и информисању како би се финансирала ТВ Бор, која на то нема право јер се већ финансира из јавних извора.

На конкурсној документацији је као носилац пројекта наведена Агенција Ист медиа, са једним запосленим, а ТВ Бор (Јавно предузеће Штампа радио и филм Бор) са више од 100 запослених је медијски партнер. Цео пројекат се реализује на програму партнера.

Посебно скрећемо пажњу да у пројектној документацији нигде није наведено ШТА У ПРОЈЕКТУ РАДИ НОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА, АГЕНЦИЈА ИСТ МЕДИА!!!

За медиа скреће пажњу да је носилац пројекта предузетник Саша Трифуновић, који је заправо само параван за посредно финансирање ТВ Бор, повереник НУНС-а за Источну Србију, и да је тиме нанео велику штету самом удружењу, чији смо и ми чланови. Према нашем мишљењу повереник би требало да се бори против таквих појава, а не да у њима учествује и због тога тражимо од НУНС-а да реагује тим поводом.

За медиа такође упозорава да је додела средстава Ист медији и ТВ Бор толико очигледно у супротности са законом о јавном информисању и медијима и конкурсним суфинансирањем медијских садржаја, да је комисија која је доделила средства то морала да примети. У питању је пројекат који су три комисије (у Неготину, Бољевцу и Књажевцу) пре тога одбиле! Осим очигледног кршења закона на које смо већ упозорили, у конкурсној документацији и буџету пројекта се налазе и друге многобројне неправилности, од којих би свака била довољна за дисквалификацију пројекта. Скренућемо пажњу само на поједине:

  1. У делу апликационог документа где се описује пројекат налази се опис ТВ Бор!!! Дакле пројекат је финансирање програма ТВ Бор, што је у супротности са пројектним суфинансирањем јер се према новом Закону о медијима и информисању, финасира конкретан пројекат, а не медијска кућа. Нарочито не медијска кућа која нема право учешћа на конкурсу…
  2. У буџету се као јединице мере наводе уговор и рачун!!! Јединица мере може да буде: литар, метар, динар, килограм, километар, дан, комад… То бужет чини неиспаравним и указује на траги-комичну некомпетентност подносиоца буџета.
  3. Целокупни тражени износ се правда кроз једну буџетску позицију „производња и емитовање“!!!. Када се узме у обзир да је јединица мере рачун, правдање таквог буџета је немогуће, јер се не може утврдити како су средства утрошена!!!
  4. У апликационом документу се као „укупна вредност пројекта“ наводи 2.269.116,00 динара, а у буџету се као укупна вредност пројекта наводи 5.000.000,00 динара!!!
  5. У буџету се као број медијских садржаја наводи 1.440.000!!!
  6. На више места се у пројекту наводи информисање грађана општине Књажевац, иако је пројекат намењен општини Кладово, што је према критеријумима комисије била дисквалификациона грешка.

Због свега наведеног, усуђујемо се да тврдимо да су чланови комисије који су гласали за доделу средстава оваквом пројекту Драгана Сотировски и Јелена Бујдић Кречковић, показале очигледну нестручност приликом оцене пројеката и тиме нанеле велику штету грађанима општине Кладово, али и медијским кућама које су конкурисале у складу са законом, а средства им нису нису додељена. Да се овакви случајеви не би понављали захтевамо од НУНС-а да Драгану Сотировски и Јелену Бујдић Кречковић, више не кандидују као чланове стручне комисије за доделу средстава на Конкурсима за суфинансирање пројеката у области јавног информисања.

Без обзира на то што нам нису додељена средства на спорном конкурсу, ТВ продукција За медиа ће реализовати свој пројекат у општини Кладово, како би становници те општине осим кроз купљене ТВ формате од ТВ Бор, могли да се информишу и на начин који је у складу са законом и етиком наше професије.

Желимо да подсетимо да је ТВ продукција За медија је већ поднела тужбу Управном суду против општине Кладово, због незаконите доделе средстава на Конкурсу за суфинансирање медијских садржаја и да смо о томе обавестили удружења новинара НУНС и УНС. Нажалост, на сајту НУНС-а наше писмо није објављено, а добили смо одговор да ће НУНС сачекати са изјашњавањем, док из Министарства не добију мишљење! Овог пута се надамо, да су ствари довољно очигледне, да ће НУНС и самостално заузети став.

Са друге стране УНС је писмо објавио, али у погрешној рубрици на сајту, па је и његов контекст био погрешан, чиме нам је нанета штета, што је познато и уредницима сајта.

Због свега тога инсистирамо да оба удружења ово писмо објаве, а изнете наводе и чињенице размотре са дужном пажњом и према њима се јавно одреде.

За медиа

Share

Ostavite odgovor