);

Donacija Rotary kluba Bor

Bor, 17.06.2015.

Članovi Rotary kluba Bor donirali hirurški aspirator New Hospivac 400 borskog opštoj bolnici.

rotary donacija 3

Tokom proslave organizovane 07.06.2015. održana je humanitarna lutrija, Aukcijska prodaja ručnih radova i prikupljanje donacija. Sredstva prikupljena tom prilikom, usmerena su na kupovinu Mobilnog hirurškog aspiratora New Hospivac 400 za operacione salu ortopedije i hirurgije u opštoj bolnici Bor.

Šta je Rotary ?

„Rotari je organizacija poslovnih i profesionalnih ljudi udruženih širom sveta u cilju pružanja humanitarne pomoći, podsticanja visokih etičkih standarda u svim profesijama i unapređenja dobre volje i mira u svetu“ (ABC’s Rotary C. Docherman)

Organizaciju Rotary International, koja danas u celom svetu okuplja oko 1 milion i 200 hiljada lidera u svojim profesijama osnovao je Paul Harris, ugledni advokat iz Čikaga, 1905 godine, sa nekolicinom svojih prijatelja i kolega, uspešnih poslovnih ljudi iz drugih oblasti.

Cilj Rotary-ja je spremnost na službu u svakodnevnom životu i to kroz:

Negovanje prijateljstava kao otvaranja mogućnosti da budemo drugima od koristi;

Priznavanje visokih etičkih načela u privatnom i profesionalnom životu, kao i vrednosti svake delatnosti korisne za zajednicu;

Pružanje odgovorne i svesne podrške u privatnoj, poslovnoj i javnoj delatnosti svih rotarijanaca;

Negovanje dobre volje radi sporazumevanja i u službi mira među svim narodima, kroz svetsku zajednicu muškaraca i žena, sjedinjenih u idealu služenja drugima kroz svetsku zajednicu ljudi, povezanih u idealu služenja drugima.

Rotarijanski test 4 pitanja se sastoji u tome da za sve što radimo moramo da se zapitamo:

Da li je to istina ?

Da li je to pošteno za sve učesnike ?

Da li će se time unaprediti prijateljstvo i dobra volja ?

Da li će služiti na dobrobit svih učesnika ?

 

Neke predrasude koje postoje o Rotary organizaciji:

1 – Rotary je samo za muškarce

Nije tačno! Rotary je otvoren za sve! Pre nekoliko godina guvernerka distrikta 2483 Srbija i Crna Gora je bila žena

2 – Rotary je samo za starije ljude

Nije tačno! Rotarijanac može biti svako ko je punoletan, ko živi od svog rada, ko je lider u svojoj profesiji, prepoznat kao dobar i čestit čovek.

3 – Morate dolaziti svake nedelje na sastanak

Nije tačno! Reč „MORA“ nije ono što krasi Rotary. Članstvo u Rotariju je dobrovoljno i ništa se ne mora. Rotarijanci se raduju svakom sastanku i na to ih niko ne tera!

4 – Rotary je samo za direktore, doktore, advokate

Nije tačno! Rotary pokret je otvoren za sve ljude dobre volje koji žele da pomognu lokalnoj zajednici kroz druženje i služenje

5 – Rotary klub praktikuje razne rituale i obrede na sastancima

Nije tačno! Ne postoji ni jedan jedini rotarijanski ritual ili obred niti bilo šta slično. Sastanci Rotary kluba su na primer vrlo slični sastancima menadžmenta u bilo kojoj firmi. Rotarijanci se ne kostimiraju niti uniformišu već se oblače kao poslovni ljudi.

6 – Rotary je tajna organizacija ili sekta

Nije tačno! Sastanci Rotary klubova su otvoreni, rad je transparentan. Rotary je apolitičan i nereligiozan.

7 – Rotary je regrutni centar za masoneriju, templare, iluminate i slično

Nije Tačno! Rotary je skup poslovnih ljudi okupljenih oko zajedničke ideje druženja i služenja. Rotary nije nikakvo bratstvo niti ima bilo kakve tajne. Ne postoji nikakv proces inicijacije ili prijema. Rotarijanac se postaje jednostavnim učlanjenjem u Rotary klub. Ne postoji nikakva piramidalna hijararhija. Svake godine u svakom klubu je drugi predsednik i drugi upravni odbor. Isto tako je i na nivou cele organizacije.

8 – Svi Rotary klubovi su isti

Rotary klubovi se mnogo razlikuju. Počevši od profeionlane, starosne strukture članova, pa do orijentacije i fokusa delovanja. Svaki Rotary klub, pridržavajući se pravila organizacije, ima neki svoj „Stil“ rada i tradiciju.

9 – Rotarijanci su jako bogati ljudi

Nije tačno! Rotarijanac može da bude svaki čovek dobre volje koji ima mogućnosti da svojim radom, znanjem ili novcem učestvuje u radu kluba razmenjujući iskustva i pomažući lokalnoj zajednici. Da li je više učinio čovek koji je dao milion evra da se kupe vakcine za suzbijanje POLIA ili onaj koji je je išao po rizičnim, ratom zahvaćenim i zabačenim selima Afrike i Azije i lično vakcinisao decu? Odgovor na pitanje je: U ROTARIJU SU SVI JEDNAKI i svi su dali svoj doprinos na način na koji su mogli.

10 – Rotary je staromodna organizacija sa dosadnim sastancima i ritualima

Nije tačno! Druženja rotarijanaca su izuzetno interesantna. Predavanja koja se mogu čuti u Rotary klubovima su izuzetno značajna i veoma zanimljiva. Međunarodno druženje i mogućnosti koje pruža Rotray svakom rotarijancu su veoma važni.

Share

One thought on “Donacija Rotary kluba Bor”

Ostavite odgovor

×

Klik Like Facebook i budimo u stalnom kontaktu !