);

Upis na osnovne akademske studije

Bor 25.06.2015. Autor: S. Filipović
Tehnički fakultet Bor objavljuje konkurs za upis studenata u prvu godinu osnovnih akademskih studija u školskoj 2015/2016. godini. U prvu godinu studija prvog stepena koje realizuje Fakultet, može da se upiše lice koje ima srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju. Redosled kandidata za upis u prvu godinu utvrđuje se na osnovu opšteg uspeha postignutog u sredjnem obrazovanju (do 40 bodova) i rezultata postignutih na prijemnom ispitu (do 60 bodova).
Prijavljivanje kandidata na konkurs obaviće se 24., 25. i 26. juna 2015. godine od 08:00-14:00, a objaljivanje liste prijavljenih kandidata, u suotu, 27. juna 2015. godine, u 12:00.
Prijemni ispit iz Osnova ekonomije polagaće se 29. juna 2015. godine od 9:00, prijemni ispit iz Fizike polagaće se 29. juna 2015. godine od 12:00, prijemni ispit iz Matematike polagaće se 30. juna 2015. godine od 09:00, prijemni ispit iz Hemije polagaće se 30. juna 2015. godine od 12:00. Objavljivanje rezultata biće 01.07.2015. godine u 12:00, na preliminarnoj rang listi.
Broj mesta na teret budžeta biće ukupno 200 od toga, rudarsko inženjerstvo 33, metalurško inženjerstvo 17, tehnološko inženjerstvo 50 i inženjerski menadžment 100, dok na samofinansirajući studijski program imaće mogućnost upisati 40 studenata i to: rudarsko inženjerstvo 7, metalurško inženjerstvo 3, tehnološko inženjerstvo 10 i industrijski menadžment 10.

Tehnicki fakultet u Boru

Share

Ostavite odgovor

×

Klik Like Facebook i budimo u stalnom kontaktu !