);

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST – Rezultati istraživanja rude bakra i zlata na projektu „Čukaru Peki“

23. oktobar 2015. Bor U trećem kvartalu 2015. godine, „Rakita Exploration“ d.o.o. Bor je uspešno završila ukupno 12.103 metara istražnog bušenja.
Rakita Exploration d.o.o. Bor sa zadovoljstvom saopštava najnovije informacije vezane za projekat istraživanja rude bakra i zlata Čukaru Peki u istočnoj Srbiji, koji predstavlja zajedničko ulaganje između kompanija „Freeport McMoRan Exploration Corporation“ (‘Freeport’) i Reservoir Minerals Inc.(‘Timok Project’).
Od početka 2015. godine ukupno je urađeno 21.921 metar istražnog bušenja na projektu Čukaru Peki, a od pronalaska ležišta 2012. godine 85.338 metara. Osam bušilica je trenutno u radu na projektu Čukaru Peki, uporedo radeći na istraživanju gornje zone koja ima povišene sadržaje korisne komponente, kao i dublje mineralizacije koja predstavlja porfirski tip orudnjenja.
Tri bušilice trenutno rade na istraživanju donje zone, i to na dubini od 2.200 metara, što je prema našim uveravanjima najdublja istražna bušotina ikada izbušena u Evropi na istraživanju ležišta metaličnih mineralnih sirovina. Rezultati dobijeni iz jedne bušotine završene u 2015. godini pokazuju da je u jednom kontinualnom intervalu od 695 metara sadržaj bakra 0,91%, i sadržaj zlata 0,26 g/t. Kompanija „Rakita Exploration“ očekuje labaratorijske rezultate jos iz četiri bušotine koje su već završene.
”Mi smo veoma ohrabreni sa ovim preliminarnim rezultatima dobijenim istražnim bušenjem, ali kao i sa svakim novim nalažištem, dosta dodatnog istraživanja je potrebno da bi se utvrdila izvodljivost ovog projekta, kao i da bi se donela odluka da li je moguće da projekat Čukaru Peki postane rudnik”, izjavio je doktor Dejan Koželj, direktor kompanije „Rakita Exploration“. d.o.o. iz Bora.
Projekat bakra i zlata Čukaru Peki
Ležište Čukaru Peki je pronađeno 2012. godine i podeljeno je na manju gornju zonu koja predstavlja sulfidnu epitermalnu mineralizaciju bakra, i veću, ali još nedevoljno istraženu, donju zonu koja predstavlja porfirski tip mineralizacije. Istražnim bušenjem nastavljaju da se potvrdjuju ohrabrujući rezultati, i podaci dobijeni bušenjem i studijima u drugim oblastima projekta biće korišćeni kako bi se utvrdila tehnička mogućnost i ekonomska isplativost gornje i donje zone ležišta.
Pet mašina za istražno bušenje je trenutno u radu na bušenju bogate mineralizacije gornje zone, sa ciljem potvrde o količini, kvalitetu rude i kontinuitetu mineralizacije, koja bi dala ohrabrenje za naredne faze istraživanja. Rezultati dobijeni tokom istražnog bušenja u 2015. godini su u skladu sa prethodno dobijenim rezultatima iz gornje zone. Izrada tehničkih studija je u toku, uključujući flotacijske opite, geofizičke, hidrogeološke, inženjerske, studije zastite životne sredine i socijalnog uticaja sa ciljem završetka prve faze istraživanja u prvoj polovini 2016. godine.
U četvtrom kvartalu 2015. godine planirano je 12.150 metara istražnog bušenja, od čega 6.650 metara bušenja gornje zone, i 5.500 metara donje zone.
Dodatne informacije:
Ležište Čukaru Peki je deo zajedničkog projekta Timok, čiji je vlasnik kompanija Rakita Exploration d.o.o. Bor u kojoj Freeport ima 55% udela, a 45% udela je u vlasništvu kompanije Reservoir Minerals iz Vankuvera u Kanadi. Freeport je izvođač projekta i trenutno glavni finansijer sa 100% ulaganja i nakon završetka studija izvodljivosti postaće vlasnik 75% udela u kompaniji Rakita Exploration.
Kompanija Freeport McMoRan Exploration je deo korporacije Freeport McMoRan Inc., koja je jedna od vodećih međunarodnih kompanija koja je se bavi prirodnim resursima sa sedištem u Finiksu, SAD. Freeport McMoRan je najveći svetski proizvođač molibdena, i drugi najveći proizvođač bakra na svetu sa rudnicima na pet različitih kontinenata, kao i preko 35 hiljada zaposlenih. Pored projekta u Srbiji, Freeport ima i druge kapacitete u Evropi poput topionice bakra i fabrike za preradu molibdena i kobalta u Španiji, Velikoj Britaniji, Holandiji i Finskoj.
Reservoir Minerals Inc. je međunarodna kompanija za geološka istraživanja sa sedištem u Vankuveru, Kanada. Reservoir Minerals ima projekte istraživanja bojenih i plemenitih metala u Evropi i Africi.

Share

Ostavite odgovor

×

Klik Like Facebook i budimo u stalnom kontaktu !