);

Donacija školi „Vidovdan“ – Senzorna soba

Bor, 29. oktobar 2015.

Donator senzorne sobe –gospođa Susie Ambrose, iz Londona, Velika Britanija, rodena u Beogradu
u Srpsko-jevrejskoj porodici. Gospođa Ambros је ugledna ličnost u međunarodnim krugovima, poznata ро svom naučnom i humanitarnom radu. Zahvaljujući ličnom poznanstvu sa majkom učenika naše škole odlučila se da na inicijativu direktorice Sonje Savić i koleginice Nataše Rakić donira sezornu sobu našoj školi.

12096200_1039003809500823_1044448847342028489_nSenzorna soba – prostorjja, u kojoj se odvija terapija dece sa probiemima i poteškoćama u organizaciji čula, održavanju pažnje, sa izmenjenim ponašanjem. Senzorna soba se sastoji od razlicitih elemenata koji potpomažu stimulaciju čula sluha, vida, dodira i miгisa. Ona predstavlja mesto gde osobe sa poremećajem senzorne integracije mogu da istraže i razviju svoje senzorne veštine, ali i relaksiraju se, oslobode stresa i napetosti. Sobe imaju mekani pod i zidove, strunjače i jastuke а sve sa cjljem stvaranja sigurnog okruženja u kome se dete ne može povrediti. Stvara se bezbedna atmosfera koja detetu ili odraslom pacijentu pruža osećaj sigurnosti i daje mu mogućnost istraživanja same sobe kao i svojih sposobnosti i ograničenja. Elementi mogu biti različiti.

Terapija u senzornim sobama је vid terapije kojj se sve češće koristi u brojnim ustanovama za decu ometenu u razvoju. Uz pomoć posebno osmišljenih elemenata, obućenja terapeuti mogu dozirati stimuluše za svako čulo u skladu sa potrebama korisnika.

Treba istaci da nije reč о metodu lečenja, već metodu koji treba da stimulacijom čula omogući deci i odraslima sa poremećajem senzorne integracije da ispolje svoje uspavane potencijale i postignu emocionalni balans.

Share

Ostavite odgovor

×

Klik Like Facebook i budimo u stalnom kontaktu !