POKRET ZA NOVA DOBA OSNIVA SAVEZ NEZAPOSLENIH OPŠTINE BOR

Bor, 05. novembar Udruženje građana POKRET ZA NOVO DOBA, na sinoćnem skupu u Medija centru Bor, odlučilio je – da pokrene inicijativu za osnuje Saveza nezaposlenih za Opštinu Bor. Cilj je prevashodno stvaranje uslova za nova radna mesta za sve radno sposobne stanovnike i zaštita socijalno-ekonomskih prava nezaposlenih u Opštini Bor. U sklopu glavnog zadatka jeste i projektno učešće u izradi strategije za podsticanje zapošljavanja, obuka za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju, pružanje psiho-socijalne podrške, stručna pomoć osobama koje su ostale bez zaposlenja, kao i zastupanje intersa nezaposlenih pred lokalnim i republičkim vlastima. Posebno je bitna saradnja sa svim društvenim faktorima u zemlji i inostranstvu, kao i dogvori sa privredim organizacijama.

FVB_0470Prema zvaničnim podacima za 2014. godinu ( i u 2015. nije se dalko odmaklo od godinu ranije) stopa nezaposlenosti u Opštini Bor je 31 odsto i veća je od republičkog proseka. Od 7.000 zvanično nezaposlenost prijavljenih Nacionalnoj službi zapošljavanja (procene su da je stvarno nezaposlenih oko 14.000) najviše je žena – 58 odsto, mada su one najobrazovanije, dok je mladih do 30 godina bez posla – 32 odsto. Najviše je neazposlenih bez kvalifikacije – 34,6 odsto, dok je dugoročno
bez radne knjižice – više od godinu dana – njih 71,6 odsto.

-Ovaj način organizovanja nezaposlenih prerastao bi i na viši, republički nivo, jer najvažćnije je pronaći ili lično pokrenuti posao, što nije lako, i zato je dobro osmišljena podrška i pomoć od nemerljivog značaja. Ostavriti pravo na rad u našim uslovima često je komplikovan i težak put, a mi, koji najviše i osećamo taj probelm, uz iskustvo starijih, možemo i najkvalitetnije da vodimo jedna takav savez. Ne treba da čekamo da neko drugi rešava naše nedaće, moramo sami da se borimo i izborimo- naglasila je Sandra Pejić.

Zoran Petrović, predsednik Pokreta za novo doba smatra da je izuzetno važna strategija privrednog razvoja koji bi najhitnije morao da se usaglasi sa sistemom obrazovanja kako je to učinjeno u najnprednijim zemljama Evrope. Sagledavanje potencijalnih resursza za zapošljvanje u gradu i posebno u selu jedan je od prioriteta, što do sada nije dovoljno ozbiljno shvaćeno. Inicijativa Pokreta trebalo bi da se zasniva upravo na takvim projektima.
FVB_0465

Share

Ostavite odgovor