);
Breaking News

Fokus sastanak projekta POCAL

Bor, 26.11.2015.

POCAL

Održan Fokus sastanak projekta POCAL

U Institutu za rudarstvo i metalurgiju Bor je u okviru projekta POCAL  održan fokus sastanak članova timova Politehničkog Univerziteta u Temišvaru i Instituta za rudarstvo i metalurgiju Bor.

Fig.10, Bor, 23.10.2015Na sastanku se razgovaralo o predviđenim aktivnostima u okviru projekta, implementaciji projekta kroz međusobnu saradnju istraživača Rumunije i Srbije korišćenjem informaciono – komunikacionih tehnologija, kao i trenutnom stanju u oblasti naprednih materijala i tehnologija u svetu i regionu. Predstavljene su trenutne mogućnosti za rad u laboratorijama institucija iz Temišvara i Bora, kao i aktivnosti predviđene projektom koje će upotpuniti razvoj naprednih funkcionalnih materijala zajedničkim radom istraživača oba tima.

O PROJEKTU POCAL

 Projekat POCAL – „Pole of Collaboration in New Functional Alloys“ realizuje se u okviru programa prekogranične saradnje Rumunija – Srbija, finansiranog iz sredstava Evropske Unije u okviru instrumenata za pretpristupnu pomoć (IPA) i sufinansiranog od strane država učesnica programa.

Peiod implementacije projekta je 12 meseci u periodu 23.09.2015. – 22.09.2016. godine u okviru prioritetne ose 1: Ekonomski i društveni razvoj, Mera 1.4: Podrška povećanju istraživačko-razvojnog nivoa i inovacije u pograničnom regionu.Projekat realizuju Politehnički Univerzitet u Temišvaru (UPT) – vodeći partner i Institut za rudarstvo i metalurgiju Bor (IRM) – partner. Ukupan budžet projekta je 968.135,76 EUR.

Projekat POCAL fokusiran je na oblast novih funkcionalnih materijala sa posebnim osvrtom na pametne materijale i materijale koji pamte oblik. Obzirom da na projektu učestvuju stručnjaci i istraživači iz institucija Rumunije i Srbije, cilj je i podsticanje istraživanja i razvoja (širenje R&D mreže), kao i transfer znanja kako bi se doprinelo povećanju opšte konkurentnosti privrede u regionu. Poseban značaj ogleda se u mogućnostima primene novih materijala i tehnologija u poređenju sa klasičnim postupcima uz sveprisutan ekološki pristup. Kroz modernizaciju laboratorija biće omogućen pristup savremenim metodama karakterizacije materijala.

Obzirom na multifunkcionalnost novih materijala u svakodnevnom životu POCAL može doprineti i većem interesovanju mladih ljudi za ovu oblast istraživanja, kao i kontinuiranom obrazovanju stručnjaka u već postojećim oblastima metalurgije i tehnologije.

Joint Research Coordinator

(Zajednički koordinator istraživanja):

dr Aleksandra Milosavljević

e-mail: aleksandra.milosavljevic@irmbor.co.rs

rogram saradnje Picture1

Ulažemo u našu budućnost!

IPA program prekogranične saradnje Rumunija – Republika Srbija je finansiran od strane Evropske Unije u okviru instrumenata za predpristupnu pomoć (IPA) i sufinansiran od strane država učesnica programa.

Za više informacija posetite sajt www.romania-serbia.net

Оставите одговор