CIRSD: Nova energetska politika Srbije

Beograd, Bor, 26.11.2015.

CIRSD predstavio svoju studiju o mogućim pravcima definisanja nove energetske politike u našoj zemlji i regionu, pod nazivom “PUTOKAZ ZA RAZVOJ OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE U SRBIJI I OKRUŽENJU“, pred velikim brojem predstavnika privatnog sektora, stručnih udruženja, univerziteta, kao i diplomatskog kora.CIRSD - Vuk J

Autori studije su Maja Turković, medjunarodno priznat stručnjak u oblasti obnovljivih izvora energije i Ana Brnabić, direktor Kontinetala, potpredsednica NALED-a, nacionalne alijanske za ekonomski razvoj i član UO Peksim fondacije. Stručna recenzija Prof. Dr Nikola Rajaković.

Vuk Jeremić je u uvodnom predstavljanju studije istakao:

Nasuprot nepovoljnom stanju u vezi sa konvencionalnim izvorima energije, Srbija natprosečno snadbevena obnovljivim izvorima enrgije, čiji se potencijal ne koristi dovoljno zbog nedovoljnih investicija i znanja.

Od konvencionalne energije Srbija raspolaže jedino zalihama lignita, koji je niskog kvaliteta i koji ima negativan uticaj na životnu sredinu i zdravlje stanovništva.
Politika zasnovana na termoelektranama i ugalju doprinela je niskoj produktivnosti, visokom stepenu energetske neefikasnosti i neprihvatljivim posledicaam po zdravlje ljudi. 
Procena HIL-a, grupe koja saradjuje sa SZO: Zdravstveni troškovi u Srbiji zbog bolesti izazvanih gasovima se mere u milijardama evra na godišnjem nivou, danak u životima se meri u hiljadama, hiljade gradjana umire zbog gasova koji odlaze u atomosferu.
CIRS je zato priredio stručnu studiju da ponudi jedan drugačiji model razvoja zasnovan na čistoj energiji koja bi se se proizvodila iz domaćih resursa, smanjili troškovi energije i negativni efekti proizvodnje i korišćenja energije. Na ovom polju moguće je uspostaviti funkcionalnu, realnu i prihvatljivu regionalnu saradnju, ovo je integralni deo našeg evropksog puta.
CIRSD - Pile Penda

Majk Davenport, ambasador EU u Srbiji, pozdravio je izdavanje ove studije i naglasio da ona predstavlja važan iskorak u razmatranju nove energetske politike Srbije, koja bi bila u skladu sa evropskim i globalnim trendovima.

CIRSD - Ambasador F
Kristin Moro, ambasadorka Francuske u Srbiji, pohvalila je napore u podizanju svesti zapadnog Balkana o značaju borbe protiv klimatskih promena. Naglasila je značaj predstojećeg samita o klimatskim promenama u Parizu i podvukla da ovakve studije kreiraju pozitivnu klimu za uspeh ovih međunarodnih pregovora.

CIRSD - Dule Lidija

Dušan Z Vasiljević je rekao da je intenzivna upotreba obnovljivih izvora energije pretpostavka razvoja cirkularne ekonomije za koju u Srbiji postoji veliki potencijal.

CIRSD - Vuk Zvonko

CIRSD - Djordje Penda Zvonko

Share

Ostavite odgovor