);
Breaking News

Kazne i na internetu

Bor, Beograd, 27. januar 2016. godine
Provera neplaćenih novčanih kazni preko portala

Ministarstvo pravde Vlade Republike Srbije saopštilo je da je danas počeo sa radom portal preko kojeg građani i privredna lica, u skladu sa Zakonom o prekršajima, mogu da provere da li se nalaze u Registru neplaćenih novčanih kazni i drugih novčanih iznosa.

U saopštenju se navodi da se portal prilagođava i daje mogućnost pristupa i preko mobilnih uređaja, a baner ka portalu Registra nalazi se i na internet prezentaciji portala sudova.

Pomenutu veb-stranicu izradilo je Ministarstvo pravde, uz podršku USAID projekta JRGA.

Registar novčanih kazni je centralizovana elektronska baza u kojoj se čuvaju sve neplaćene novčane kazne, troškovi postupka i drugi novčani iznosi koji su izrečeni pravosnažnom i izvršnom odlukom prekršajnog suda ili putem konačnog i izvršnog prekršajnog naloga.

Svi prekršajni sudovi su umreženi, a sistem je povezan i sa ostalim organima – Upravom za trezor, Upravom saobraćajne policije i Centralnim registrom obaveznog socijalnog osiguranja.

U skladu sa Zakonom o prekršajima, ukoliko kažnjeno lice delimično ili potpuno plati dugovani iznos ili se izrečena novčana kazna potpuno ili delimično zameni izvršenom kaznom zatvora ili radom u javnom interesu, nadležan sud je obavezan da odmah izvrši brisanje podataka odnosno upiše odgovarajuću promenu u Registru.

Zakon o prekršajima takođe nalaže da ukoliko neko lice ima neplaćene kazne za određene prekršaje neće biti u mogućnosti da dobije ili obnovi neka dokumenta, kao što su na primer vozačka ili saobraćajna dozvola.

Registar omogućava lakši i transparentniji pristup informacijama građanima i pravnim licima prilikom provere da li imaju neka nenamirena dugovanja po osnovu učinjenih prekršaja, objašnjava se u saopštenju.

Share

Ostavite odgovor

×

Klik Like Facebook i budimo u stalnom kontaktu !

Skoči na traku sa alatkama