Bor: Tehnička inteligencija u korak sa Evropom

Bor, Beograd, 28.01.2016.

U organizaciji Inženjerske komore Srbije i Evropskog saveta inženjerskih komora (ECEC), 28. januara 2016. godine, sa početkom u 16 časova, održano je predavanje na temu „The legal acts on digital signature in ECEC member countries and the experiences of the profession“.

IMG_4665
Članovi Inženjerske komore Srbije na Webinaru u Boru

Kao što je poznato, u Srbiji su stupile na snagu odredbe Zakona o planiranju i izgradnji i odredbe Pravilnika o postupku sprovođenja objedinjene procedure kojima je propisano da se od 1. januara 2016. godine projektna dokumentacija za dobijanje građevinske dozvole, predaje u elektronskoj formi sa elektronskim potpisom licenciranog inženjera.
Izgradnja setog kruznog toka2
Od 1. jula 2016. godine, na osnovu Direktive EU br. 910/2014, u svim zemljama članicama Evropske unije, kao i zemljama kandidatima za članstvo u EU, obavezna je primena elektronskog potpisa i elektronskog pečata.

Predavanje ima za cilj upoznavanje inženjera svih struka sa iskustvima zemalja u regionu, zemalja članica Evropske unije, kao i Srbije, u oblasti primene kvalifikovanog elektronskog potpisa u procesu izrade projektno-tehničke dokumentacije i izdavanja elektronskih građevinskih dozvola.

Predavanje će je održano u formi Webinara sa direktnim učešćem predavača iz Austrije, Italije, Makedonije, Crne Gore i Srbije.

Predavanje je direktno prenosu moglo da prate zainteresovani licencirani inženjeri u Beogradu, u regionalnim kancelarijama Inženjerske komore Srbije u Novom Sadu, Nišu, Kraljevu, Valjevu, Subotici, kao i u Boru.

Predavanje je u direktnom prenosu omogućeno da vide i druge inženjerske komore, članice Evropskog saveta inženjerskih komora (ECEC).

Iskustva Austrije u ovoj oblasti preneo je Dr. Herbert Döller iz projektantske kuće Döller Dr. Vermessung Ziviltechniker GmbH, a iskustva Italije Martina Righetti iz Fondacije obrazovnog centra Consiglio Nazionale degli Ingegneri. Generalni sekretar Komore ovlašćenih arhitekata i građevinskih inženjera Makedonije, Dimče Atanasovski predstavio je iskustva Makedonije, koja su u velikoj meri korišćena i prilikom uvođenja potpisivanja tehničke dokumentacije kvalifikovanim elektronskim potpisom i u našoj državi. Doc. dr Biljana Šćepanović, Građevinski fakultet u Podgorici, predstavnik Inženjerske komore Crne Gore, prezentovala je primenu elektronskog potpisa u Crnoj Gori. Iskustva Srbije u upotrebi kvalifikovanog elektronskog potpisa u procesu izrade projektno-tehničke dokumentacije i izdavanja elektronskih građevinskih dozvola (šta je do sada urađeno, pravci u kojima će se dalje razvijati ova oblast), predstavio je predsednik Skupštine Inženjerske komore Srbije i potpredsednik Evropskog saveta inženjerskih komora, prof. dr Dragoslav Šumarac.

Predavanju su prisustvovali inženjeri svih struka, članovi Inženjerske komore Srbije.

Ovo predavanje je održano u okviru zajedničkog Evropskog programa profesionalnog usavršavanja za 2016. godinu i vrednovano je sa 12 bodova za prijavljene učesnike, članove Inženjerske komore Srbije. 

skupstina5Na održanom Webinaru u Boru bilo je prisutno blizu 150 inženjera svih struka prisutnima se obratio i Dušan Marković, diplomirani inženjer gradjevine koji je sa kolegom Draganom Ristićem diplomiranim mašinskim  inženjerem najzaslužniji da inženjeri istočne Srbije imaju mogućnost da se u svojoj sredini pripreme za elektronsko potpisivanje tehničke dokumentacije. U svojoj besedi Dušan Marković najavio je otvaranje regionalne kancelarije u Boru, kao i nastavak organizacije obaveznih seminara u lokalu, kako inženjeri nebi morali da odlaze u metropolu i druge veće gradove Srbije već da Bor postane centar tehničke inteligencije istoka Srbije. 

Inženjeri Kompjuter centra Bor najavili su svoju novu uslugu i obuku za primenu elektronskih sertifikata u pripremi neophodne dokumentacije za Licencirane inženjere, potencijalne investitore i gradjane kako bi ih osposobili da bez obigravanja šaltera, dodju do elektronske gradjevinske dozvole, eltronskih sertifikata i digitalnih potpisa i pečata zasnovanih na standardima i procedurama EU.

Share

Ostavite odgovor