);

Nacionalne TV na Webu

Bor, Autor: Jasna Ramčić

Posećenost Web sajtova nacionalnih televizija u Srbiji

Ponovo objavljujemo istraživanje naše saradnice Jasne Ramčić, nastao kao njen samostalni istraživački tekst krajem 2015. godine.

Republika Srbija ima šest televizijskih (TV) stanica sa nacionalnom pokrivenošću, i to: B92, Happy-TV, Prva Srpska TV, RTS (Radio Televizija Srbije), RTV (Radio Televizija Vojvodina) i RTV-Pink.

B92 je privatna TV stanica sa nacionalnom pokrivenošću osnovana 1996. godine i nalazi se u Beogradu. B92 ima 2 TV kanala, izdavaštvo, web portal i kulturni centar „Reks“. Radio B92 je pokrenut 1989. godine dok je televizijski prenos počeo 2000. godine posle promene političke scene u Srbiji. B92 takođe vodi izdavačku kući mada su njihova izdanja zadnjih godina sve ređa. B92.net je osvovan kao OpenNet krajem 1995. godine kao Internet sekcija radija B92. Drugi TV kanal B02 Info je informativni kanal koji samo emituje vesti, a pokrenut je 7. aprila 2008. godine kao srpska verzija CNNa.

Happy-TV je privatna televizija (TV) sa nacionalnom pokrivenošću osnovana 2020. godine u Beogradu. U 2006. godini se pridružila TV Košavi. U 2010. godini TV Košava se povukla iz partnerstva i prestala je da emituje program ostavljajući Happy-TV kao jedinog vlasnika frekfencije. Happy-TV je stekla većinu svoje popularnosti emitovanjem rijaliti programa i crtanih serija za decu. Web site Happy-TV je pokrenut 2004 godine i svojim sadržajem informiše publiku o najnovijim vestima.

Prva Srpska TV je privatna televizija (TV) sa nacionalnom pokrivenošću osnovana 2006. godine u Beogradu. Televizija je osnovana pod imenom Fox koja je 2010. godine promenila vlasnika i ime. Veći deo programske šeme se sastoji od stranih TV serija i ostalog zabavnog sadržaja. Web sajt Prve Srpske TV je počeo sa radom 2010. godine, a na njemu se mogu pročitati najnovije vesti kao i informacije o programskoj šemi i emisijama koje se emituju.

RTS (Radio Televizija Srbije) je zvanični javni televizijski servis Srbije. Iako je pod sadašnjim nazivom osnovan 1992. godine njegova istorija je dalekosežnija. Radio Beograd je započeo emitovanje davne 1929. godine. Nakon Drugog Svetskog rata Radio Televizija Beograd (RTB) koja se sadržala iz Radio Beograda i Televizije Beograd (TVB) je osnovana 1958. godine. Do 1970. godine cela teritorija Jugoslavije je bila pokrivena televizijskim signalom. U 1989. godini su započete pripreme za osnivanje RTS-a, da bi se 1991. godine svi javni emiteri pripojili RTS-u. RTS poseduje nekoliko studija i najveću multimedijalnu arhivu na ovim prostorima. RTS poseduje i dodatne stanice RTS2, RTS3 i RTS Satelit. Web sajt RTS-a je osnovan tokom bombardovanja 1999. godine sa domenom .yu, a prelazak na domen .rs bio je 2008.

RTV (Radio Televizija Vojvodina) je javni televizijski servis Vojvodine sa sedištem u Novom Sadu sa regionalnom pokrivenošću. Istorija RTV seže do daleke 1949. godine osnovanjem Radio Novog Sada odlukom skupštinskog odbora Vojvodine. Skupština Vojvodine je 1972. godine donela odluku prerastanja radija u Radio Televiziju Novi Sad da bi prvo emitovanje počelo tek tri godine kasnije. U 1992. godini se pripaja Radio Televiziji Srbije (RTS), a od 2006. godine se deli i formira Radio Televiziju Vojvodine (RTV).

RTVPink je privatna televizija sa nacionalnom pokrivenošću u Srbiji osnovana 1994. godine u Beogradu. Kompanija Pink International Company ima i preko 20 dodatnih televizijskih stanica kablovskog i satelitskog tipa koje se emituju i u zemljama u okruženju. Veći deo popularnosti RTV-Pink je stekao prikazivanjem materijala zabavnog karaktera. Web sajt RTV-Pink-a je pokrenut 1998. godine i nudi informacije televizijskog programa, najnovijih vesti kao i informacije zabavnog karaktera.

Lista šest nacionalnih TV stanica u Srbiji prikazana je u tabeli 1, sa podacima o: nazivu TV stanice, Web sajtu, godini osnivanja domena i podacima za Webometrijsku analizu (Globalni rang – GR; Rang u Srbiji – SR i pregleda stranica/korisnik – page-views/user – pv/u ili pvpu), prema Alexa.com na dan 01.12.2015.

Na slikama 1 i 2 prikazan je Globalni rang (GR) i Rang u Srbiji (SR) za šest nacionalnih TV stanica u Srbiji, prema Alexa.com.

 

Tabela 1: Lista šest nacionalnih TV stanica u Srbiji sa podacima za Webometrijsku analizu, prema Alexa.com na dan 01.12.2015.

No. Naziv TV stanice Web sajt Godina osnivanja domena GR SR pv/u ili pvpu
1. B92 http://www.b92.net/ 1998 3200 6 6.2
2. Happy-TV (.tv) http://www.happytv.tv/ 2004 4409853 3271 1.8
Happy-TV (.rs) http://www.happytv.rs/ 2010 184359 673 2.38
3. Prva Srpska TV http://www.prva.rs/ 2010 26897 70 3.2
4. RTS http://www.rts.rs/ 2008 15825 45 3.3
5. RT-Vojvodina (RTV) http://www.rtv.rs/ 2008 104645 296 1.9
6. RTV-Pink (.com) http://www.rtvpink.com/ 1998 376060 5994 2.1
RTV-Pink (.rs) http://www.rtvpink.co.rs/ 2008 1805490 280 2.5

 

TV portali 1

Slika 1: Globalni rang (GR) za šest nacionalnih TV stanica u Srbiji, prema Alexa.com

TV Portali2

Slika 2: Rang u Srbiji (SR) za šest nacionalnih TV stanica u Srbiji, prema Alexa.com

Najbolje rangiran Web sajt nacionalnih TV stanica u Srbiji, prema njegovoj posećenosti prema Alexa.com, na Globalnom (GR) i Srpskom (SR) nivou, je: B92 (Web sajt: http://www.b92.net/) koji se nalazi na 3200 poziciji GR i 6 poziciji Web sajtova u Srbiji SR (tabela 1 i slike 1 i 2). Tako da Web sajt B92 sa 6 pozicijom na Srpskom (SR) nivou predstavlja najpopularniji TV portal u Srbiji i drugi po rangu domaći Web sajt (prve četiri pozicije zauzimaju strani Web sajtovi). Zatim sledi RTS (Web sajt: http://www.rts.rs/) koji se nalazi na 15825 poziciji GR i 45 poziciji Web sajtova u Srbiji SR, pa zatim sledi Prva Srpska TV (Web sajt: http://www.prva.rs/) koji se nalazi na 26897 poziciji GR i 70 poziciji SR (tabela 1 i slike 1 i 2) itd. RT-Vojvodina (RTV) (Web sajt: http://www.rtv.rs/) se nalazi na 104645 poziciji GR i 296 poziciji Web sajtova u Srbiji SR (tabela 1 i slike 1 i 2). Happy-TV i RTV-Pink imaju po dva različita Web sajta tako da se ta četiri Web sajta pojedinačno nalaze iza navedenih Web sajtova: B92, RTS, Prva Srpska TV i RT-Vojvodina (RTV) (tabela 1 i slike 1 i 2).

 

Share

Оставите одговор

×

Klik Like Facebook i budimo u stalnom kontaktu !