);
Breaking News

Promocija specijalnog izdanja časopisa BAKAR

Bor, 12.05.2016.

EU Rumunija Institut Pocal

Promocija specijalnog izdanja časopisa BAKAR

 POCAL

U izdanju Instituta za rudarstvo i metalurgiju Bor, izašao je prvi broj specijalnog izdanja časopisa „Bakar“ („Copper“) posvećen rezultatima sa projekta “Pole of Collaboration in New Functional Alloys – POCAL”, a u okviru prekogranične saradnje IPA Rumunija – Srbija.

Prvi broj specijalnog izdanja časopisa „Bakar“ sadrži radove iz oblasti naprednih materijala, uglavnom materijala koji pamte oblik, ispitivanim kroz aktivnosti rada na projektu POCAL. Autori ovih radova su nosioci istraživačkih timova projekta iz Instituta za rudarstvo i metalurgiju Bor (Srbija) i Politehničkog Univerziteta Temišvar (Rumunija).

Navedeni radovi dostupni su i u elektronskoj formi na sledećem linku:

http://www.irmbor.co.rs/images/projekti/pocal/database/mmiBor/Bakar1Spec2016.pdf

Urednici:

dr Ana Kostov, naučni savetnik

e-mail: ana.kostov@irmbor.co.rs

dr Aleksandra Milosavljević, naučni saradnik

e-mail: aleksandra.milosavljevic@irmbor.co.rs

Institut za rudarstvo i metalurgiju Bor

 

 

 

 

 

 

 

 

Оставите одговор