);

Bor dobija centar za decu i mlade sa problemima u ponašanju

Bor,  27.05.2016.

kokoro 2

У оквиру пројекта „Промена на боље“ одржан је округли сто у сали општине Бор на тему „Социјална инклузија деце и младих са проблемима у понашању и  примена мера из отворене заштите“. На тај начин је обележено отварање новог центра за децу и младе са проблемима у понашању у Бору.

KOKORO - Promene

Пројекат „Промена на боље“ доприноси социјалној инклузији и смањењу сиромаштва деце и младих са проблемима у понашању кроз имплементацију Закона о социјалној заштити и Стратегијe развоја социјалне заштите. Овај циљ се реализује кроз: 1) Оснаживање ресоцијализације и превенције асоцијалног понашања деце и младих са проблемима у понашању у три дневна боравка у Бору, Врању и Београду и 2) Успостављање/јачање међусекторске сарадње и ефикасно коришћење ресурса који постоје у локалној заједници у циљу промовисања позитивног развоја деце и младих у ризику.

kokoro 1

Пројекат је финансиран од стране Европске Уније у висини 180.907,07 Евра што је 90 % укупне вредности пројекта (201,007.86 Евра) а спроводи га Удружење грађана Кокоро из Бора, у сарадњи са партнерским организацијама Међународном мрежом помоћи-ИАН из Београда, Нексусом из Врања и Центрима за социјални рад из Бора, Београда и Врања. Трајање пројекта је 20 месеци, а његова укупна вредност је 201,007.86 Евра. Ова активност је део ширег пројекта „Подршка Европске уније инклузивном друштву”, који ЕУ финансира са 5.4 милиона евра, а спроводи га Делегација Европске уније у Републици Србије у сарадњи са Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

Закон о малолетним учиниоцима кривичних дела предвиђа изрицање и спровођење васпитних налога и мера у заједници као алтернативних санкција и облика ресторативне правде који ће се реализовати у сервису. Овим пројектом успоставља се услуга социјалне заштите у заједници усмерена на унапређење положаја деце и младих у процесу развоја зреле, свестране и одговорне личности у остварењу пуних потенцијала.

На округлом столу су представљени пројектни циљеви и истакнут је значај међусекторске сарадње за обезбеђивање квалитетне услуге деци и младима са проблемима у понашању. Учесници су информисани о значају ране интервенције и превенције антисоцијалног понашања младих кроз услугу у заједници, а обишли су и нови центар за децу  и младе Бору.

Догађају који је одржан 27. маја 2016. године у просторијама општини Бор присуствовали су представници центара за социјални рад Бор, Београд и Врање, малолетничког правосуђа из Зајечара надлежног и за Бор, локалне самоуправе, полицијске управе, представници Регионалне школске управе Зајечар, средњих и основних школа, здравства, удружења и партнера ИАН Међународне мреже помоћи из Београда и Нексуса из Врања, као и представници медија.

Пројекат “Европска подршка инклузивном друштву”, који Европска унија финансира са 5,4 милиона евра,  има за циљ да обезбеди већу друштвену укљученост угрожених група у Србији као што су старија лица, деца, припадници мањина укључујући Роме и Ромкиње и други. ЕУ је кроз пројекат бесповратно доделила 4,3 милиона евра у виду 28 грантова, који ће се реализовати у 36 градова и општина у Србији до краја 2017. Пројекти, које спроводе републичке и покрајинске институције социјалне заштите, општине и градови, центри за социјални рад, удружења грађана, фондације, образовне установе и јавна предузећа, ће повећати обим и квалитет услуга на локалу у области социјалне и здравствене заштите, становања, образовања и запошљавања и тиме ојачати друштвену укљученост угрожених група.

Пројекат спроводи Делегацијa Европске уније у Републици Србији (www.europa.rs) у сарадњи са Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања (www.minrzs.gov.rs).

Више о пројекту можете сазнати на www.socijalnainkluzija.rs

Share

2 thoughts on “Bor dobija centar za decu i mlade sa problemima u ponašanju

  1. Повратни пинг: Okrugli sto u Boru - IAN Telecentar
  2. Повратни пинг: Round table in Bor - IAN Telecentar

Оставите одговор

×

Klik Like Facebook i budimo u stalnom kontaktu !