BOR – POCAL: Saradnja u novim funkcionalnim legurama

Bor, 01.05.2016. Projekat: POCAL: „Saradnja u novim funkcionalnim legurama (Pole of Collaboration in New Functional Alloys)“

EU Rumunija Institut Pocal

WORKSHOP – RADIONICA:

„Innovation in Functional Materials – Inovacije u funkcionalnim materijalima“

Radionica pod nazivom: „Inovacije u funkcionalnim materijalima (Innovation in Functional Materials“ se održala 31. maja 2016. godine u Institutu za rudarstvo i metalurgiju u Boru, sala PMS-a. Organizator radionice je bio Institut za rudarstvo i metalurgiju Bor, a u u okviru IPA programa prekogranične saradnje Rumunija-Republika Srbija i projekta POCAL: „Saradnja u novim funkcionalnim legurama (Pole of Collaboration in New Functional Alloys)“.

POCAL WS BorProgram rada radionice uključio je sledeći dnevni red:

09:30-10:00 Registracija učesnika

10:00-12:00 Radna sesija sa radovima:

  • Otvaranje radionice i pozdravne reči
  • O projektu POCAL, aktuelno stanje na projektu, očekivanja i dostignuća, Corneliu Craciunescu, UPT Temišvar i Ana Kostov, IRM Bor
  • Termalna i strukturalna analiza ternarnih eutektičkih legura u sistemima Cu-Al-Ag i Cu-Al-Au, Zdenka Stanojević Šimšić, Ana Kostov, Radiša Todorović, Aleksandra Milosavljević, IRM Bor
  • Od pokretačke kontrole do feromagnetizma i biokompatibilnosti u legurama koje pamte oblik, Corneliu Craciunescu, UPT Temišvar
  • Metode za proizvodnju legura koje pamte oblik, Radiša Todorović, Ana Kostov, Aleksandra Milosavljević, Zdenka Stanojević Šimšić, IRM Bor
  • Ka nanostrukturi preko plastičnih deformacija, Victor Budau, UPT Temišvar
  • Karakterizacija strukture površina-deponovani sloj, Dragos Utu, UPT Temišvar
  • Prezentacija kompanije Inteliform, Daniela Mermete, Inteliform, Rumunija
  • Prezentacija firme Martenzit, Miroslav Đorđević, Martenziit doo Bor
  • Prezentacija firme Admetal, Sande Lekovski, Admetal Bor

12:00-12:30 Pauza za kafu

12:30-14:30 Obuka na specifičnoj opremi

Učesnici na radionici su pored Instituta za rudarstvo i metalurgiju Bor i:

–        Politehnički univerzitet UPT Temišvar, Rumunija, vodeći partner na projektu POCAL

kao i sledeće firme:

–        Inteliform, Rumunija

–        Martenziit doo Bor, Srbija

–        Admetal Bor, Srbija

U okviru radionice predstavljeni su dosadašnji ostvareni rezultati na projektu POCAL koji se finansira od strane Evropske Unije (EU) u okviru instrumenata za predpristupnu pomoć (IPA) i sufinansira od strane država učesnica programa, a u okviru prioritetne ose 1: Ekonomski i društveni razvoj; Mera 1.4: Podrška povećanju istraživačko-razvojnog nivoa i inovacije u pograničnom regionu.

Osnovni cilj radionice je da se prikažu rezultati koji će omogućiti povećanje opšte konkurentnosti privrede u graničnoj oblasti i povezivanje istraživačko-razvojnih i naučnih i nastavnih institucija sa malim i srednjim preduzećima. Iz tih razloga na radionici su svoje rezultate, pored učesnika na projektu Instituta u Boru i Univeriziteta iz Temišvara, predstavile i 3 privatne firme (1 iz Rumunije i 2 iz Srbije).

Značaj dobijenih i prikazanih rezultata ogleda se u proširenju asortimana i pronalaženju specifičnih tehnoloških rešenja za dobijanje tkz. Pametnih legura koje mogu biti konkurentne u prekograničnom regionu, ali i na svetskom tržištu.

Pored toga, na radionici je predstavljena i oprema kojom raspolaže Institut za rudarstvo i metalurgiju u Boru, a izvršena je i obuka učesnika na pojedinim specifičnim uređajima i mašinama.

Institut za rudarstvo Bor logoKontakt:dr Ana Kostov, naučni savetnik

Tel. 030 454 108

E-mail: ana.kostov@irmbor.co.rs

 

Share

Ostavite odgovor