Podrška Evropske unije inkluzivnom društvu

Bor, 03.06.2016.

 Oвог викенда у Бору ТРЕНИНГ: Оснаживање стручних радника у центру за социјални рад  за рад са децом и младима у сукобу са законом, Брестовачка Бања 03, 04. и 05. јун 2016. год.

Kokoro podrska

Тренинг се организује у оквиру пројекта „Промена на боље“ који је део активности ширег пројекта “Подршка Европске уније инклузивном друштву”, а који ЕУ финансира са 5.4 милиона евра, а спроводи Делегација Европске уније у Републици Србији у сарадњи са Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

kokoro 6

Пројекат „Промена на боље“ доприноси социјалној инклузији и смањењу сиромаштва деце и младих са проблемима у понашању кроз имплементацију Закона о социјалној заштити и Стратегијe развоја социјалне заштите. Овај циљ се достиже кроз:

1)  Оснаживање ресоцијализације и превенције асоцијалног понашања деце и младих са проблемима у понашању у три дневна боравка у Бору, Врању и Београду и

2) Успостављање и јачање међусекторске сарадње и ефикасно коришћење ресурса који постоје у локалној заједници у циљу промовисања позитивног развоја деце и младих у ризику.

Пројекат траје 20 месеци који Европска Унија финансира у износу 180.907,07 Евра, 90 % од укупне вредности 201,007.86 Евра пројекта. Спроводи Удружење грађана “КОКОРО“ из Бора, у сарадњи са партнерским невладиним организацијама Међународном мрежом помоћи-ИАН из Београда, Нексусом из Врања и Центрима за социјални рад из Бора, Београда и Врања.

 Тренинг ће се одржати у Просторијама Клуба РТБ-а У Брестовачкој Бањи  код Бора 03, 04. и 05. јуна 2016. године.

Планирано је учешће 30 стручних радника из Борског, Пчињског и Београдског округа, радника Центара за социјални рад, стручних сарадника школа и пружалаца услуга подршке у Центрима за децу и младе који се развијају у Бору и Врању а унапређује у лиценцираном Центру ИАН-а у Београду.

Предавач је ауторка акредитованог програма Ивана Видаковић и два радионичара.

KOKORO - Promene

Скуп ће се медијски пропратити од стране локалних телевизија са регионалном покривеношћу и медија центра.

Пројекат “Европска подршка инклузивном друштву”, који Европска унија финансира са 5,4 милиона евра,  има за циљ да обезбеди већу друштвену укљученост угрожених група у Србији као што су старија лица, деца, припадници мањина укључујући Роме и Ромкиње и други. ЕУ је кроз пројекат бесповратно доделила 4,3 милиона евра у виду 28 грантова, који ће се реализовати у 36 градова и општина у Србији до краја 2017. Пројекти, које спроводе републичке и покрајинске институције социјалне заштите, општине и градови, центри за социјални рад, удружења грађана, фондације, образовне установе и јавна предузећа, ће повећати обим и квалитет услуга на локалу у области социјалне и здравствене заштите, становања, образовања и запошљавања и тиме ојачати друштвену укљученост угрожених група.

Пројекат спроводи Делегацијa Европске уније у Републици Србији (www.europa.rs) у сарадњи са Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања (www.minrzs.gov.rs).

Више о пројекту можете сазнати на www.socijalnainkluzija.rs

Share

Ostavite odgovor