Institut na Open day u Rumuniji

Bor, 14.06.2016.

EU Rumunija Institut Pocal

OPEN DAY – OTVORENI DAN

Najava događaja za  16. jun 2016.

Mašinski fakultet, Politehnički univerzitet, Temišvar, Rumunija

 Otvoreni dan u okviru realizacije projekta IPA programa prekogranične saradnje Rumunija-Republika Srbija i projekta POCAL: „Saradnja u novim funkcionalnim legurama (Pole of Collaboration in New Functional Alloys)“ održaće se 16. juna 2016. godine na Mašinskom fakultetu Politehničkog univerziteta u Temišvaru, u Rumuniji, u organizaciji vodećeg partnera na projektu, u periodu od 10 do 18 časova, drugi sprat, soba 113. Institut za rudarstvo i metalurgiju u Boru, kao partner na projektu, biće jedan od učesnika na navedenom događaju.

POCAL WS4

Na ovom događaju predstaviće se saradnja koja je ostvarena u toku devet meseci realizacije projekta POCAL. Predstaviće se istraživačka oprema i razvojni potencijal prekogranične saradnje, stručnost partnera sa obe strane granice, analizirati zainteresovanost potencijalnih korisnika i posetilaca manifestacije, i proširiti saradnja u oblasti funkcionalnih materijala korišćenjem postojećih resursa u pograničnoj oblasti.

POCAL WS2

Na Otvorenom danu biće prisutni i predstavnici i istraživači Instituta za radioinženjerstvo i elektroniku Kotelnikov sa Ruske akademije nauka, koji će predstaviti naučne rezultate dobijene u oblasti nano inženjerstva naprednih funkcionalnih materijala.

POCAL WS8 r

Detaljnije informacije se mogu preuzeti sa Web sajta:

http://www.upt.ro/img/files/2015-2016/cercetare/ppr/POCAL_Web_page_2015.pdf

i Facebook: https://www.facebook.com/POCAL-Project-532612140252053/

 

POCAL

Share

Ostavite odgovor