Struka i nauka za bolju Srbiju

Bor, 25.06.2016.

Cesna 1-min

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

Дана 24. и 25. Јуна 2016. године у ПР „Villa Vertigo“ Борско  језеро, одржана је научна конференција под темом „Образовање и друштвени развој Србије са акцентом на Бор и Источну Србију“. Организатор конференције Центар за стратешка истраживања националне безбедности – ЦЕСНА Б из Београда уз подршку Универзитета у Београду – Технички факлултет у Бору.

IMG_6485

На научној конференцији присуствовало је 30 научника и стручњака из Србије, Босне и Херцеговине, Аустралије, Новог Зеланда… који су презентовали четрдесет научних радова и водили академску распаву око ове актуелене и друштвено значајне теме. Проблеме образовања и друштвеног развоја Србије је разматрана мултидисциплинована, односно са следећих аспеката:

 1. Економског
 2. Куртулошког
 3. Безбедносног
 4. Еколошког
 5. Лобистичког
 6. Педагошког
 7. Дидактичког
 8. Информатичког
 9. Медијског
 10. Стратешког
 11. Туристичког
 12. Привредног
 13. Енергетског
 14. Руралног
 15. Саобраћајног
 16. Геополитичког
 17. Менаџерског
 18. Климатског

Као резултат научне конференције је издат зборник радова и закључци који ће бити презентовани свим релеватним субјектима који се баве образовање и друштвеног развоја.

IMG_6464

Научна конференција нагласила  је неопходност много озбиљнијег приступа образовања као једног од најважнијих фактора друштвеног развоја.

IMG_6467

Учесници научне конференције су једнодушно оценили да је неопходно да се струка и наука, као и еминетни научна и стручна лица укључе у решавању нагомиланих преоблема у образовању, чиме би се дали значајни доприноси општем друштвеном развоју.

IMG_6479

Сачинити институционални оквир који би подржао успостављање и развој подсистема образовања, јер су се до сада законске регулативе споро дефинисале и неефикасно примењивале. Неопходно је успоставити социјални дијалог између релевантних партнера, као и мењати медијски однос према образовању.

Cesna 5-min

Констатовано је да постојеће стање  у основном и средњем образовању није задовољавајуће са становишта ниво знања, али и са становишта тржишних потреба. Уписна политика непрати потребе привреде и опште потребе друштва.

IMG_6513

Учесници научне конференције да не постоји системски приступ управљања интелектуалним научним капацитетом Србије.

IMG_6471

Борско језеро, 25.06.2016                         Научни комитет

Проф. др Слободан Нешковић, председник

 

Share

Ostavite odgovor