);

Promocija specijalnog izdanja časopisa BAKAR

Bor, 30.08.2016 EU Rumunija Institut Pocal

Promocija specijalnog izdanja časopisa BAKAR

 Bakar institut

 

 

U izdanju Instituta za rudarstvo i metalurgiju Bor, izašao je drugi broj specijalnog izdanja časopisa „Bakar“ („Copper“) posvećen rezultatima sa projekta “Pole of Collaboration in New Functional Alloys – POCAL”, a u okviru prekogranične saradnje IPA Rumunija – Srbija.

Drugi broj specijalnog izdanja časopisa „Bakar“ sadrži radove iz oblasti naprednih materijala – materijala koji pamte oblik, ispitivanim kroz aktivnosti rada na projektu POCAL. Autori ovih radova su nosioci istraživačkih timova projekta iz Instituta za rudarstvo i metalurgiju Bor (Srbija) i Politehničkog Univerziteta Temišvar (Rumunija).

Navedeni radovi dostupni su i u elektronskoj formi na sledećem linku:

 

http://www.irmbor.co.rs/images/projekti/pocal/database/mmiBor/Bakar22016SpecijalnoIzdanje.pdf

Urednici:

dr Ana Kostov, naučni savetnik

e-mail: ana.kostov@irmbor.co.rs

dr Aleksandra Milosavljević, viši naučni saradnik

e-mail: aleksandra.milosavljevic@irmbor.co.rs

Institut za rudarstvo i metalurgiju Bor

 

Оставите одговор