);

Bor: Akcija odjavimo grejanje

Bor, 01.09.2016.

U Boru veliki broj gradjana odjavljuje priključke sa daljinskog sistema grejanja

Toplana, ugalj

I ako je Vlada Srbije u okviru u programu “Rehabilitacija sistema daljinskog grejanja u Srbiji-faza IV“ izdvojila donaciju od 2.000.000 evra za borsku Toplani i Trojnim ugovorom obavezala lokalnu samoupravu da u saradnji sa nemačkom razvojnom bankom KFW radi na rehabilitaciji daljinskog sistema grejanja u Boru od 2012. godine do danas se sa sistema odjavilo preko 500 korisnika. Ovu grejnu sezonu “blagodeti borskog grejanja” neće koristiti preko 200 gradjana, nezadovoljni kvalitetom, cenom i uslovima.

Grejanje

Posebno je interesantno da pripreme za ovu grejnu sezonu nisu još ni počele a neophodan energent UGALJ nije još ni ugovoren.

Grejanje

Energetski neefikasno poslovanje ne samo javnog sektora, već i RTB-a dovodi do Energetsko-Ekonomske katastofe praćene Ekološkim devlastiranjem ovih prostora.

Postavljamo pitanje nadležnima:

  • Gde su utrošena sredstva iz Medjunarodne donacije, kao i sredstva subvencije iz opštinskog budžeta?
  • Zašto je grejanje u Boru danas jedno od najskupljih u Srbiji?
  • Zašto se toplota iz pogona RTB-a ispušta u atmosferu a kupuje ugalj da se dobije ista ta toplota?

ofk bor opstina 1

Usvajanjem UPPR-a RTB-u Bor i otpisom njegovih dugova opštini i Javnim preduzećima u više milionskim iznosima, destabilizovano je finansiranje u opštini Bor. Nastavljajući poslovanje preba „blagojevom zakoniku“ u ovoj zoni virtualne ekonomije zvanoj Šojić grad, opštinski odbornici i rukovodioci, radnici RTB-a Bor, svoje neizmirene obaveze otpisali su podizanjem ruke i preneli obaveze na sve gradjane kroz povećanje cena svih komunalnih usluga u gradu. Nakon usvajanja UPPR-a očekivalo se da RTB otpočne sa plaćanjem novo stvorenih obaveza, ali novo preduzeće i stari menadžment vode ovaj region ka potpunom uništenju.

Opstina Bor strajk 4

Tihi bojkot gradjana koji gradjani demonstriraju odjavom usluga Javnom preduzeću Toplana, prenosi se i na bojkot ka Javnom stambenom preduzeću a neki od najavljenih gradjanskih protesta pokazaće u narednom periodu i druga nezadovoljstva prema javnom sektoru i nosiocima jvnih funkcija u Boru.

treci protest6

protest

Оставите одговор