);
Breaking News

Posredovanjem do promene

Bor, Zaječar, Negotin, Knjaževac, 08.02.2017. Piše: Milojka Milivojević, predsednica  UG ’’Kokoro’’ Bor

Od 07.12.2016. do 06.12.2017. god. u Boru, Zaječaru, Negotinu i Knjaževcu realizuje se Projekat “Posredovanjem do promene“ koji finansira Delegacija EU u Republici Srbiji u okviru EIDHR programa.

Projekat realizuje Udruženje građana “KOKORO“- Bor u partnerstvu sa Timočkim Klubom Knjaževac i saradnicima Nacionalnim udruženjem medijatora Srbije (NUMS) i Centrom za soc. rad Bor

Opšti cilj projekta je: doprineti izgradnji demokratije i demokratskog društva kroz realizaciju Zakona u oblasti primene posredovanja u rešavanju sporova u skladu sa Međunarodnim standardima na uspostavljanju pravne stabilnosti u društvenim odnosima i vladavini prava u Borskom i Zaječarskom okrugu.

Specifični ciljevi su:

  1. Izgradnja politike primene posredovanja u pravosudnom, socijalnom sistemu i zajednici u Boru, Negotinu, Zaječaru i Knjaževcu.
  2. Mobilisati društvene resurse (zajednice, institucije, porodicu) na prepoznavanju i prednostima posredovanja u rešavanju spora na ostvarivanju ljudskih prava i održivost metoda.
  3. Promocija medijacije kao metode mirnog rešavanja sporova na lokalnom nivou.

Ciljna gripa su: mladi, građani, predstavnici pravosuđa, Centara za socijalni rad i institucija socijalne zaštite, lokalne/gradske uprave i OCD.

Ključne aktivnosti projekta su: Seminari obuke timova po akreditovanim programima u veštinama bazične, porodične i medijacije između mal. učinioca i oštećenog;  Upoznavanje građana u urbanim i ruralnim naseljima kroz informativne seminare i diskusione tribine – izgrađivanje sistema upućivanja na posredovanje i aktivno učešće u rešavanju sukoba/sporova posredovanjem-na brz i efikasan, obostrano zadovoljavajući način; Prezentovati pravni i alternativni model rešavanja spora/sukoba, informisati o posredovanju u uspostavljanju pravne stabilnosti u društvenim odnosima. Ponuditi građanima drugi načini rešenja spora, pristupa, metoda pregovaranja i aktivnog učešća u rešenju spora, umesto prolongiranih sudskih procedura koje pre iscrljuju (psihološki i finansijski) i ne dovode do popravljanja odnosa već se fokusiraju na dokazivanje krivice i kazne; Ostvarivanje prava na dostupnost informacijama i pravo na izbor metoda; Informisati o pednostima posredovanja u oblasti maloletničkog pravosuđa, u porodično-pravnim odnosima, krivičnom postupku, za situacije diskriminacije, u zajednici i dostupnosti medijatora; Sprovođenje medijacija; Završna regionalna konferencija o posredovanju/medijaciji, medijske prezentacije i informativno-edukativni materijal koji će se štampati i distribuirati tokom projekta…

Share

Оставите одговор

×

Klik Like Facebook i budimo u stalnom kontaktu !