);

Prof. dr Nada Štrbac – Od najboljeg studenta do Dekana

Bor, 02.03.2016.

Najbolji diplomirani student generacije 1987/88. godine na Tehničkom fakultetu u Boru, Univerzitet u Beogradu, 1988. god. Prof. dr Nada Štrbac, dipl.ing. metalurgije, redovni profesor, na sednici Saveta  fakulteta izabrana je za Dekana ove visokoškolske ustanove .

Iz blistave biografije izdvajamo:

Oblast istraživanja:Termodinamika i kinetika metalurških procesa; Tehnološki aspekti poboljšanja i intenzifikacije procesa u ekstraktivnoj metalurgiji obojenih i retkih metala i inženjerstva novih materijala; Arheometalurgija; Ekološki menadžment; Proizvodni i tehnološki menadžment.

Do sad objavila naučne radove:

  •  u međunarodnim časopisima sa JCR liste – 35
  • u nacionalnim časopisima – 54
– Licenca za odgovornog projektanta metalurških procesa broj 385D070 06, izdata od Inženjerske komore Srbije.
–  Predsednik Podružnice Srpskog hemijskog društva u Boru
– Član Glavnog odbora Saveza inženjera metalurgije Srbije

 

Share

Ostavite odgovor

×

Klik Like Facebook i budimo u stalnom kontaktu !