);

Bor: Novi rudnik bakra i zlata

Bor, 15.03.2107. RAKITA: SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Na konferenciji za medije rukovodstvo domaće kompanije RAKITA doo predstavilo je svoj Projekat: ČUKARU PEKI  za koju je uradjena i Primarna ekonomska analiza  od strane SRK Consulting (UK) Ltd, nezavisne rudarsko-geološke konsultantske kompanija, a sve u skladu sa Nacionalnim Instrumentom 43-101 koji bliže uređuje Kanadske regulatorne agencijeod strane SRK Consulting (UK) Ltd, nezavisne rudarsko-geološke konsultantske kompanija, a sve u skladu sa Nacionalnim Instrumentom 43-101 koji bliže uređuje Kanadske regulatorne agencije. Projektom je predvidjeno učešće zainteresovane javnosti prema programu SEP.

U toku je izrada prethodne studije opravdanosti za gornju zonu rudnog ležišta čukaru peki kod bora

 Početak izgradnje objekata za eksploataciju i preradu rude za gornju zonu planiran je za početak 2019. godine

  Fokus kompanije Rakita predstavlja projekat Čukaru Peki na području obuhvaćenom istražnom dozvolom Brestovac-Metovnica. Trenutno je u toku izrada Prethodne studije opravdanosti gornje zone, sa ciljem da se proceni isplativost eksploatacije i prerade bakra i zlata ovog ležišta sa visokim sadržajem rude. Paralelno sa tim, nastavlja se istraživanje donje zone koja je nižeg sadržaja rude, ali većeg obima.

Realizacija istražnog niskopa za nalazište u gornoj zoni, planirana je za kraj 2017. godine, a početak izgradnje objekata za eksploataciju i preradu rude za gornju zonu planiran je za početak 2019, nakon pozitivnih rezultata Studije opravdanosti i ishodovanja dozvola i svih potrebnih odobrenja od strane relevantnih organa. Predviđena izgradnja postrojenja za preradu rude iz gornje zone očekuje se da bude kompletirana najkasnije 2021. godine, dok bi rudnik postao operativan nešto kasnije iste godine.

Period eksploatacije i prerade procenjen je približno na 12 do 15 godina, s tim što će tačan vremenski okvir predviđen za ove aktivnosti biti temeljnije razjašnjen u Studijama opravdanosti za gornju zonu.

Trenutne studije ukazuju na mogućnost otvaranja podzemnog rudnika u gornjoj zoni na dubini od 450 do 850 m, koji bi postao operativan do kraja 2021. Pristup gornjoj zoni biće omogućen putem tunela sa nagibom, odnosno niskopa, koji će se najpre koristiti kao istražni niskop u svrhe potvrđivanja isplativosti gornje zone. Niskop će se najverovatnije sastojati iz dva paralelna tunela. Prvi tunel će se koristiti za pristup, a drugi za ventilaciju.

 Projekat se nalazi na oko 6 km južno od grada Bora. Grad Bor je regionalni i administrativni rudarski centar. U neposrednoj blizini same lokacije projekta nalazi se i prateća rudarska infrastruktura neophodna za rudarske aktivnosti (putna mreža, železnica, električna energija, voda) kao i nedavno modernizovana topionica bakra u Boru.

Tim kompanije Rakita pronašao je ležište Čukaru Peki u julu 2012. godine. Članovi tima su za svoj uspeh u otkriću ležišta dobili međunarodno priznanje 2016. godine u Torontu, na konferenciji Kanadske asocijacije za rudarstvo i razvojna istraživanja (PDAC), kada im je uručena nagrada Thayer Lindsey.

Link http://www.pdac.ca/multimedia/press-releases/publications—press-releases/2015/12/08/december-8-2015

Politika zaštite životne sredine kompanije Rakita usklađena je sa zakonima koji regulišu oblast zaštite životne sredine kako bi se umanjio uticaj na životnu sredinu uz korišćenje proverenih strategija upravljanja rizicima. Rakita će tokom razvoja projekta uključiti lokalne zajednice koje su obuhvaćene Projektom, dok će tokom procesa ishodovanja dozvola, angažovati i direktno sarađivati sa nacionalnim institucijama koje obavljaju delatnosti zaštite i unapređenja prirodnog i kulturnog nasleđa Srbije.

O kompaniji:

Rakita Exploration d.o.o. (Rakita) je srpska kompanija koja trenutno vrši istražne radove u Timočkoj Krajini u istočnoj Srbiji, blizu Bora. Rakita poseduje dozvolu za geološka istraživanja za projekat Čukaru Peki i u zajedničkom je vlasništvu kanadske rudarske kompanije Nevsun Resources Ltd. (Nevsun) i kompanije Freeport-McMoRan Exploration Corporation (Friport). Rudno ležište Čukaru Peki podeljeno je na „gornju zonu” i „donju zonu”. Nevsun drži 100 % udela u gornjoj zoni i izvođač je projekta. U donjoj zoni, nakon izrade Studije izvodljivosti gornje zone, Nevsun će imati 46 % udela u donjoj zoni, a Friport preostalih 54%.

 

 

 

U Boru, 15.03.2017.                                                                                                       Rakita, Bor

Info centar

Share

Ostavite odgovor

×

Klik Like Facebook i budimo u stalnom kontaktu !