);

„Mladi jahači“ prošli kroz Bor

Bor, Niš, Zaječar, Pirot, Vranje,

Društvo za razvoj dece i mladih – Otvoreni klub Vas organizovalo je javnu diskusiju u okviru projekta „Youth Riders“ / „Mladi jahači“ u ponedeljak, 05. juna 2017. godine u Boru, u sali Skupštine opštine Bor.

Cilj diskusije bio je predstavljanje ključnih rezultata iz najnovijeg istraživanja na temu omladinskih politika i učešća mladih u pograničnom regionu u Srbiji i Bugarskoj i prezentovanje indikatora omladinske politike razvijenih od strane Evropskog Omladinskog Foruma. Pored toga, promovisana je online platforma „Virtualna zajednica primera dobrih praksi“ sa bazom omladinskih organizacija iz srpsko-bugarskog pograničnog regiona.

Uvodničari na javnoj diskusiji bili su Jovan Marinković, koordinator projekta za Srbiju, Sabrina Kalachova, koordinatorka projekta za Bugarsku. U plenarnoj diskusiji grupa od 10 mladih aktivista iz Bugarske prenelo je informacije o trenutnom stanju u bugarskoj prekograničnoj oblasti, predstavivši primere dobrih praksi i osvrnuli se na aktuelne potrebe i izazove. Fokus aktivnosti bio je na pokretanju konstruktivnog, strukturnog dijaloga između donosioca odluka i omladinskih orgaizacija, odnosno mladih na lokalnom nivou i razmatranju preporuka za unapređenje trenutnog stanja u lokalnom omladinskom sektoru i omladinskoj politici u srpsko-bugarskom pograničnom regionu.

Na skup su učestvovali donosioci odluka, predstavnici lokalne samouprave iz Bora, Slobodan Knežević i Suzana Branković kao i predstavnici lokalne Kancelarije za mlade, predstavnici javnih ustanova i institucija, omladinskih organizacija, udruženja građana i učeničkih parlamenata srednjih škola, zatim omladinski radnici koji rade za mlade i sa mladima, aktivni mladi pojedinci, volonteri, aktivisti, kao i predstavnici medija.

Posebno interesovanje izazvalo je predstavljanje realizovanih projekata mladih iz učeničkog parlamenta gimnazije “Bora Stanković” iz Bora koje su predstavili Nikola Vasiljević, Filip Ignjatović i Sofija Dolan. Za goste je interesantan i Projekat licenciranog omladinskog centra vršnjačke edukacije koji je predstavilo udruženje KOKORO i njegova predednica Milojka Milivojević.

O „Youth Ride“-u

Youth Ride je kampanja podizanja svesti koju realizuje grupa mladih aktivista iz Srbije i Bugarske, tzv. „Youth Rider-i“. U prethodnom periodu realizovana je serija od pet jednodnevnih javnih diskusija u bugarskom pograničnom regionu i to u Vidinu, Montani, Vracu, Perniku i Ćustendilu, dok je u srpskom pograničnom regionu planirano održavanje javnih diskusija u Boru, Zaječaru, Nišu, Pirotu i Vranju.

O projektu

Projekat „Youth Riders“ / „Mladi jahači“, realizuje Društvo za razvoj dece i mladih – Otvoreni klub iz Niša u partnerstvu sa organizacijom Free Youth Center iz Vidina, kao vodećim partnerom i Udruženjem za lokalni razvoj Kamenica, a kofinansira Evropska unija preko Interreg-IPA Programa prekogranične saradnje Bugarska-Srbija, No CCI No 2014TC16I5CB007. Opšti cilj projekta je izgradnja kapaciteta i saradnja u oblasti mladih i omladinske politike, koji treba da doprinesu integraciji i društveno- ekonomskom razvoju bugarsko-srpskog pograničnog regiona. Više informacija o projektu dostupno je na zvaničnom sajtu www.youthriders.eu.

O Otvorenom klubu

Društvo za razvoj dece i mladih – OTVORENI KLUB je udruženje građana iz Niša, osnovano 1996. godine sa ciljem unapređenja položaja dece i mladih i stvaranja jednakih uslova za njihov razvoj kroz organizovanje obrazovnih i kreativnih radionica, treninga, zagovaranja, lokalnih akcija i međunarodnih razmena. Više informacija o Otvorenom klubu dostupno je na zvaničnom sajtu organizacije www.oknis.org.rs.

 

Оставите одговор