);
Breaking News

Bor: Gradjanske inicijative dobro prihvaćene u opštini

Bor, 25.07.2017.

Povodom Peticije i kampanje “ #I_mi_postojimokoju je iniciralo udruženje gradjana  „IZBOR POSTOJI“ kojom  se traže lični pratioci, produženi boravak u OŠ Vidovdan i defektolozi u predškolskim ustanovama. O ovoj Građanskoj inicijativi koja je do sada više puta uspela da ubrza ili pokrene rešavanje problema od opštog interesa u mnogim opštinama potražili smo odgovor kod novog opštinskog rukovodstva.

Razgovaral smo sa Dobricom Đurićem, članom opštinskog veća za socijalnu politiku i društvenu brigu o deci o aktivnostima i merama koje planira mlado borsko rukovodstvo.

„Po izboru na funkciju člana opštinskog veća i dobijanju formalnog rešenja za oblast kojom ću se baviti, pokušao sam da sagledam koji su to aspekti i oblasti socijalne zaštitee i društvene brige o deci kojima se lokalna samouprava bavi, i koliko je, pre svega, izdvojeno sredstava za te oblasti.

U nekim delovima, izdvojeno je dovoljno sredstava za socijalnu zaštitu, pre svega za jednokratne pomoći porodicama koje su u teškoj materijalnoj situaciji, kao i za korisnike narodne kuhinje. Treba reći da je lokalna samouprava posao dodeljivanja jednokratnih pomoći poverila Centru za socijalni rad, koji ima najbolju sliku o prilikama u kojima se jedna socijalno ugrožena porodica nalazi. Takođe poznata im je i zakonska regulativa oko toga ko ima pravu da takvu pomoć  ostvari. S druge strane, narodna kuhinja postoji i ima oko 230 korisnika, odnosno, dnevno se napravi  i podeli oko 450 obroka. Kvalitet je uglavnom zadovoljavajući, šest dana u nedelji se prave kuvana jela a sedmi dan se dodeljuje suvi obrok. Ovaj posao poveren je Ustanovi Sportski centar Bor.

 

Što se tiče populacione politike, u lokalnoj samoupravi od 2013. godine postoji budžetski fond, kroz koji se izdvajaju značajna sredstva. Svakako, najvažnije mere su isplata 15.000,00 mesečno, na period od godinu dana, za nezaposlene porodilje, jednokratna novčana pomoć kada se dete rodi, koja je 10.000,00 dinara. U ovom delu, ova opštinska garnitura pravi značajan pomak, te će tako posle sednice skupštine u petak 28.07. biti dopunjena odluka i jednokratna pomoć će se značajno uvećati. Za prvorođeno dete u porodici iznos će biti 25.000,00 dinara, za drugo 40.000,00 i treće i četrvto 70.000,00 dinara. Takođe, izdvojeno skoro tri miliona za pokušaj vantelesne oplodnje (250.000,00 dinara po pokušaju), te ovim putem pozivam bračne parove, koji, nažalost, imaju problem da prošire porodicu, da ovu mogućnost iskoriste.

Značajna sredstva, ali ne i dovoljna, što je zaključak novog opštinskog rukovodstva, izdvajaju se za aktivnu politiku zapošljavanja. Ove godine 13 miliona dinara i to za javne radove, samozapošljavanje, subvencije privatnim preduzećima za zapošljavanje, kao i za stručnu praksu. Ovaj iznos, će svakako, biti značajno uvećan u 2018. godini. Na taj način lokalni budžet bi imao i značajnu razvojnu komponentu.“

Ovim vašim izjavama I konstatacijama možemo da konstatujemo da je gradjanska inicijativa „I mi postojimo“ udruženja „Izbor postoji“ urodila plodom i ubrzalo rešavanje brige o deci?

„Što se tiče društvene brige o deci, lokalna samouprava kroz projekte izdvaja sredstva za „Mozaik“ koji pruža uslugu dnevnog boravka za decu sa posebnim potrebama. Ono što smo prepoznali kao veliku potrebu predškolske ustanove, osnovnih škola, posebno škole „Vidovdan“ je i pobošljanje usluge u delu produšenog boravka u „Vidovdanu“, angažovanje dodatnog broja defektologa za PU „Bambi“ i osnovne škole, kao i odvajanje sredstava za lične pratioce i personalne asistente. Svakako da je ovome doprinela i aktuelna peticija građana, koja traži više ulaganja u ovu oblast socijalne zaštite. Sam Statut opštine Bor u svom članu 86. podržava građanske inicijative, kod kojih je lokalna samouprava u obavezi da pruži stručnu pomoć.

Školska uprava u Zaječaru daje garancije da će od septembra biti otvoren produženi boravak u školi „Vidovdan“, ishranu bi za tu decu obezbedila PU „Bambi“. Preduzete su i dodatne mere da to obećanje ne ostane samo mrtvo slovo na papiru, pa se u rešavanje problema uključila i Studenka Kovačević, narodna poslanica iz Bora.

Radi se na dopuni odluke o socijalnoj zaštiti, gde će biti dodata i potreba da se angažuju personalni asistenti i lični pratioci dece. Način na koji će lokalna samouprava pomoći je da se preko konkursa za nevladine organizacije, značajna srestva odvoje za socijalnu zaštitu. Kroz  taj konkurs biće omogućeno organizacijama koje se bave brigom o deci da apliciraju, obuče lične pratioce i licenciraju ih, a potom takvu uslugu pruže deci kojoj je takva vrsta pomoći neophodna. U ovom trenutku, prema podacima interresorne komisije lokalne samouprave postoji takva potreba za šestoro dece, ali je primetna tendencija rasta tog broja. Takođe, biće omogućeno da se preko neke organizacije formira mobilni tim, sastavljen od defektologa i logopeda, da bi se na taj način dodatno pružila usluga deci u vrtiću i školama, tamo gde takva potreba postoji. Rebalansom budžeta biće odvojena ta sredstva, biće formirana komisija i raspisan konkurs. Organizacije koje su zainteresovane za apliciranje moraju da prate zvaničnu stranicu opštine Bor http://opstinabor.rs/ , deo koji se odnosi na konkurse.“

„Ono što je veoma bitno je i pokušaj da se saradnja sa udruženjima koja se bave problemima invalida. Napravljena je rampa za invalide kod opštine, staza kojom će ljudi u kolicima moći da dođu do uslužnog centra opštine. Sagledana je mogućnost da se tako nešto uradi u Centru za socijalni rad, i građevinska struka kaže da rampa ne može biti rešenje, te će pristupiti nabavci gusenice za stepenište. Na sednici Skupštine biće donet Pravilnik na osnovu koga će određene kategorije invalida moći da dobiju besplatne karte za sva parkirališta u Srbiji. To, svakako, nije dovoljno, ali je pomak i u narednom periodu će se raditi više u toj oblasti.“

„Treba, kao zaključak, reći da je lokalna samouprava otvorena za sve predloge i ideje koje bi socijalnu zaštititu i brigu o deci doveli na viši nivo, ali se mora napomenuti, da sredstva za ovu oblast nisu neograničena, i da se moraju zajednički određivati prioriteti. Nacrt budžeta za 2018. godinu biće na javnoj raspravi, i to će biti ozbiljna prilika da svi građani Bora utiču na njegovu izradu i kvalitetnije planiraju ono što je prioriet za narednu godinu“ naglasio je Dobrica DJurić na kraju razgovora pozvavši sve gradjane bilo kao pojedinci, udruženja ili kao ne formalne  grupe da svoje inicijative hrabrije dostavljaju rukovotstvu opštine.

 

Share

Ostavite odgovor

×

Klik Like Facebook i budimo u stalnom kontaktu !

Skoči na traku sa alatkama