);

SO BOR: PREDLOG ZA SUFINANSIRANJE SPORTA

26.08.2017.

PREDLOG ZA RASPODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE PROGRAMA U OBLASTI SPORTA IZ BUDžETA OPŠTINE BOR ZA PERIOD JUL – DECEMBAR 2017. GODINE

Na osnovu člana 24. Pravilnika o uslovima, kriterijumima, načinu i postupku sufinansiranja u oblasti sporta opštine Bor (“Službeni list opštine Bor“, br.5/17 i 15/17), Komisija za sport opštine Bor je nakon razmatranja prispelih prijava na Javni konkurs, utvrdila Predlog za raspodelu sredstava za sufinansiranje programa u oblasti sporta iz budžeta opštine Bor za period JUL – DECEMBAR 2017. godine.

Predlog se objavljuje na sajtu Opštine Bor i oglasnoj tabli Opštinske uprave Bor 25.8.2017. godine. U slučaju da neke sportske organizacije imaju primedbe na Predlog, njihovi ovlašćeni predstavnici mogu izvršiti uvid u svoju konkursnu dokumentaciju i način bodovanja u roku od 3 dana od dana objavljivanja Predloga na sajtu opštine Bor i oglasnoj tabli Opštinske uprave Bor, odnosno od 26.8.-28.8.2017.godine u periodu od 10-14 časova. Ako se utvrdi da je primedba osnovana, Predlog se može izmeniti.

Оставите одговор