);

Medijacija za vansudski način rešavanja sudskih sporova

Bor, Negotin, Zaječar, Knjaževac, 17.10.2017.

Pozivamo vas na informativnu sesiju-diskusionu celinu u Narodnoj biblioteci u Boru, Ul. M. Pijade br. 19,  18.10.2017. god. na temu posredovanja-medijacije u rešavanju sukoba-spornih odnosa od 12,00-14.30.

Medijacija je takozvani vansudski način rešavanja sudskih sporova.

Događaj se realizuje u okviru Projekta ‘’Posredovanjem do promene’’ koji sprovodi UG “Kokoro“- Bor u partnerstvu sa Timočkim Klubom, centrom za socijalni rad Bor i Nacionalnom asocijacijom medijatora Srbije (NUMS).

Realizuje se u Boru, Negotinu, Zaječaru i Knjaževcu koji finansira Delegacija EU u R. Srbiji u okviru EIDHR programa (95%), a sufinansira Vlada R. Srbije preko Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom.

Od početka realizacije projekta (decembra 2016) obučeni su timovi za posredovanje u svim obuhvaćenim zajednicama (Boru, Negotinu, Zaječaru i Knjaževcu) u oblasti: Osnovne obuke za posredovanje i specijalizovanih obuka (’’Posredovanju u porodičnim spornim odnosima’’) od strane akreditovanih trenera Ministarstva pravde R Srbije i ’’Posedovanju između oštećenog i maloleltnog učinioca’’. Učesnici su dobili dozvole za posredovanje od Ministartva pravde i na listi su medijatora R. Srbije.

Zbog važnosti teme koja je značajna i sa aspekta Poglavlja 23 na sastaku ćete dobiti informacije i o mogoćnostima i prednosti primene medijacije i u našoj zajednici, kao i dostupnosti medijatora u Boru.

Svim učesnicima uručiće se informativno-edukativni i promo materijal štampan u projektu.

Udruženje građana“Kokoro“- Bor iz Bora u partnerstvu sa Timočkim Klubom Knjaževac i u saradnji sa Nacionalnim udruženjem medijatora Srbije (NUMS) i Centrom za soc. rad Bor od 07.12.2016.god. realizuje Projekat “Posredovanjem do promene“.

Projektne aktivnosti realizuju se u Boru, Zaječaru, Negotinu i Knjaževcu, 12 meseci, koje finansira Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji a u okviru EIDHR programa (Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava). Projekat sufinansira (oko 5%) Vlada republike Srbije preko Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom.

Opšti cilj projekta je: doprineti izgradnji demokratije i demokratskog društva kroz realizaciju Zakona u oblasti primene posredovanja u rešavanju sporova u skladu sa Međunarodnim standardima na uspostavljanju pravne stabilnosti u društvenim odnosima i vladavini prava u Borskom i Zaječarskom okrugu.

Specifični ciljevi su:

  1. Izgradnja politike primene posredovanja u pravosudnom, socijalnom sistemu i zajednicama, u Boru, Negotinu, Zaječaru i Knjaževcu.
  2. Mobilisati društvene resurse (zajednice, institucije, porodicu) na prepoznavanju prednosti posredovanja u rešavanju spora na ostvarivanju ljudskih prava i održivost metoda.
  3. Promocija medijacije kao metode mirnog rešavanja sporova na lokalnom nivou.

Tokom dosadašnje implementacije u okviru projekta obučeni su timovi: 5 dana u oblasti opšte medijacije (25), 5 dana u veštinama specijalizovane medijacije između ošrećenog i mal. učinioca (25) i dva dana u veštinama porodične medijacije (24). Učesnici obuka su multidisciplinarni timovi stručnjaka različitih sektora (pravosuđa, socijalne zaštite obrazovanja i OCD) koji su dobili sertifikate i dozvole za posredovanje od  Ministarstva pravde R. Srbije u rešavanju spornih odnosa u svojim zajednicama.

Timovi medijatora rade medijacije u svojim zajednicama. Paralelno se odvija informisanje građana i zajednica o mogućnostima i prednostima alernativnih načina rešavanja sporova. Informacije se šire putem diskusionih tribina i informativnih seminara kao izraz nastojanja da se građanima i potencijalnim stranama u sporu ponude i druge vrste „usluga“ kako bi im se pomoglo da putem pregovora same reše svoj spor na brz i jednostavan način. Upoznaju se sa listom posrednika, načinu izbora kao i ulozi advokata u procesu zastupanja na koji način se omogućava pravo izbora.

Posredovanje je odgovor na rigidni pravosudni sistem, ostvarivanje prava na pristup pravosuđu i suđenje u razumnom roku, garantovano međunarodnim dokumentima o ljudskim pravima (čl. 6 Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda). Osnovna načela posredovanja (dobrovoljnost, privatnost, poverljivost i ravnopravnost strana) predstavljaju veoma važno sredstvo u ostvarivanju ljudskih prava i obezbeđuje pravo na participaciju – aktivno učešće u rešavanju spora; Jača pravnu sigurnost, efikasniju primenu zakona i ostvarivanje prava u skladu sa međunarodnim dokumentima. Osim toga, rezultat je saznanja da rešavanje sporova presudom ne dovodi do uspostavljanja pravne stabilnosti u društvenim odnosima. Sudski sporovi predugo traju (često godinama), ne uzimaju u obzir navedene potrebe strana u sporu i realizuju se kroz dokazivanje krivice i kaznu umesto ispravljanja greške, primenom restorativnog modela (povreda stvara obavezu a centralna obaveza je da se stvari ponovo ispravno postave). Da strane same donesu odluku o rešenju ishoda, postignu dogovor koji zadovoljava potrebe obe strane.

Na ovaj način izgrađuje se politika primene posredovanja u pravosudnom, socijalnom sistemu i zajednici u Boru, Zaječaru, Negotinu i Knjaževcu. Mobilišu društveni resursi (zajednica, institucija, porodice) kao izraz nastojanja da se stranama u sporu ponude i druge vrste „usluga“ kako bi im se pomoglo da putem pregovora same reše svoj spor na brz i jednostavan način. Prepoznaju prednosti posredovanja i aktivnog učešća strana u rešavanje spornog odnosa,  konflikta sa dostupnim, obučenim posrednicima iz zajednice; Da strane u spornom odnosu dođu do obostrano zadovoljavajućeg rešenja, ostave problem iza sebe i grase budući odnos; Dobiju izvinjenje, nadoknadu štete i isprave grešku – dogovore o nadoknadi štete. Sa fokusom na potrebe strane kojoj je naneta povreda prava i odgovornosti druge strane kao obaveze.

Share

Ostavite odgovor

×

Klik Like Facebook i budimo u stalnom kontaktu !