);
Breaking News

Bortravel: Novi red vožnje

Bor, 17.03.2018.

Bortravelu novi ugovor i novi red vožnje

Nakon sprovedene javne nabavke opština Bor sklopila je ugovor sa proverenim borskim prevoznikom Bortravelnom i prihvatila nove redove vožnji u gradskom i prigradskom saobraćaju. Prema novom ugovoru o javnoj nabavci za prevoz putnika na teritoriji opštine Bor novi redovi vožnje važe od ponedeljka, 19.3.2018.godine.

B O R T R A V E L  doo BOR
Pregled polazaka autobusa na gradskim linijama od 19.03.2018 do 31.05.2018 godine

pregled polazaka autobusa na svim linijama od 19.03.2018 godine novo- grad

Linija: Bolnica – B.Buhe – Bor II

Polasci sa Bolnice: 06:00, 07:00, 08:00, 10:30, 11:40, 12:40, 13:00, 21:30, 23:05.

radnim danima u toku školske godine ne saobraća polazak u:
radnim danima u toku školskih raspusta ne saobraćaju polasci: subotom, nedeljom i praznicima ne saobraćaju polasci:

Polasci iz Bor-a II: 06:30, 07:30, 08:30, 11:00, 12:10, 13:05, 13:30, 22:00.

radnim danima u toku školske godine ne saobraća polazak u:
radnim danima u toku školskih raspusta ne saobraćaju polasci: subotom, nedeljom i praznicima ne saobraćaju polasci:

13:30, 15:05, 17:40, 18:40, 19:30, 20:30,

20:30.
07:00, 13:00, 17:40, 20:30. 07:00, 11:40, 13:00, 19:30.

14:00, 15:30, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00,

20:00.
07:30, 13:30, 18:00, 20:00. 07:30, 12:10, 13:30, 19:00.

Linija: Bolnica – NGC – Novo Groblje – Bakarna Žica

Polasci sa Bolnice: 06:00, 07:05, 08:00, 09:00, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 15:05, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30, 21:30, 23:05.

polasci u 21:30 i 23:05 saobraćaju do NGC-a

Polasci sa Bakarne Žice: 06:30, 07:30, 08:30, 09:30, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:30, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00.

polazak u 22:07 saobraća iz NGC-a

Linija: T.kapija – IV km – B.Polje

Polasci sa T.kapije: 05:50, 06:45, 09:30, 11:30, 12:30, 13:45, Vikendom ne saobraćaju polasci: 05:50, 12:30, 13:45, 14:45, Radnim danima u toku školskih raspusta ne saobraćaju polasci:

Polasci iz B.Polja: 06:20, 07:20, 10:00, 12:00, 13:20, 14:10, Vikendom ne saobraćaju polasci: 06:20, 13:20, 14:10, 15:10, Radnim danima u toku školskih raspusta ne saobraćaju polasci:

14:45, 17:30, 18:30, 19:30, 21:30, 23:30. 18:30.
05:50, 12:30, 13:45, 17:30, 18:30.

15:10, 18:00, 19:00, 20:00, 22:00, 00:00. 19:00.
06:20, 13:20, 14:10, 18:00, 19:00.

Linija: T.kapija – IV km – B.Polje – Jezero (česma)

Polasci sa T.kapije: 05:25, 07:30, 10:00, 13:00, 15:15, 17:00, 19:00.

polazak u 17:00 održava se svakim danom u periodu od 01.04. do 01.10. polazak u 19:00 održava se svakim danom u periodu od 01.07. do 01.09.

Polasci sa Jezera(česma): 06:00, 08:30, 11:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00.

polazak u 18:00 održava se svakim danom u periodu od 01.04. do 01.10.
polazak u 20:00 održava se svakim danom u periodu od 01.07. do 01.09.
NAPOMENA:Polasci u 06:00 sa Jezera i 15:15 sa T.Kapije saobraćaju kroz B.Polje, dok ostali ne saobraćaju.

Linija: Bunar – IVkm – Tehnička škola

Polasci sa Bunara: 06:10, 07:10, 08:10, 12:00, 13:10, 14:10,

Vikendom i u toku školskih raspusta ne saobraćaju polasci:

Polasci sa Tehničke škole: 06:45, 07:45, 11:30, 12:40, 13:40,

Vikendom i u toku školskih raspusta ne saobraćaju polasci:

Polazak u 05:45 saobraća sa IV km

Linija: Bolnica – IVkm – Bor II

Polasci sa Bolnice: 07:00, 08:30, 10:00, 11:00, 15:05.

Vikendom i u toku školskih raspusta ne saobraća polazak u:

Polasci iz Bor-a II: 06:15, 07:35, 09:00, 10:30, 11:30, 15:35.

Vikendom i u toku školskih raspusta ne saobraća polazak u:

15:10, 18:00, 19:00, 20,00. 13:10, 19:00, 20:00.

14:40, 17:30, 18:30, 19:30. 12:40, 18:30, 19:30.

10:00. 10:30.

B O R T R A V E L  doo BOR
Pregled polazaka autobusa na prigradskim linijama od 19.03.2018 do 31.05.2018 godine

pregled polazaka autobusa na svim linijama od 19.03.2018 godine novo- prigrad

Linija: Bor – Elektroistok – Slatina

Polasci iz Bora: 06:10, 07:00, 08:00, 12:00, 13:00, 15:10, 19:10
radnim danima u toku školskih raspusta saobraćaju polasci: 06:10, 12:00, 15:10.
subotom, nedeljom i praznicima za vreme školske godine i školskih raspusta nijedan polazak ne saobraća.

Polasci iz Slatine: 06:30, 07:20 08:30, 12:30, 13:30, 15:30, 19:30.
radnim danima u toku školskih raspusta saobraćaju polasci: 06:30, 12:30, 15:30.
subotom, nedeljom i praznicima za vreme školske godine i školskih raspusta nijedan polazak ne saobraća.

Linija: Bor – V.Krivelj – Gornjane

Polasci iz Bora: 06:45, 07:45, 12:00, 13:00, 15:45.

polasci u 06:45, 13:00 i 15:45 saobraćaju radnim danima za vreme školske godine
polasci u 07:45 i 15:45 saobraćaju subotom,nedeljom,praznikom za vreme školske godine i školskih raspusta polasci u 07:45, 12:00 i 15:45 saobraćaju radnim danima za vreme školskih raspusta

PolasciizGornjana 0::00,08:00,09:00,13:15,14:10.

polasci u 05:00, 08:00 i 14:10 saobraćaju radnim danima za vreme školske godine
polasci u 05:00 i 13:15 saobraćaju subotom,nedeljom,praznikom za vreme školske godine i školskih raspusta polasci u 05:00, 09:00 i 13:15 saobraćaju radnim danima za vreme školskih raspusta

Linija: Bor – V.Krivelj – Mali Krivelj

Polasci iz Bora: 06:15, 07:35, 07:45, 12:00, 13:00, 14:15, 15:45.

polasci u 06:15, 07:35, 13:00, 14:15 i 15:45 saobraćaju radnim danima za vreme školske godine
polasci u 07:45 i 15:45 saobraćaju subotom,nedeljom,praznikom za vreme školske godine i školskih raspusta polasci u 07:45, 12:00 i 15:45 saobraćaju radnim danima za vreme školskih raspusta

Polasci iz M.Krivel0ja5::25, 07:00, 08:20, 09:00, 13:25, 13:40, 15:00.

polasci u 05:25, 07:00, 08:20, 13:40 i 15:00 saobraćaju radnim danima za vreme školske godine
polasci u 05:25 i 13:25 saobraćaju subotom,nedeljom,praznikom za vreme školske godine i školskih raspusta polasci u 05:25, 09:00 i 13:25 saobraćaju radnim danima za vreme školskih raspusta

Linija: Bor – Suva Reka – Metovnica ŽS – Metovnica

Polasci iz Bora: 06:45, 07:45, 12:00, 13:00, 15:45.

polasci u 06:45, 13:00 i 15:45 saobraćaju radnim danima za vreme školske godine
polazak u 15:45 saobraća subotom,nedeljom,praznikom za vreme školske godine i školskih raspusta polasci u 07:45, 12:00 i 15:45 saobraćaju radnim danima za vreme školskih raspusta

Polasci iz Metovnice: 05:15, 08:00, 09:00, 13:15, 14:00.

polasci u 05:15, 08:00 i 14:00 saobraćaju radnim danima za vreme školske godine
polazak u 05:15 saobraća subotom,nedeljom,praznikom za vreme školske godine i školskih raspusta polasci u 05:15, 09:00 i 13:15 saobraćaju radnim danima za vreme školskih raspusta

Linija: Bor – Brestovac – Metovnica

Polasci iz Bora: 06:15, 07:00, 07:45, 12:00, 13:00, 15:45.

polasci u 06:15, 07:00, 13:00 i 15:45 saobraćaju radnim danima za vreme školske godine
polasci u 07:45 i 15:45 saobraćaju subotom,nedeljom,praznikom za vreme školske godine i školskih raspusta polasci u 07:45, 12:00 i 15:45 saobraćaju radnim danima za vreme školskih raspusta
Napomena: Svi navedeni polasci saobraćaju kroz Brestovac.

Polasci iz Metovnice: 05:15, 07:00, 08:00, 09:00, 13:15, 14:00.

polasci u 05:15, 07:00, 08:00 i 14:00 saobraćaju radnim danima za vreme školske godine
polasci u 05:15 i 13:15 saobraćaju subotom,nedeljom,praznikom za vreme školske godine i školskih raspusta polasci u 05:15, 09:00 i 13:15 saobraćaju radnim danima za vreme školskih raspusta
Napomena: Svi navedeni polasci saobraćaju kroz Brestovac.

Polasci iz Bora do Brestovca: 06:10, 15:10.

polasci u 06:10 i 15:10 saobraćaju radnim danima za vreme školske godine

Polasci iz Brestovca do Bora: 06:30, 15:30.

polasci u 06:30 i 15:30 saobraćaju radnim danima za vreme školske godine

Linija: Bor – Šarbanovac – Jorgovanovići – Gornjakovići

Polasci iz Bora: 06:15, 07:45, 12:00, 13:30, 15:45.

polasci u 06:15, 13:30 i 15:45 saobraćaju radnim danima za vreme školske godine
polasci u 07:45 i 15:45 saobraćaju subotom,nedeljom,praznikom za vreme školske godine i školskih raspusta polasci u 07:45, 12:00 i 15:45 saobraćaju radnim danima za vreme školskih raspusta
Napomena: Polasci u 07:45, 13:30 i 15:45 saobraćaju kroz Nestorov Potok.

Polasci sa Gornjakovića: 05:00, 06:45, 08:48, 12:48, 14:40.

polasci u 05:00, 06:45 i 14:40 saobraćaju radnim danima za vreme školske godine
polasci u 05:00 i 12:48 saobraćaju subotom,nedeljom,praznikom za vreme školske godine i školskih raspusta polasci u 05:00, 08:48 i 12:48 saobraćaju radnim danima za vreme školskih raspusta
Napomena: Polasci u 05:00, 06:45, 08:48 i 12:48 saobraćaju kroz Nestorov Potok.

Linija: Bor – Oštrelj – Bučje – Štubelj

Polasci iz Bora: 06:00, 07:45, 12:00, 14:25, 15:45.

polasci u 06:00, 07:45, 14:25 i 15:45 saobraćaju radnim danima za vreme školske godine
polasci u 07:45 i 15:45 saobraćaju subotom,nedeljom,praznikom za vreme školske godine i školskih raspusta polasci u 07:45, 12:00 i 15:45 saobraćaju radnim danima za vreme školskih raspusta
Napomena: Svi navedeni polasci saobraćaju kroz Oštrelj.

Polasci iz Štubelja: 05:00, 06:50, 09:00, 13:00, 15:15.

polasci u 05:00, 06:50, 13:00 i 15:15 saobraćaju radnim danima za vreme školske godine
polasci u 05:00 i 13:00 saobraćaju subotom,nedeljom,praznikom za vreme školske godine i školskih raspusta polasci u 05:00, 09:00 i 13:00 saobraćaju radnim danima za vreme školskih raspusta
Napomena: Svi navedeni polasci saobraćaju kroz Oštrelj.

Polasci iz Bora do Oštrelja: 06:45, 12:45, 13:15, 19:15.

polasci u 06:45 i 13:15 saobraćaju radnim danima za vreme školske godine kada se nastava održava u prepodnevnim časovima
polasci u 12:45 i 19:15 saobraćaju radnim danima za vreme školske godine kada se nastava održava u poslepodnevnim časovima

Polasci iz Oštrelja do Bora: 07:20, 13:20, 13:40, 19:40.

polasci u 07:20 i 13:40 saobraćaju radnim danima za vreme školske godine kada se nastava održava u prepodnevnim časovima
polasci u 13:20 i 19:40 saobraćaju radnim danima za vreme školske godine kada se nastava održava u poslepodnevnim časovima

Linija: Bor – D.B.Reka – Luka – Tanda

Polasci iz Bora: 06:00, 07:30, 11:15, 13:30, 15:45.

polasci u 06:00, 07:30, 13:30 i 15:45 saobraćaju radnim danima za vreme školske godine
polasci u 07:30 i 15:45 saobraćaju subotom,nedeljom,praznikom za vreme školske godine i školskih raspusta polasci u 07:30, 11:15 i 15:45 saobraćaju radnim danima za vreme školskih raspusta
Napomena: Svi navedeni polasci saobraćaju kroz Slatinu i Donja Bela Reku.

Polasci iz Tande: 05:00, 07:00 09:00, 12:30, 14:35.

polasci u 05:00, 07:00, 12:30 i 14:35 saobraćaju radnim danima za vreme školske godine
polasci u 05:00 i 12:30 saobraćaju subotom,nedeljom,praznikom za vreme školske godine i školskih raspusta polasci u 05:00, 09:00 i 12:30 saobraćaju radnim danima za vreme školskih raspusta
Napomena: Svi navedeni polasci saobraćaju kroz Slatinu i Donja Bela Reku.

Polasci iz Bora do Lučkog polja: 12:00, 19:30.

Napomena: polasci saobraćaju radnim danima za vreme školske godine kada se nastava održava u poslepodnevnim časovima
Napomena: Svi navedeni polasci saobraćaju kroz Slatinu i Donja Bela Reku.

Polasci iz Lučkog polja do Bora: 13:00, 20:33.

Napomena: polasci saobraćaju radnim danima za vreme školske godine kada se nastava održava u poslepodnevnim časovima
Napomena: Svi navedeni polasci saobraćaju kroz Slatinu i Donja Bela Reku.

Linija: Bor – VKF – Zlot – Valja Rnž – Markotanovići

Polasci iz Bora: 06:30, 07:45, 12:00, 14:30, 16:00, 20:00.

polazak u 06:30 saobraća kroz Smolnicu, Zlot i do Valja Rnž-a i Markotanovića radnim danima za
vreme školske godine
polasci u 14:30, 16:00 i 20:00 saobraćaju do Zlota (novim putem) radnim danima za vreme školske godine polasci u 07:45 i 16:00 saobraćaju do Zlota (novim putem) subotom, nedeljom i praznikom za vreme školske godine i školskih raspusta
polasci u 07:45, 12:00, 16:00 i 20:00 saobraćaju do Zlota (novim putem) radnim danima za vreme školskih raspusta

Polasci iz Markotanovića do Bora: 07:45 i 14:30 saobraćaju radnim danima za vreme školske godine, polazak u 14:30 svraća kroz Smolnicu.
polasci iz Zlota (novim putem) do Bora u 05:45, 07:00, 08:15, 14:45 i 17:00 saobraćaju radnim danima za
vreme školske godine

polasci iz Zlota (novim putem) do Bora u 05:45 i 13:45 saobraćaju subotom, nedeljom i praznikom za vreme školske godine i školskih raspusta
polasci iz Zlota (novim putem) do Bora u 05:45, 09:10, 13:45 i 17:00 saobraćaju radnim danima za vreme školskih raspusta

Linija: Bor – Brestovačka Banja – Stanijevići

Polasci iz Bora: 06:10, 06:45, 07:45 11:45, 12:45, 16:00.

polasci u 06:45, 12:45 i 16:00 saobraćaju do Stanijevića radnim danima za vreme školske godine
polazak u 06:10 saobraća do Zlota (starim putem) radnim danima za vreme školske godine
polasci u 07:45 i 16:00 saobraćaju do Stanijevića subotom, nedeljom i praznikom za vreme školske godine i školskih raspusta
polasci u 07:45, 11:45 i 16:00 saobraćaju do Stanijevića radnim danima za vreme školskih raspusta

Polasci iz Stanijevića: 05:00, 07:55, 09:00, 13:00, 14:15.

polasci u 05:00, 07:55 i 14:15 saobraćaju radnim danima za vreme školske godine
polasci iz Zlota (starim putem) do Bora u 05:22, 08:30, 14:45 i 15:10 saobraćaju radnim danima za vreme školske godine
polasci iz Stanijevića do Bora u 05:00 i 13:00 saobraćaju subotom, nedeljom i praznikom za vreme školske godine i školskih raspusta
polasci iz Stanijevića do Bora u 05:00, 09:00 i 13:00 saobraćaju radnim danima za vreme
školskih raspusta

Share

Ostavite odgovor

×

Klik Like Facebook i budimo u stalnom kontaktu !

Skoči na traku sa alatkama